2015. június 29., hétfő

100 nap imádságban - 97

97. nap – 2015. június 29.

„Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét? Miért kellene kétségbe vonnod hatalmamat? Miért érvelsz követelményeim ellen? Szavamat adtam. Ha hiszel, meglátod Istennek dicsőségét. Ami természeténél fogva lehetetlen, még nem gátolja a Mindenható munkáját!”
Jézus élete, 535. o. (angolban)

IMACÉLOK:

1.    Imádkozzunk azért, hogy mindazoknak, akik részt vesznek a Generál Konferencia ülésén, legyen olyan tapasztalata, mint amilyen a tanítványoknak volt a felházban! Igen, az ügyrendnek mennie kell, de imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte nyilvánvaló legyen népe között!

2.    Imádkozzunk azért, hogy úgy az egyház vezetői, mint a laikusok több időt töltsenek a bibliatanulmányozással és az imával, hogy egészen Isten akaratával megegyezően vezessék egyházunkat!

3.    Imádkozzunk azért, hogy annak következtében, ami az ülésen történik, az egyház tagjai szerte a világon lássák meg azt, hogy erő van abban, ha Isten népe együttesen és buzgón keresi Urát; s hogy amit Isten tesz, az válasz ezekre a buzgó imákra. Legyen Istené a dicsőség!  

4.    Imádkozzunk azért, hogy mindenütt azért, hogy az egyház küldetése iránti tevékeny figyelem, megbecsülés, és lelkesedés jellemezze a küldötteket, és ez felülírjon minden más témát!

5.    Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek elég időt töltsenek a bibliatanulmányozással és az imával, amikor az ügydöntő kérdések tárgyalására készülnek a felszenteléssel és más érzékeny témákkal kapcsolatosan. Imádkozzunk, hogy alázatosan kövessék a Szentlélek vezetését ezekben a témákban!

6.    Imádkozzunk azért, hogy Istent dicsőítő lelkület uralja a küldöttek és résztvevők szívét azért, amit Isten eddig tett, és most tesz az Ő egyházáért!

7.    Imádkozzunk a küldöttekért és a résztvevőkért, akik most utaznak az ülés helyszínére, hogy Isten óvja őket az úton, és adjon nekik jó egészséget!

8.    Imádkozzunk a késői eső kitöltetéséért a Dél-afrikai-Indiai-óceáni Divízió vezetőire és küldötteire, hogy legyen bölcsességük a hamarosan kezdődő ülés során!

9.    Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért a Dél-Csendes-óceáni Divízió vezetőire és küldötteire, hogy Isten irányítsa gondolataikat és terveiket, amint készülnek a nemsokára kezdődő Generál konferenciai ülésre!

10. Imádkozzunk, hogy a küldöttek fordítsanak különleges figyelmet táplálkozásukra és egyéb fontos életmódbeli dolgokra, hogy az immunrendszerüket és gondolkodásukat semi se befolyásolja hátrányosan, amikor az egyház jövőjét érintő kérdésekben kell döntéseket hozniuk!  

A mennyei kórusban énekelni

·       Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsolt 146:1-10
·       Alapige: „Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, amíg vagyok” (Zsolt 146:2)

Mi az, amit a leginkább vársz majd, amikor a mennybe jutsz? Vajon azt, hogy átléphesd a gyöngykapukat? Vagy az aranyutcákon járhass? Hogy találkozhass a pátriárkákkal, vagy időt tölthess Jézussal?

Azon kívül, hogy Jézus csodálatos jelenlétében legyek, én azt várom igazán, hogy csatlakozhassak az angyalokhoz Isten dicsőítésében. Az utóbbi néhány évben Isten egyre többet és többet tanított meg nekem arról, hogy mennyire fontos Őt dicsőíteni, és azt is megértettem, ha én a mennyei udvarokban majd az angyalokkal akarom Őt dicsőíteni, akkor ezt már itt és most meg kell tanulnom. A Bizonyságtételek 5. kötetében ezt olvassuk: „Az egész menny egységes szívvel és lélekkel dicsőíti Istent. Tanuljuk meg már most az angyalok énekét, hogy tudjuk majd énekelni akkor is, amikor ragyogó seregükhöz csatlakozunk!” (318. oldal).

Amikor arra gondolunk, hogy dicsőítő ének, akkor elkerülhetetlen, hogy a szép hang jusson eszünkbe. De én hiszem, hogy a lényeg nem az, hogy szép hangunk legyen, vagy kottaismerő személyek legyünk; sokkal inkább az, hogy a dicsőítés szívből jöjjön, és dicsőítsük Istent a nehéz időkben és a kellemes körülmények között egyaránt. Az a lényeg, hogy Jézus jelleme alakuljon bennünk.

Meg kell tanulnunk, hogy hálásak legyünk és már itt tudjuk dicsőíteni az Istent mindenért, ha majd a mennyben is ezt szeretnénk tenni.

Nekem nem ment mindig könnyen az, hogy dicsőítsem Istent. Volt olyan időszak az életemben, amikor sokkal könnyebb volt a negatív dolgokat meglátni, mindazt, ami rosszul működött, a pohár szerintem mindig félig üres volt, a rózsák helyett pedig a töviseket figyeltem. De ahogy egyre közelebb és közelebb húzódtam Istenhez, Ő megtanított a körülmények ellenére is dicsőséget adni Neki.

Ellen White ezt írja az In Heavenly Places (Mennyei helyeken) című könyvében: „Kezdd el arra szoktatni nyelvedet, hogy dicsőítsd Őt, és szívedet arra, hogy éneket zengjen Istenednek!” (95. o.). Amikor megértettem, hogy „szívünk teljességéből, őszintén dicsőíteni Istent éppen annyira kötelességünk, mint az imádság” (Christian Service [Keresztény szolgálat] 213. o.), szokásommá tettem, hogy reggel ébredéskor elkezdtem dicsőíteni Istent, aztán folytatta utazás közben, és este a napot is így zártam. Szerencsére az agyunk gyorsan tanul, és ma már természetes számomra, hogy ébredés után első gondolatom az Isten dicsőítése.

Hogy van ez veled? Tanulgatod, hogyan dicsőítsd Istent már most, minden körülmények között, hogy egy napon majd a mennyei angyalok között is dicsőíthesd Őt?

A menny már itt elkezdődhet, mert „a Lélek közelebb juthat a mennyhez a dicsőítés szárnyain. Istent énekkel és zenével dicsőítik a mennyei udvarokban, és amikor kifejezzük hálánkat, már közeledünk ahhoz, hogy a mennyei seregek dicsőítő énekéhez csatlakozzunk” (Jézushoz vezető út, 104. o., az angolban)

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk, köszönjük Neked, hogy a dicsőítésben erő van, ami közelebb visz már most a mennyhez! Köszönjük, hogy egy napon majd mi is csatlakozhatunk a mennyei kórusban Téged dicsőítő angyalokhoz! Könyörgünk azért, hogy segíts megtanulnunk, miként dicsőítsünk Téged igazán szívből már itt és most, körülményeinktől függetlenül, tudván azt, hogy a legsötétebb éjszakában is itt vagy velünk, és hamarosan eljössz, hogy hazavigyél bennünket. Várjuk a napot, amikor személyesen is megköszönhetjük mindazt, amit tettél értünk! Jöjj hamar, Úr Jézus! Drága nevedben kértünk, ámen!


Írta: Raluca Ril

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése