2015. június 25., csütörtök

100 nap imádságban - 93

93. nap - 2015. június 25. csütörtök

„Az Urat örömmel tölti el, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel állnak elé, hogy dicsőíthessék az ő nevét. Ha hisznek ígéreteiben, nagy dolgokat remélhetnek tőle.”  (The Desire of Ages, 668. o.)

IMACÉLOK:

1. Imádkozzunk azért, hogy ami megtörténhetett volna 1901-ben egyházunkban, megtörténjék ebben a nemzedékben, és Isten Lelke kiáradjon, alkalmassá téve bennünket arra, hogy megalázzuk szívünket, helyrehozzuk hibáinkat, és befejezzünk a munkát nagy erővel.

2. Imádkozzunk azért, hogy egy „Felház tapasztalatban” legyen részünk, mint a tanítványoknak pünkösdkor, hogy erőt kapjunk az egész világ eléréséhez Krisztus számára, az apostolokhoz hasonlóan.

3. Imádkozzunk, hogy minden küldött és vezető egységben legyen az ülés idején, ami az Isten Igéje iránti tiszteletre, az alázatos imádságra, a Szentlélek erejére és az egyházi ügyrendre/eljárásra vonatkozik.

4. Imádkozzunk, hogy ne csupán a jogszerűséget kövessék az Alkotmány és a Protokoll területén, valamint a Generál Konferencia ne csupán egy megszokott ülés legyen, hanem lelki megújulás minden jelenlévő számára.

5. Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a választásokat és Ő bízzon meg vezetőket a jövőre nézve, olyan vezetőket, akik a legjobban fogják megdicsőíteni az Ő nevét és egységben dolgoznak majd munkatársaikkal, hogy betöltsék a világszéles egyház küldetését!

6. Imádkozzunk, hogy Isten erős védelme vonja körül a küldötteket és családtagjaikat, mivel sokan állnak közülük az élvonalban, a szolgálatban, ezért Sátán haragszik rájuk és sokfelől támadja őket! Imádkozzunk, hogy Isten óvó karja védje meg őket és családjaikat a lelki támadásokkal szemben!

7. Imádkozzunk a zenei szolgálatokért, melyek esténként hangoznak el az ülés alatt. (Több mint 4000-en vesznek részt a zenei szolgálatban!) Imádkozzunk azért, hogy ők is meglássák, ez az az alkalom, amikor Istent dicsőíthetik, és nem önmagukat, miközben zenei szolgálatukat végzik.

8. Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért a Dél-Ázsiai Divízió küldötteire és vezetőire, miközben terveket készítenek és készülődnek a GK ülésre.

9. Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Nyugat-Afrikai Divízió küldötteire és vezetőire, miközben terveket készítenek és készülődnek a GK ülésre.

10. Imádkozzunk az épp most zajló Misszió a városokért kezdeményezésért, hogy Isten növelje és terjessze az evangéliumot széltében és hosszában az Ő népe között.

Hamar eljön!
  

  •   Bibliai szakasz elmélkedésre: Jel 22:6-12
  •  Alapige: „Íme, hamar eljövök, a jutalmam velem van, és megfizetek   mindenkinek a cselekedete szerint.” (Jel 22:12; ÚRK)

A Jánosnak adott kijelentés: „Íme, hamar eljövök” a próbaidő lezárulásának szövegkörnyezetében hangzik el, miután Jézus befejezte szolgálatát a mennyei szentélyben, és így szól: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki tisztátalan, legyen tisztátalan ezután is, és aki igaz, igazságot cselekedjék ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is” (Jel 22:11).
Ha Bibliát olvasol, az utolsó napok eseményei minden kétséget kizáróan megmutatják, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk Jézus visszajöveteléhez, és a kegyelem ajtaja lassan bezárul.

Abból, ahogy látjuk a Róma által elindított ökumenikus mozgalom erősödését, amint egységre hozza a legnagyobb világvallások jó részét, a judaizmust és az iszlámot, csakúgy, mint a protestáns világ többségét, gyors erkölcsi romlásba döntve őket, a szaporodó természeti katasztrófákat, az erőszak növekvő mértékét, stb., úgy tűnik, világunk nagy sebességgel halad a pusztulás szakadéka felé. Ez igen félelmetes, ha nincs szilárd talaj a lábunk alatt.

Hála Istennek, még a lelki és fizikai zűrzavar közepette is, Isten maradék egyházának sorai között szintén megindult egy mozgalom, amint ezrek igyekeznek megérteni a Bibliát és a jövőre vonatkozó próféciákat, és sokan fordulnak el a világ élvezeteitől, hogy a keskeny úton járjanak. Ideje ugyanezt tennünk.

Ahogy a véghez közeledünk, sokkal fontosabb, mint valaha, hogy megtanuljunk érett keresztényként élni, félretéve a kisdedeknek való tejet, és megtanulni szilárd lelki eledelt fogyasztani.

A Biblia így szól a Zsidókhoz írt levél 6:1 versében: „Ezért elhagyva a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük el újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek…”

De hogyan távolíthatjuk el a holt cselekedeteket? Hogyan juthatunk „tökéletességre” a Biblia parancsa szerint, hogy felkészüljünk új, mennyei otthonunkra? Nos, erre egészen egyszerűen képtelenek vagyunk önmagukban. Továbbra is keresnünk kell a Szentlélek erejét, aki növekedést ad, és elvezet minden igazságra (Jn 16:13). Fel kell vennünk továbbá Isten teljes fegyverzetét (lásd: Ef 6:13-18). És mindenek felett törekednünk kell arra, hogy Jézussal, az élő Szőlőtővel kapcsolatban maradjunk, naponként időt szánva az Igére és az imádságra. Egyedül ez a kapcsolat – melyet a Szentlélek ereje tart életben – vihet győzelemre. Ezek a kulcsok, melyek segítenek biztosan megállnunk a közelgő válságban.

Ideje újratöltenünk a lámpásainkat, hogy az olaj, a Szentlélek, soha ne fogyjon ki, amint a Vőlegény érkezésére készülődünk. Készüljünk fel. Hamar eljön!

Szívből jövő imádság:

Csodálatos Atyánk, segíts nekünk kitartanunk a hitben, bízva a Te ígéreteidben, ahogyan felkészülünk a Te közeli eljöveteledre. Adj erőt, hogy igazi lelki eledelt együnk, ne csak tejet. Növekednünk kell, és erőssé válnunk Tebenned, hogy biztosan megállhassunk a közelgő válságban. És legfőképpen segíts, hogy ne fáradjunk meg, és ne veszítsük el a bátorságunkat, ahogyan közelebb és közelebb érünk a végcélhoz. Segíts mindvégig erősen megkapaszkodnunk Tebenned! Jézus nevében, Ámen.


Írta: Carolyn Azo

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése