2015. június 26., péntek

100 nap imádságban - 94

94. nap – június 26. péntek


„Jó az Úr azoknak, akik várják Őt; a léleknek, amely keresi Őt.”
JerSir 3:25

1.      Imádkozzunk a Szentlélek olyan bőséges kiáradásáért a GK ülésszakára, hogy nyilvánvalóvá váljon mindenki számára, hogy Isten dolgozik az Ő egyházáért és meghallgatta kitartó imáinkat.

2.      Imádkozzunk azért, hogy minden küldött és résztvevő a szolgálatok előtt reggelente időt töltsön Jézus lábánál – nem sietve, hanem annyi időt ott töltve, amíg meg nem erősödnek az Úrban.

3.      Imádkozzunk a különleges szombat délelőtti üzenetért, amelyet G. T. Ng fog tartani július 4-én, hogy Isten áldása áradjon rajta keresztül és Ő beszéljen általa.

4.      Imádkozzunk a különleges missziós adományokért, amelyek július 11-én, az ülés utolsó szombatján lesznek összegyűjtve, és amellyel fiatalok missziós projektjeit szeretnénk támogatni szerte a világon.

5.      Imádkozzunk a július 11-én sorra kerülő esti záró programért, amelynek címe „Mozgásban a misszió”, korábban „Nemzetek felvonulása” néven volt ismert, hogy Isten neve megdicsőülhessen általa.

6.      Imádkozzunk, hogy azok, akik vezető pozíciójukból távoznak, ezt méltósággal tudják megtenni, és akik újonnan kerülnek vezető pozícióba, ezt alázattal tegyék, felismerve, hogy semmit nem tehetnek önmaguktól, hanem csak Isten ereje által!

7.      Imádkozzunk a küldöttek gondolatainak tisztaságáért és irányáért a fontos találkozók és a döntéshozatalok idején.

8.      Imádkozzunk, hogy amikor az emberek az ebédszünet ideje alatt, vagy este elhagyják az ülést, ahelyett, hogy a nézetkülönbségekről, vagy üzleti megbeszélésekről beszélnének, inkább dicsérjék az Urat azért, ahogyan munkálkodik, és azért, amit tesz a szívükben és az életükben.

9.      Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon az IAD (Közép-Amerikai Divízió) vezetőségére és küldötteire, amikor felkészülnek lélekben a közelgő Generál Konferenciára.

10.  Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon a NAD (Észak-Amerikai Divízió) vezetőségére és küldötteire, amikor felkészülnek lélekben a közelgő Generál Konferenciára.

Felkészülés az üldözésre!

·       Bibliai szakasz elmélkedésre: 1Pét 4:7-19
·       Alapige: „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek.” 1Pét 4:12

Emlékszem, még kislány koromban a szüleim meséltek arról, hogy Isten népét próbák és üldözés fogja érni az utolsó időben. Számomra ez nem volt ijesztő. Emlékszem is rá, hogy olvastuk a keresztény mártírok, mint a valdensek, John Wycliffe, Husz János, Jeromos és mások történeteit, akik hűségesen kiálltak Jézusért, és ezért végül nagy árat kellett fizetniük, az életüket adták. Rettenthetetlen bátorságuk és hitük fellelkesített, és mindig azért imádkoztam, hogy Isten adjon nekem ugyanilyen bátorságot, ha valaha a halállal kell szembenéznem Krisztusért.

És mégis, miközben világszerte sok keresztény szenved a hitéért még ma is, az életem túlnyomó része itt nyugaton békében telik, senki nem üldöz. Miért van ez így?

„Pál apostol kijelenti, hogy »mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak« (2Tim 3:12). Akkor miért van az, hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely Krisztus és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel; mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi; mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Éledjen csak fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét!” (A nagy küzdelem, 48. o. az angolban)

Igen, elaludtunk, de hiszem, hogy Isten ébresztgeti az Ő népét most, amikor látom, hogy a bibliai vallásosság megújulása tért nyer sokak szívében. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a lelki üldözés növekszik, és egyre közelebb jön az otthonunkhoz. Ez azonban ne lepjen meg minket! Ahelyett, hogy félnénk, örüljünk, és emeljük fel a fejünket, tudva, hogy közeledik a mi megváltásunk.

Ne felejtsük el, hogy ugyanaz az Isten, aki bátorságot és erőt adott a korai egyház mártírjainak, nekünk is erőt fog adni, amikor szükségünk lesz rá.(5 Móz 33:25) De fel kell készítenünk magunkat és a családjainkat. Hogyan készülünk? Azzal, hogy a szívünket készítjük!

„A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek életüket előírásaival összhangba hozni. Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival.” (Az utolsó napok eseményei, 66. o. az angolban)

Láthatjuk, hogy ha fel akarunk készülni arra, hogy a jövőben meghaljunk, ennek kulcsa az, hogy megtanulunk meghalni a jelenben. Meghalni az énünknek, a napirendünknek, az álmainknak és terveinknek, a világ hívásának, és arra törekszünk, hogy csak Krisztusnak éljünk. Majd ahogy Igéjét tanulmányozzuk, szívünkben elraktározzuk ígéreteit (ez a legjobb raktározás!), és amint megtanulunk hitből élni az imádság által (sok időt töltve imával, küzdve mások üdvösségéért), egyre erősebbek és erősebbek leszünk, ahogy Jézushoz ragaszkodunk. Az előttünk álló idő nem lesz könnyű. Ne homályosítsuk el az igazságot! Isten azonban megígéri, hogy kiáll mellettünk, ha ragaszkodunk hozzá! Ne várjunk addig, amíg belekerülünk a tűzbe, hogy megtanuljuk ezeket a leckéket a hitről és a bizalomról. Tanuljuk meg ma!

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Te azt mondod nekünk, hogy üldöztetés és próbák várnak ránk, mi mégis, amikor tapasztaljuk ezeket, gyakran kérdőre vonunk Téged, és felmerül bennünk, hogy vajon elhagytál-e minket. Bocsáss meg nekünk, Atyánk, hogy ilyen gyenge, ingadozó a hitünk. Tudjuk, hogy az előttünk álló idő nehezebb lesz, mint amit most el tudunk képzelni, de Te megígérted, hogy soha nem hagysz el bennünket és nem hagysz cserben. Taníts meg minket, hogy Hozzád tudjunk ragaszkodni olyan hittel, amely nem inog meg érzékeink és érzéseink ellenére sem, nem számít, hogy a világ milyen nagy nyomást gyakorol ránk, hogy hozzá alkalmazkodjunk. Taníts meg minket arra, hogy egyedül a Te Igédben bízzunk (Ésa 8:20). Tegyél minket erőssé, hogy megállhassunk és tisztelni tudjunk Téged! Segíts, hogy hűségesek tudjunk maradni a végsőkig. Jézus nevében kértünk! Ámen!

Írta: Melody Mason

Bibliavers: Róm 8:18


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése