2015. június 1., hétfő

100 nap imádságban - 69

MASTER-Praying Man.png    69. nap - június 1. hétfő  
"Megvan a bizodalmunk abban, hogy a történelemnek ebben az időszakában a Szentlélek hatalmas erővel fog munkálkodni, hacsak hitetlenséggel nem korlátozzuk áldásainkat és így elveszítjük azokat az előnyöket, amelyeket megkaphatnánk..." The Review & Herald, 1957. február 7.


1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Generál Konferenciai ülésszakának minden küldöttjére és résztvevőjére és azért, hogy minden irigység, keserűség, gonosz beszéd, sérelem elkerüljön az útból és a Szentlélek kiáradjon.

2.   Imádkozzunk azért, hogy ez a Generál Konferenciai ülésszak legyen az egyik legerőteljesebb, legösztönzőbb esemény az egyházunk életében és hogy a Szentlélek betöltse ezt.

3.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő megújulva és a Szentlélek által betöltekezve távozzon a GK ülésszakról készen állva arra, hogy még erőteljesebben szolgálják Istent.

4.   Imádkozzunk, hogy mi mint egyház felismerjük az idők fontosságát és komolyságát, ugyanakkor Isten országa számára lelkeket mentsünk meg.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a napi imaszemináriumok (Konferencia Központi Terme #102) áldásosak legyenek és az emberek lelkesek legyenek, hogy megérthessék azt az igazi hatalmat, amely megváltoztatja a gyülekezeteinket és az egész világot-, az IMÁDSÁGOT. Továbbá imádkozzunk azért, hogy a résztvevők megtalálják az Alamodome F termében levő imaszobát.

6.   Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján.

7.   Imádkozzunk a soron következő evangelizációs előadás-sorozatért, melyen Mark Finley prédikál San Antonio-ban, e jelentős Generál Konferenciai ülésen-ezen a nyáron-, hogy sok új tag csatlakozzon a hithez.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Szombatiskolai és a Személyes bizonyságtevés osztályának küldötteire, akik a Maryland-i Generál Konferenciai székhelyről érkeznek, valamint azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet a meghozandó döntésekben.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a GK kiadói szolgálatok osztályának küldötteire, valamint a GK sáfársági szolgálatok osztályának küldötteire, akik a Maryland-i Generál Konferenciai székhelyről érkeznek, valamint azért,  hogy Isten adjon nekik bölcsességet.

10.               Imádkozzunk a „Nagyvárosi Evangélizáció” kezdeményezéseiért, amely a világ nagyvárosaiban zajlik, és a továbbterjedéséért!

A megbocsátás szabadsága

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Róm 8:18-26
·        Alapige: “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róm 8:26

Soha nem fogom elfelejteni azt a napot. 2010. október 8-a volt. Péntek este volt, és én, mint az Andrews egyetem diákja csatlakoztam egy csoporthoz a gyülekezet imaszobájában egy evangélizációs sorozat idején. Az elején, mivel még senkit sem ismertem, csendben letérdeltem a szélen, és inkább csak megfigyelő voltam, mint résztvevő az imádkozásban.

Miután többen is imádkoztak, egy fiatal lány meglepett engem, amikor így imádkozott: "Uram, közülünk sokan sérelmeket hordozunk. Szeretném megvallani, hogy küszködök a megbocsátással és a haraggal a szívemben. Kérlek bocsáss meg, és segíts megbocsátani." Őszinte imája a vízbedobott kavics effektusát keltette a teremben, ahogyan mások egyetértettek: "Nekem is... Atyám, kérlek bocsásd meg haragomat ... ellen."

Az én szívemben is volt harag és meg nem bocsátás, de nem voltam készen arra, hogy megosszam egy csapat idegennel azt, hogy épp azon a héten éltem át egy megtört kapcsolat tapasztalatát, amely sértetten és érzelmileg vérző állapotban hagyott. A fájdalom túl nagy volt ahhoz, hogy szavakba foglalhassam.

Hosszú időn keresztül, ahogy a többiek imádkoztak, csendben álltam Isten előtt saját kegyességemben, nem akarva elismerni mások előtt, hogy én is küszködöm és gyógyulásra lenne szükségem. Azonban, ahogy az alázat és a bűnbánat lelkülete tovább terjedt a teremben, a Szentlélek egyre jobban meggyőzött arról, hogy adjam át magam. Végül nem tudtam tovább csendben maradni. "Kérlek, szabadíts meg engem a keserűség poharától" - mondtam Istennek - "Kérlek, vedd el ezt a haragot és add nekem a megbocsátás ajándékát."

Miután végül legyőztem önigazult kegyességemet, és hangosan imádkoztam, elismerve szükségemet, olyan volt, mintha zsilipek nyíltak volna meg a lelkemben, és a könnyeim elkezdtek ömleni. Végül a gát átszakadt, amit megkönnyebbülés és édes békesség követett. Pont erre volt szükségem, hogy testvéreim társaságában átadjam az én fájdalmaimat Istennek.

Ennek az esti imaórának örök hatása volt életemre.

Egyes mély sebek, amit szeretteinktől kapunk az összetört kapcsolatokban, munkahelyünkön és gyülekezeteinkben nem tudatosulnak bennünk és képesek a felszín alatt maradni évekig, kezeletlenül. Ha nem ismerjük el őket és nem rendeljük alá azokat Istennek, lelki elhidegülést eredményeznek, amelyek megbénítják és megkeményítik a szívünket. Sátán azt akarja, hogy a keserűség és neheztelés láncaiban éljünk örökre, de Isten arra kér, hogy alázattal  leplezzük le magunkat az Ő lábainál és valljuk meg haragunkat és meg nem bocsátásunkat, amelyeket másokkal szemben gyakorlunk. Ez általában a magányunkban történik, a csendes ima szobánkban, de néha szükségünk van a hívők közösségének szeretetére, amely segít elhordanunk a terheinket, amint megtaláljuk ezt a szabadságot (Gal 6:2).  

Noha a seb lehet mély, és még azt sem tudjuk, hogyan kellene imádkoznunk, de szerencsére a Biblia elmondja nekünk, hogy: "a Lélek segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal" (Róm 8:26).

Mindannyiunknak meg kell tanulnunk elengedni és megbocsátani. Ellen White azt írja, hogy "a keserűséget, ellenségeskedést ki kell űzni a lélekből, ha összhangban akarunk maradni a mennyel" (Jézus élete 310. oldal az angolban). A másoknak való megbocsátás az Isten megbocsátásának az előfeltétele is: "Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket" (Mt 6:14-15).

Ha megengedjük, hogy a Szentlélek elvégezze munkáját, Isten eltávolítja a láncokat, amelyek megkötöznek és szabaddá tesz bennünket

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk! Mint a Te gyermekeid össze vagyunk törve, és szükségünk van a Te gyógyító hatalmadra a mi életünkben. Sokan megpróbáltuk eltemetni sérelmeinket, veszteségeinket, gyászunkat és azt állítani, hogy minden rendben van, mivel védeni akartuk a hírnevünket, de belül mély neheztelést és keserűséget hordozunk. Ahogy tovább imádkozunk egyházunkért, arra kérünk, hogy a Te Szentlelked adjon nekünk megbocsátó szívet azok irányában, akik bántottak bennünket, hogy Te is megbocsáthass, és teljesen megtisztíthass bennünket. Kérünk, hogy tépd le rólunk a tettetés, a büszkeség és az emberi erőlködés álarcát, és tégy bennünket tiszta és üres edényekké, hogy megtölthess bennünket a Te erőddel és hatalmaddal. Csatornákká szeretnénk válni, amelyeket használhatsz, hogy gyógyító balzsamot küldj a megsebzetteknek, de először nekünk kell meggyógyulnunk. Meg kell szabadulnunk. Köszönjük, hogy meghallgatod ezt az imát és válaszolsz rá. Köszönjük, hogy megszabadítasz bennünket. Ámen.

Írta:  Shanter Alexander


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése