2015. június 6., szombat

100 nap imádságban - 74


MASTER-Praying Man.png    74. nap - június 5. szombat 

A Szentlélek alászállását az egyházra úgy tekintik sokan, mint egy jövőbeni eseményt; de az egyház előjoga, hogy már most rendelkezhet Vele. Várjuk, imádkozzunk Érte és higgyünk Benne. Rendelkeznünk kell Vele, és a Menny arra vár, hogy adhassa.”
Review and Herald, 1895. március 19.

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek olyan bőséges kiáradásáért a Generál Konferenciai ülésszakon, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy Isten dolgozik az Ő egyházában.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és jelenlevők előnyben részesítsék a Jézus lábainál töltött időt minden reggel, mielőtt szolgálatba állnának - nem elsietve, hanem annyi időt, amennyi szükséges számukra ahhoz, hogy megerősödjenek az Úrban.

3.   Imádkozzunk azért, hogy minden nap, amikor az emberek elhagyják az ülést, ahelyett, hogy a nézeteltérésekről és egyéb ügyekről beszélgetnének, dicsőítsék Istent azért, ahogyan Ő dolgozik, és arról beszélgessenek, hogy Isten mit tesz saját szívükben és életükben.

4.   Imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke vezesse a tárgyalásokat és a döntéseket a kényes témákban, mint a teremtésről szóló hitelvünk, nők felszentelése, szabályzók és a gyülekezeti kézikönyvvel kapcsolatos témák.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a különleges imaalkalmak az üléseken mély jelentőséggel bírjanak és hasznosak legyenek minden résztvevő számára.

6.   Imádkozzunk a jelenlévő fiatalokért és fiatal felnőttekért, hogy megláthassák Jézust vezetőink életében és vágyódjanak jobban ismerni és követni Jézust.

7.   Imádkozzunk a küldöttek és vezetők biztonságáért és egészségéért, ahogy a San Antonio-ba való utazásukra készülnek.

8.   Imádkozzunk a késői eső kiáradására az Inter-Európai Divízió és a Közel-keleti és Észak-Afrikai unió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferencia döntéshozatalában - Isten név szerint ismeri őket.

9.   Imádkozzunk Mark Finley-ért és az evangélizációs sorozatokért, amelyeket ő, Ted Wilson és mások tartanak San Antonio-ban a Generál Konferenciai ülésszakot megelőző időben. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek vezessen az előadásokra őszintén kereső embereket.

10.               Imádkozzunk, hogy minden egyházi intézmény fokozott mértékben és odaadással vegyen részt az evangelizálásban az egyház éppen folyamatban lévő evangelizációinak támogatása közben.

Az én láthatatlan Barátom

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 14:15-18
·        Alapige: És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké:” Jn 14:16

“Ó, mennyire szeretném látni Őt, megölelni Őt és mellére hajtani fejem", mondtam magamban gondolataim csendjében egy napon, amint láthatatlan Barátomra gondoltam, aki megígérte, hogy megvigasztal bennünket..

“Kérlek Uram, ölelj meg engem! Tudom, hogy itt vagy" - suttogtam újra, ahogy a könnycseppel legördültek az arcomon. Nehéz időszak volt. Súlyos próbák nehezedtek a lelkemre. Fáradtan és kimerülten estem térdemre és kértem láthatatlan Barátomat, hogy vigasztaljon meg. És ekkor éreztem a karját a vállamon; letörölte könnyemet és megvigasztalt. Milyen szép tapasztalat tudni, hogy Ő közel van.

Noha nem mindig érezzük úgy a jelenlétét, mint én azon a napon, de bizonyosak lehetünk, hogy soha nem hagy magunkra. Ő az, Aki mindig és mindenhova velünk jön, és Aki soha nem feledkezik meg rólunk.

A Szentírás ezt mondja: És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké:” (Jn 14:16).

Meg kell vallanom azt, hogy a korábbi években nem igazán értettem a Szentlélek szerepét és azt, hogy milyen hatással van személyes életemre. Egy barátokkal való kiránduláson azonban minden megvilágosodott előttem.

Még mindig emlékszem a lelkészre, aki prédikált. A Szentlélekről beszélt és úgy mutatta be Őt, mint személyt, mint Barátot. Soha nem tudtam elfelejteni ezt a prédikációt, és azóta az életem is megváltozott. Azóta elkezdtem naponta kérni mélyebb jelenlétét. Nem vagyok megelégedve csak egy kicsivel az Ő jelenlétéből. Be akarok telni és túlcsordulni, ezért, amikor az Atyától a Szentlelket kérem, dupla, háromszoros, vagy négyszeres részt kérek. És milyen csodálatos napjaim voltak, ahogy Isten meghallgatta ezt az imát életemben.  

A Biblia elmondja azt, hogy a Szentlélek több szerepet is betölt az életünkben. Például megújít (Jn 3:5), meggyőz a bűnről, igazságról és ítéletről (Jn 16:8-11); elvezet az igazságra (Jn 16:13), Jézust dicsőíti és bennünket tanít (Jn 16:14-15), megtölt erejével (ApCsel 1:8), megszentel (1Kor 6:11,17) és bennünk lakik (1Kor 3:16). Ez az isteni személye a Szentháromságnak tesz bennünket teljessé, és nélküle semmit sem tehetünk. Ezért naponta újra kell keresztelkednünk.

Van egy jó hírem. Azoknak, akik keresnek, Isten megígérte a gondoskodást: "Ha az evangélium hírnökei letérdelnek az Úr előtt és megújítják odaszentelési fogadalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte teszi őket "Isten munkatársaivá" (Az apostolok története 56. oldal az angolban).

Régen nem értettem, hogy miért van szükségem a Szentlélekre. Most nem tudom elképzelni az életemet Nélküle. Ha a világ eltereli a figyelmemet, és ha csak egy néhány pillanatra is elveszítem az Ő jelenlétét, azonnal észreveszem a veszteséget és kétségbeesetten keresem, hogy újra megtaláljam. Az a Valaki, Aki egykor távoli és félreértett volt az életemben, a legközelebbi Barátommá lett. Ő a te barátod is akar lenni!


Drága Atyánk, nincsenek szavaink arra, hogy megköszönjük csodálatos és igaz ígéretedet, a Szentlélek ígéretét, de hittel el tudjuk fogadni, azzal a reménységgel, hogy minden alkalommal megkapjuk, amikor szent trónusodhoz járulunk. Ezért kérünk most, hogy tölts be bennünket a Te Lelkeddel, azzal a Valakivel, Aki az egyetlen, Aki el tud vezetni bennünket arra az ösvényre, amely hozzád elvezet. Köszönjük Urunk, hogy megkaptuk, és mi nem keveset kérünk. Többet akarunk. És most csodálatos Szentlélek vezess el bennünket minden igazságra, vigasztalj meg bennünket a fájdalom idején, győzz meg bennünket a bűnről, újítsd meg önző szívünket, és a Te megbocsátásoddal adj nekünk erőt, hogy nagy győzelmeink legyenek Jézus nevében. Köszönjük szerető Atyánk, hogy meghallgatod imánkat. Ámen.

Írta:  Carolyn AzoNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése