2015. június 30., kedd

100 nap imádságban - 98

98. nap – június 30. kedd

„Láttam, hogy amikor nem érezzük rögtön, hogy válaszolt imáinkra, szilárdan ragaszkodjunk hitünkhöz, ne engedjük meg a bizalmatlanságot, mert az elválaszt minket Istentől. Ha hitünk meginog, semmit nem kapunk Tőle. Istenbe vetett bizalmunk legyen erős, és amikor a legnagyobb szükségünk lesz rá, záporként hull majd ránk az áldás.”
Bizonyságtételek, 1. kötet 121. o.

IMACÉLOK:

1.      Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek ereje kiáradjon Isten egyházára a GK ülésszakán. Nem tudjuk, hogy Isten mikor fogja elhozni a késői esőt, de tudjuk, hogy Isten megígérte. Zak. 10:1. (És inkább előbb jöjjön, mint később!)

2.      Imádkozzunk azért, hogy ne csak a szokásos ügyintézés folyjon ezen a GK ülésen, hanem lelki megújulás történjen, amely képessé tesz bennünket arra, hogy elérjük a világot Jézusért.

3.      Imádkozzunk azért, hogy Isten szabadon munkálkodhasson a Generál Konferencia alatt, és hogy mi ne hátráltassuk az Ő munkáját kétségeink vagy hitetlenségünk miatt!

4.      Imádkozzunk azért, hogy mindannyian felismerjük, hogy a végidőben élünk, és Isten prófétai üzenetének hangoznia kell az egész világon, késlekedés nélkül.

5.      Imádkozzunk, hogy őszinte alázat és csendes, Krisztushoz hasonló magatartás jellemezze az előadásokat és megbeszéléseket a GK ülésszakán, és hogy tudjunk mindenkit szeretni és tisztelni.

6.      Imádkozzunk a javasolt szövegmódosításokról folytatandó megbeszélésekért, hogy azok a Hetednapi Adventista Egyház 28 alapvető hitelvének megerősítését szolgálják, és a teremtésről szóló állásfoglalás megerősítését.

7.      Imádkozzunk a küldöttekért, akik már útban vannak. Néhányan most érkeznek San Antonióba. Imádkozzunk, hogy erősek és egészségesek tudjanak maradni, és tiszta legyen a gondolkozásuk, amikor készülnek és kutatnak.

8.      Imádkozzunk, hogy Isten vezessen és áldjon meg minden technikai és hírközlő eszközt a generál konferenciai programokon.

9.      Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek bőségesen kiáradjon a TED (Transz-Európai Divizió) vezetőségére és küldötteire, hogy Isten adjon nekik bölcsességet a szükséges döntések meghozatalában.

10.  Imádkozzunk azért, hogy San Antonio térségében a gyülekezetek növekedjenek és terjeszkedjenek minden új tag által, akik majd csatlakoznak soraikhoz. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek különleges mértékben kiáradjon a helyi lelkészekre és vezetőkre San Antonioban.

Jó, jobb, vagy a mennyei legjobb?

·       Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsolt. 27:1-14

·       Alapige: „Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.” (Zsolt. 27:4)

Az utóbbi néhány évben sokat küzdök valamivel. Ez egy olyan küzdelem, ami talán benneteket is érint. Ez küzdelem a jó, a jobb és a legjobb között!

Ez a küzdelem sok mindennapi szokásomat és életmódbeli döntésemet érinti, de a legfőbb pont, ahol tényleg érzem mostanában a támadást, az a közösségi média és a technológia területe. De hogyan tudok harcolni ellene? A technika sok áldást is rejt magában. Ez a jó ajándék azonban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen kapcsolatba kerüljünk a körülöttünk levő világgal, a legnagyobb ellenségünkké is válhat, ellenséggé, amely gátolja azt, hogy valódi kapcsolatba kerüljünk egymással és Istennel úgy, ahogy kellene. 

Mindannyiunknak fel kell ismernünk, hogy Sátánt nem zavarja, ha az életünket jó döntésekkel töltjük. Nem, a jó döntések rendben vannak, sőt a jobb döntések is, amíg meg nem hozzuk a legjobb döntést. Tudjátok, az a sok Youtube videó, amit a barátaitok küldenek állatok megmentéséről vagy furcsa mutatványokról, csodálatos tehetségekről, egyedi házakról vagy nevetséges pillanatokról... tulajdonképpen nincs semmi baj a legtöbbjükkel. De miközben talán jobbak, mint amit mások néznek, felismerjük-e, hogy ezek a választások, amelyek jók, ártatlanok és néha még jobbak is, gyakran megfosztanak minket Isten legjobb választásától? Ahogy az egyik barátom szereti mondani: „Gyere le a Facebookról, kerüljön bele inkább a képed az Ő könyvébe!”

Mindegy, hogy hány ember like-olta az oldaladat vagy a hozzászólásodat, hányan ismerték el a szépségedet vagy a tehetségedet. Az számít igazán, hogy Isten mit gondol. „Az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” (1 Sám 16:7)

Ha egy elfoglalt vezető vagy, lehet, hogy a te gyengéd nem a Facebook, hanem egy film, amit repülés közben megnézel, miközben átrepülöd az óceánt, vagy bekapcsolod a TV-t este a motelben, csak hogy megnézd a híreket. De mi van akkor, ha megengedjük, hogy az élet jó és jobb dolgai elvonjanak minket a legjobbtól, attól, hogy bensőséges kapcsolatot tartsunk fenn a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal?

Hetednapi adventisták vagyunk, állítólag a mennybe készülünk! Azonban attól tartok, hogy a lelki érzékenységünket eltompítja a televíziós és internetes szórakozás és a közösségi média állandó gátja, ami folyamatosan igényli a figyelmünket. Képesek vagyunk órákat tölteni ezekkel, és mégis küzdenünk kell azért, hogy csak néhány percet is töltsünk Isten szavával! Küzdünk azzal, hogy egy pár percig ne nézzük meg az okostelefonunkon, hogy kaptunk-e új „like”-ot, szöveges üzenetet vagy twitter üzenetet. Ha azonban komolyan vesszük, hogy a mennybe készülünk, akkor valaminek meg kell változni az értékrendünkben és abban, hogy mit tartunk fontosnak.

Az ihletett író így fogalmazott: „A legtöbb hitvalló keresztény nem érti, milyen lelki erőt nyerhetne, ha olyan buzgón, lelkesen és kitartóan törekedne elnyerni a mennyei dolgok ismeretét is, mint a földi élet jelentéktelen, mulandó dolgainak ismeretét. A hitvalló keresztény tömegek megelégszenek azzal, hogy lelki törpék legyenek. Nem tűzik ki célul, hogy keressék először Isten országát és az Ő igazságát, ezért az istenfélelem rejtett titok marad számukra, amelyet nem képesek megérteni. Nem ismerik Krisztust tapasztalatból.” (Counsels for the Church, 186. o., kiemelés hozzáadva)

Természetesen a média, valamint a közösségi hálózatok jó célokra használt eszközök is lehetnek. Én a saját fiókjaimat kifejezetten azért tartom fenn, mert ezek által is bizonyságot szeretnék tenni. Ugyanakkor a megfelelő határok között kell tartanom őket, újra és újra alá kell rendelnem őket Istennek, különben ezek fognak engem irányítani, ahelyett, hogy Isten irányítaná őket. Ha hasonló küzdelmeid vannak, javaslom a 7 vagy 10 napos média és közösségi hálózati böjtöt. A megtakarított időt töltsd azzal, hogy értelmesebb módon kapcsolódsz a családtagjaidhoz vagy szeretteidhez. Tölts több időt azzal, hogy tanulmányozol a Bibliában valamit, amit szeretnél megtudni. Töltsd ezt az időt imádsággal, vagy bibliaversek memorizálásával! Ez talán áldozatnak tűnik, és nem is olyan könnyű (elvégre nézzünk szembe a tényekkel, jobban függünk ezektől a dolgoktól, mint amennyire ezt szeretnénk elismerni), viszont megígérem, hogy ha meghozod ezt az áldozatot, akkor ez meg fogja változtatni az életedet!

A Biblia azt mondja: „Igyekezzetek pedig a hasznosabb (az angolban: legjobb) ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek.” (1Kor 12:31) Krisztus ez a kiváltképpen való út! Ő a legjobb ajándék! Keresd Őt, amíg nyitva az ajtó! Ő hamarosan visszajön!

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Ahogy magunk előtt látjuk a végidő válságát, az ellenség ezerféleképpen lefegyverzett minket. Nincs erőnk a lelki küzdelemhez, mert lelkileg nem a megfelelő dolgokra összpontosítunk. Érzéketlenekké váltunk a valódi örök értékek iránt. Bocsáss meg nekünk, Atyánk! Szeretnénk most újra Rád összpontosítani. Többé nem szeretnénk megelégedni a jó vagy jobb dolgokkal. A legjobbat szeretnénk! Téged akarunk! Hogy amikor visszajössz, el tudd mondani: „Én is ismerlek benneteket, ti vagytok az én gyermekeim!” Segíts nekünk, Atyánk! Győzd le bennünk azokat a dolgokat, amelyek uralni akarnak minket. Te légy a mi szívünk egyetlen igazi vágya! Jézus nevében! Ámen.

Írta: Melody Mason

További idézet:

„Törekednünk kell a legjobb ajándékokra, de ez nem jelenti azt, hogy elsőbbségre kell törekednünk. Buzgón kell küzdenünk erőért, hogy Krisztus példáját kövessük, hogy az Ő evangéliumának hírnökei legyünk.” Ye Shall Receive Power, 207. o.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése