2015. június 11., csütörtök

100 nap imádságban - 79


79. nap-június 11. csütörtök

“Imáink legyenek lelkesek és buzgóságosak, olyanok, mint az éjszakai barát kérése, aki éjfélkor kenyeret kért. Minél többet kérsz, annál biztosabb lesz a lelki közösséged. Eljuthatsz arra a pontra, hogy megnövekedett áldásokat tapasztalsz, mivel megnövekedett hittel rendelkezel. Istennek áldásokkal telt mennyei tárháza van, és azokra akarja árasztani, akik szorgalmasan keresik azt a segítséget, amelyet egyedül Isten adhat."  Christ Triumphant, 54. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért  a San Antonioi 2015-ös GK ülésszak küldötteire és részvevőire, oly módon, hogy a Lélek meggyőzze őket arról, hogy tegyék félre a büszkeséget, gonosz beszédet, pozíció és rangvágyat, és alázattal keressék Isten áldását - a menny legmagasabb tiszteletét. 

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő közelebb kerüljön Krisztushoz, és jobban összpontosítson Isten szent Igéjének a tanulmányozására, és azért hogy a résztvevők ne úgy jöjjenek el a konferenciáról, ahogy oda mentek.

3.   Imádkozzunk, hogy a GK ülésszak ne szokványos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, amely erővel tölt fel minket, hogy elérhessük a világot Jézus számára.

4.   Imádkozzunk, hogy Isten támasszon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövőre nézve; olyan vezetőket, akik Krisztus-központúan kormányozzák az Ő egyházát, hogy az betöltse mennyei megbízatását a világ felé.

5.   Imádkozzunk a Generál Konferencia hírközlő és kommunikációs csapatáért, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak, akik figyelemmel kísérik az eseményeket.

6.   Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján, hogyne a maguk, hanem az Isten erejére támaszkodjanak minden részlet kidolgozásában.   

7.   Imádkozzunk, hogy az egész egyházban személyes és folyamatos hangsúlyt kapjon a naponkénti bibliaolvasás, a “Megújulás Isten Igéje által” c. program keretében.

8.   Imádkozzunk, hogy szívből hálásak legyünk és tudjuk teljesen elfogadni a Prófétaság Lelkének írásait úgy, mint amely ma is alkalmazható, valamint hogy az egyház vezetősége és tagsága olvassa rendszeresen ezeket az írásokat.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kitöltetéséért a Dél-csendes Óceáni Divízió és a Transz-Európai Divízió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon - Isten név szerint ismeri mindannyiukat

10.               Imádkozzunk nagyobb támogatásért és odafigyelését fiataljaink kiképzésében, hogy misszionáriusok legyenek, egy örök életre tervezzenek és ne önmaguknak és a világnak éljenek.

Találkozás a királyok Királyával

Bibliai szakasz elmélkedésre: 2Sám 23:1-7
Alapige: “Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen.” 2Sám 23:2

El tudod képzelni azt, hogy elmondhatod magadról, hogy Isten Szava volt a nyelveden? Micsoda bizonyságtétel lenne ez! Dávid pedig ez volt az utolsó bizonyságtétele.   

Véges emberi elmémmel nem tudok elképzelni egy ilyen szoros kapcsolatot Istennel, de Isten pontosa erre vágyik, sőt el is várja minden gyermekétől. Saját erőnkből természetesen ez lehetetlen. Azonban Dávid - mint tévedő ember - ki tudta ezt mondani. Tény az, hogy nagy bukásai ellen Isten barátjaként volt ismert.

Isten ilyen kapcsolatban akar lenni velünk is. Ez nem jelenti azt, hogy az életünk mindig tökéletes. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem követünk el hibákat. Hanem azt jelenti, hogy amikor hibát követünk el, megbánjuk és alázattal visszatérünk Hozzá.

Ézsaiás 57:15 ezt mondja nekünk: " Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve: Magasságban és szentségben lakom, de a megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét."

Ahogy Ezékiel könyvét egy reggeli áhítatom alkalmával olvastam, akaratlanul is a közelgő Generál Konferenciai ülésszakra gondoltam, és arra, hogy Isten mélyebb önvizsgálatra és bűnbánatra hív, hogy velünk lakozhasson, és hogy mi Dávidhoz hasonlóan az Ő barátai legyünk. 

" Ezért mondd: Így szól az én Uram, az Úr: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izráel földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek" (Ez 11.17-20).

Egyénenként és mint egyház, meg kell engednünk Istennek, hogy megszabadítson bennünket mindattól, ami utálatos az Ő szemében, és hogy betöltsön bennünket az Ő Lelkével. Mert Nála nélkül és enélkül a betöltekezés nélkül semmit sem tehetünk.  

Ügyeket intézni kell. Döntéseket meg kell hozni. És ezeket úgy, ahogyan Isten akarja. Az ihletett író így bátorít: "Azok, akik bizottságokban vesznek részt, emlékezzenek arra, hogy Istennel találkoznak, aki rájuk bízta ezt a munkát. Tisztelettel és szívük odaszánásával gyűljenek össze. Azért gyűlnek össze, hogy fontos dolgokat gondoljanak át Isten művével kapcsolatosan. Minden részletben tetteik azt láttassák, hogy vágynak megérteni az Ő akaratát terveikkel kapcsolatosan, amelyeket azért fektettek le, hogy előmozdítsák az Ő munkáját (Testimonies for the Church, 7. kötet, 256. oldal).

Amikor összegyűlünk, azért tesszük, hogy a királyok Királyával és uraknak Urával találkozzunk. Nem hagyjuk figyelmen kívül azt a magasztos felelősséget. Imádkozzunk azért, hogy az Úr Igéje legyen a mi ajkainkon, hogy a mi szívünk alázatos legyen az Ő trónja előtt.

Szívből jövő imádság:

Kegyelmes Atyánk, ahogy a Generál Konferenciai ülésszak közeledik, tovább imádkozunk az egyházért és a vezetőkért. Sok kihívással találjuk szembe magunkat, de a legnagyobb az, hogy mindannyiunknak szüksége van arra, hogy közelebb kerüljünk Hozzád. Kérünk segíts eltávolítani a bálványokat és az utálatos dolgokat, amelyeket a világtól kölcsönöztünk, és segíts félretennünk a kompromisszumokat. Segíts megalázkodnunk trónod előtt, hogy a szívünk gondolatai elfogadhatóak legyenek előtted. Adjad, hogy a szavaink, amelyeket kimondunk Tőled származzanak. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.    

Írta: Kat Taylor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése