2020. augusztus 6., csütörtök

Heti imacélok - augusztus 2-9 IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció

Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

http://100napimadsagban.blogspot.hu/

 

2020. július 31.

 

Nem erővel, sem hatalommal – hanem az Ő Lelkével!

Dr. Jan-Harry Cabungcal

 

 

Épp összecsomagoltam, hogy elérjem a hazavivő repülőt a Dominikai Köztársaságból. Európai tini barátaim dicsőítő énekeket énekeltek, Isten jóságát tükrözve vissza, míg rám vártak, hogy búcsút vehessünk egymástól. Ahogy rájuk néztem, szomorúságot láttam megcsillanni a szemükben. Az együtt töltött áldott idő véget ért, és eljött a hazatérés pillanata. Arra gondoltam, mégis hogy mehetünk vissza a régi, megszokott módszerekhez az Istennel való kiemelkedő élmény után, hogy sokak életét, beleértve a magunkét is láttuk átalakulni?

Több mint 150 lelket nyertünk meg Krisztusnak. Fölfedeztük, micsoda ereje van az imának, az életek átadásának az Úrnak és az Istenre hagyatkozásnak. Rájöttem, hogy tennem kell valamit, amivel fiatal barátaimnak és a hozzájuk hasonló százaknak szolgálhatok. De mit? 30 éves voltam, nemrég tértem meg és keresztelkedtem meg a Hetednapi Adventista Egyházba. Tudtam, hogy csakis a Mindenhatótól jöhet erre megoldás.

Hívtam a barátaimat, hogy térdeljenek le velem egy buzgó imára. Megköszöntük Istennek a jóságát, hogy dolgozik bennünk és általunk, átformál bennünket, és sikeressé tesz a lélekmentésben.

Kiöntöttük neki a szívünket, bocsánatért esedeztünk a bűneink és a régi életünk miatt. Azért könyörögtünk, hogy Szentlelke vegye át teljes egészében az irányítást a szívünk és az életünk felett. Én azt kértem, hogy Isten tegyen valami olyat a mi európai fiataljainkért, amire egyetlen emberi erő sem képes. Benne bíztunk, aki nem vall kudarcot, míg előttünk megy. És így született meg a Europe4Jesus (E4J, „Európa Jézusért”).

Békével a szívemben utaztam el a Dominikai Köztársaságból, és indultam el Miami felé egy 3 napos megszakítással. Észrevettem, hogy minél többet imádkozom, Isten annál inkább megnyitja a lehetőség ablakait a bizonyságtevésre. És akkor ott találtam magam, hogy bibliaórákat adok a hotel személyzetének, a fodrásznál és egy Apple üzletben. Minél több lelket vezetett hozzám az Úr, annál jobban megláttam, mekkora nagy szükség van rá, hogy hozzá menjek, könyörögjek Lelke kitöltéséért, a lelki fegyverekért és a vezetéséért. Úgy éreztem, hogy tanulatlan és alkalmatlan vagyok ahhoz, hogy másokat Jézushoz vezessek, de közben nagyon boldog is voltam. Miközben hazafelé igyekeztem Svájcba, arra kértem Istent, hogy még aznap vezessen el egy kereső lélekhez. És az Úr egy taxisofőr képében válaszolt az imádságomra.

Megtudtam, hogy ez a hölgy eljár egy adventista gyülekezetbe a nagymamájával. Elmondtam neki a bizonyságtevésemet, és még egy bibliatanulmányt is adtam, miközben a reptér felé hajtottunk. Isten Lelke vezetett, míg egyszer csak felhívást nem tettem neki, ott, a taxi hátsó ülésén. Semmi tétovázás nem volt: a hölgy örömmel fogadta el Jézust, és kijelentette, hogy a következő szombaton elmegy az imaházba a lányával.

A külföldön töltött 3 hét alatt az Úr az európai szolgálatomra tanított. Eddig 32 országban jártam, és Jézus csodálatos evangéliumi üzenetéről beszéltem. Isten megáldotta az E4J-t, és számtalan fiatalt képeztünk ki és mentoráltunk, és több száz ifjúsági evangelizációs programot vezényeltünk le. Mindez csakis azért jöhetett létre, mert néhány fiatalnak volt bátorsága imádkozni!

János 16:24 megtanít arra, hogy azért nem kaptunk meg valamit, mert nem is kértük. De csak akkor tudjuk, mit kérjük, ha a szívünk közel van Istenhez.

Miért nem adjátok át neki az életetekben és szolgálatotokban levő bánatot? Ne feledjétek: „nem erővel, sem hatalommal, hanem az Ő Lelkével” hajtja végre a munkáját bennünk, „azt mondja a seregeknek Ura” (Zakariás 4:6).

Dr. Jan-Harry Cabungcal író és neurológus, aki a svájci Vulliens-ben él, és emellett a Europe 4 Jesus vezetője (http://europe4jesus.net/).

 

A világegyház imakérései

2020. július 31. – augusztus 6.

 

·       Imádkozzunk a „Zivot Plusért”, a mostari adventista gyülekezet kezdeményezéséért Bosznia-Hercegovinában, hogy elérjék a szomszédos városokat. Hétvégente életmód-orvoslási előadásokat tartanak, és egészségügyi vásárt rendeznek. Kérjük a mennyet, nyisson ajtót ez előtt a folyamatban levő szolgálattípus előtt.

·       Imádkozzunk világszerte az idős testvérekért, akik a COVID-19-járvány előrehaladtával magánnyal, egészségügyi problémákkal és szorongással küzdenek.

·       Imádkozzunk a Hetednapi Adventista Egyház „Elmegyek” (I Will Go) nevű stratégiai tervéért. Imában vigyük Isten elé a vezetőket és a tagokat egyaránt: tegyék magukévá az Úr szeretetre, igehirdetésre, kapcsolatépítésre és a körülöttük élők elérésére és a velük való együttműködésre irányuló felhívását, hogy megosszák az evangélium üzenetét másokkal.

 

(Fordította: Czinkota Judit Orsolya)


2020. július 31., péntek

Heti imacélok - július 26 - augusztus 2- IZGALMAS TAPASZTALAT


Megújulás és reformáció
Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

2020. július 24.
A legnagyobb áldás, mit kaphatunk
Onaolapo Ajibade

Olyan nigériai családba születtem, ahol az eredeti vallásunk az iszlám volt. Ahogy nőttem, édesapám azt szerette volna, ha kiváló iszlám tanuló lennék, miközben a nyugati oktatásból is profitálok. Így hétvégente iszlám iskolába jártam, hétköznap pedig egy keresztény általános iskolába. Nemsokára már elég verset megjegyeztem a Koránból ahhoz, hogy napi ötször imádkozhassak muzulmánként, és hűségesen be is tartottam ezeket az imaalkalmakat.

Szépen haladtam előre a tudományos karrieremben, majd végül felvettek a Ghánai Egyetemre, ahol agrártanulmányokat folytattam. Majd összeismerkedtem egy felekezetfüggetlen csoporttal, mely elvezetett Krisztushoz. Egy nap egy másik agrárhallgató, név szerint Daaku, egy hetednapi adventista fiú keresett meg, és beszélt nekem a Szentírás szerinti hetedik napi szombat igazságáról. Első reakcióként elkezdtem neki fejtegetni, hogy nem igazán számít, ki melyik napot tartja szentnek. Daaku nem vitatkozott velem, inkább visszament a szobájába, és két könyvecskét hozott nekem. Az egyik a vasárnap megtartását támadja, a másik pedig a hetedik napi szombat melletti bibliai érveket magyarázza el. Arra kért, hogy tárgyilagosan olvassam el mindkettőt. Miután áttanulmányoztam a könyveket, meggyőződtem arról, hogy a hetedik nap az igazi, amit meg kell szentelni.

Haladéktalanul beléptem az adventista hallgatók szövetségébe, mely a campuson gyűlt össze, és elkezdtem szombatot ünnepelni. Daaku ezután tovább tanulmányozta velem és két másik diákkal a Bibliát, míg 1977. augusztus 13-án mindhárman meg nem keresztelkedtünk. A keresztségem előtt elolvastam A nagy küzdelmet, és mély meggyőződés alakult ki bennem arról, hogy a legfontosabb feladatom az lehet, hogy megosszam ennek a könyvnek az üzenetét másokkal. De hogy csináljam? Csodás úton érkezett felelet a kérdésemre.

Akkoriban a BA-diploma megszerzéséhez azt az előfeltételt kellett teljesíteni, hogy megírok egy szabályos disszertációt, amihez azt kellett vizsgálnom, milyen hatással vannak a kálium különböző arányai és kombinációi a rizs fejlődésére. Sajnos a vezető tanárom által ajánlott káliumarányok túl magasak voltak, és így az összes rizspalánta elpusztult. Ami azt jelentette, hogy a nyári szünet alatt meg kellett ismételnem az egész kísérletet, viszont nem volt pénzem a projekt finanszírozására. Az agrártudományi kar egyik oktatója a helyzetemet látva megsajnált, és azt javasolta, hogy menjek el a vezető tanáromhoz, és kérjem meg, hogy találjon nekem egy hallgatói állást, amiből összegyűjthetem a szükséges összeget. Imádkoztam a dologért, és arra kértem Istent, hogy a szupervizorom utasítson vissza, ha Ő nem így akarja a problémát megoldani. Mikor elmentem hozzá, és előadtam a kérésemet, azt válaszolta: „Nem segíthetek önnek.” Még úgy is béke volt a lelkemben, hogy nem tudtam, az Úr hogy fogja megoldani a helyzetet, de bíztam abban, hogy meg fogja. Tele voltam kíváncsi várakozással, hogy lássam, miként szedi össze nekem a pénzt a Mindenható.

Mikor újra találkoztam a barátommal, Daakuval, felvetette, legyek részmunkaidős könyvevangélista, mint ő, és így megkereshetem a projekt finanszírozásához szükséges összeget. Megörültem az ötletnek, és úgy láttam, hogy ez a tökéletes válasz az imámra. Daakutól megkaptam a kiképzést hozzá, és hamarosan már munkába is álltam. A könyvevangélista munka bebizonyította, hogy ez az adventista üzenet továbbadásának érdekes és hatékony módja. Az, hogy a vezető tanárom elvétette a kémiai anyagok ajánlott arányát, ami aztán elpusztította a rizsnövénykéket, így lett áldásomra, és ezt Isten eszközként felhasználta, hogy megismertesse velem élethivatásomat. Ahogy az egyetemi programom végéhez közeledtem, úgy okoskodtam/gondolkodtam: „Kiképeztek arra, hogy mezőgazdászként élelmiszert állítsak elő. Ezt bármilyen vallású ember megteheti, de csakis az Úr maradék egyházának egyik tagja képes megosztani a hármas angyali üzenetet a nyomtatott oldalakon keresztül. Mivel ezt viszonylag csak kevesen csinálják, arra szentelem az életemet, hogy így osszam meg Isten igazságát másokkal.” Miután befejeztem az egyetemi tanulmányaimat, és letudtam az egyéves kötelező nemzeti ifjúsági szolgálatot mind Ghánában, mind Nigériában, könyveket kezdtem árulni teljes munkaidős könyvevangélistaként.

A rokonaimat nagyon összezavarta az eset. Miért döntene úgy egy diplomás ember, hogy könyvekkel fog házalni? Sajnos a kapcsolatunk megromlott a családtagjaimmal, de én ragaszkodtam a döntésemhez. Az évek alatt szolgáltam könyvevangélistaként, kiadóvezető-helyettesként, kiadóvezetőként, az Irodalmi Osztály Szemináriumának igazgatójaként, egyházterületi főkincstárnokként, egyházterületi elnökként, uniótitkárként és a Nyugat-közép-afrikai Divízió főtitkáraként, és végül ebből a pozícióból mentem nyugdíjba 2015-ben.

Visszatekintve csakis halleluját zenghetek azért, ahogy Isten elvezetett a kereszténységhez, a maradék egyház tagjává tett, és elhívott az evangélium szolgálatára. Csodálatos és szent utazás volt az Úrral. A legnagyobb áldás, amit csak valaki kaphat, és én megkaptam, hogy megismeri és másokkal is megosztja az igazságot ebben az összezavarodott és kaotikus világban.

A világegyház imakérései (2020. július 24–30.) 
·       Imádkozzunk az Egyesült Államokért, Brazíliáért, Indiáért és Oroszországért, melyek ott vannak a COVID-19 által legsúlyosabban érintett országok listáján. Könyörögjünk mindenkiért, aki csak kórházba került, és/vagy haldoklik. Imádkozzunk azért, hogy Istenhez forduljanak.
·       „Kérlek benneteket, imádkozzatok az apukámért, hogy a Szentlélek munkálkodjon a szívében, és elfogadja Jézust Megváltójának.” (Amsarika S.)
·       Imádkozzunk a világszerte mentális problémákkal küzdő testvérekért (mint például depresszióval, bipoláris zavarral és más betegségekkel).
·       Imádkozzunk az adventista fenntartású Treasure Hunt („Kincsvadászat”) nevű turkálóért, ami egy orvosi rendelővel és egy előadótérrel együtt a leghíresebb országút, a történelmi 66-os út mellett található Chicagóban (az Egyesült Államokban). Kérjük Istent, hogy olyan embereket hozzon be ide, akiknek a legnagyobb szükségük van reményre és gyógyulásra, és árassza ki Lelkét az ott dolgozókra, felkészítve őket a szolgálatra.

2020. július 23., csütörtök

Heti imacélok - július 19-26- IZGALMAS TAPASZTALAT


Megújulás és reformáció
Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

2020. július 17.
Amit megígért, azt Ő be is tartja!
Nhou Her

Olyan sok mindenért dicsérhetem Istent!

Hogy világosan értsétek, pár dolgot el kell magyaráznom: én hmong vagyok, és az egyetlen keresztény kiterjedt családomban. Poligám szülők között nőttem fel, és a mi vallásunk a sámánizmus/animizmus. Először menekült gyerekként ismertettek meg a kereszténységgel a kaliforniai Weimar Főiskoláról érkező fiatal misszionáriusok, akik a Southgate adventista gyülekezethez csatlakozva végeztek missziómunkát a környékemen a 90-es évek elején-közepén.

A főiskolai éveimig minden kapcsolatom megszakadt ezekkel a misszionáriusokkal. Chenggel, a férjemmel a főiskolán lettünk jó barátok, és általa kerültem ismét kapcsolatba velük! Chengnek fogalma sem volt róla, hogy én valamikor Bibliát tanulmányoztam az ő jelenlegi ifjúsági lelkészével. Csodálatos volt, ahogy az Úr előkészítette az eseményeket.

Rövidre fogva: Chenggel összeházasodtunk, én megkeresztelkedtem, és azóta elkezdtünk szolgálni Istennek. Mindig is abban hittem, hogy Ő hívott el engem az Ő csodálatos világosságára, ezért én is ezzel a fénnyel fogok világítani azoknak, akik még mindig sötétségben élnek.

2020 januárjában részt vettem a louisville-i FJK-n (Fiatalok Jézusért Konferencián) Kentucky államban, és ott elköteleztem magam amellett, hogy naponta imádkozom hét személyért. Erre hét családtagomat szemeltem ki. Imádkozni kezdtem, és Isten is hozzáfogott munkálkodni a szívükön.

Boldogan adok hírt róla, hogy ez a hét személy a leginkább fogékony a lelki dolgokra! És milyen nagyszerű, mit meg nem tehetnek az imák!

Egyikük az édesapám. Ő mindig is szigorú volt, és nagyon hűséges a sámánista vallásához. De a szívét annyira meglágyította a Szentlélek, hogy megkért imádkozni, és még azt is megengedte, hogy személyesen érte imádkozzam. Nemrég hunyt el a mostohaanyukám, és Isten a lehetőség ablakát nyitotta meg ezzel előttem, hogy beszéljek vele az áldott reménységről.

A mostohaanyám volt egy másik személy az imalistámról. Őt gyomorrákkal diagnosztizálták, és bár most a földben alszik, de korábban még megoszthattam vele, Isten mennyire szereti őt, és imádkozhattam érte és vele. Ezen kívül lehetőségem nyílt olvasni neki a hmong Bibliából is a kórházban töltött legsötétebb óráiban, mikor a biopsziára várt. Csodálatos volt, mikor azt hallottam tőle, hogy Istenben reménykedik.

Az anyukámért is imádkoztam. Nem könnyű első feleségnek lenni egy poligám kapcsolatban. Tudtam, hogy ha nem ismeri meg a Mindenhatót, nyomorult élete lesz. Idén többször is meglátogattam, és láthattam, mennyi öröme van most. Elmondta, hogy hmong keresztény zenét szokott bekapcsolni magának, és elkezdte egy hmong lelkész prédikációját is hallgatni a YouTube-on. Elmesélte, egyszer Isten hogy válaszolt egy bizonyos imájára, és ez valóban megmutatta neki az Úr hatalmát.

A húgaim közül kettőt, akikért szintén imádkoztam, érdekelni kezdte a bibliatanulmányozás! Arra kértek, hogy mélyedjünk el Mózes I. könyvében, mert tudni akarják, hogy kezdődött minden, ezért hozzá is fogtunk. Három héten át tanulmányoztuk a témát, és micsoda öröm volt, hogy enyém lehetett a megtiszteltetés: a húgaimat az Ige által Krisztushoz vezetni! A menny arra is alkalmat adott, hogy orvos-misszionáriusi munkát is végezzek értük.

A másik húgom, akiért még könyörögtem, megkért rá: imádkozzam azért, hogy lelki békére találjon. A menny sok lehetőséget adott arra, hogy szolgáljak neki.

Egy fiatalabb testvérért is imádkoztam. Ez a fiú nagyon szeret énekelni. Egyszer azért üzent nekem a Facebookon, hogy megkérdezze, nem tudok-e olyan gyülekezeti kórusról, amihez csatlakozhatna. Miután imádkoztam a dologért, összehoztam őt a sacramentói központi adventista fiatal felnőttek kórusával Kaliforniában. A kórus nagyon fellelkesedett ezen, és kapcsolatba is lépett vele, de a fiúnak eddig még nem volt lehetősége próbálni a COVID-19 fellángolása miatt.

Két hete megéreztem a Szentlélek késztetését, szóval megkérdeztem a bátyámat, lenne-e kedve bibliatanulmányozáshoz, és IGENT mondott! Nagy-nagy örömmel jelentem, hogy már három leckét átvettünk vele. Egy vadiúj Bibliát is adtunk neki, és olyan boldog volt. Ő nyitott szívű és kereső ember. Nagyon szereti a zenét, ezért majd minden alkalommal megtanítunk neki egy keresztény éneket is.

Olyan jó az Isten, barátaim!
Hű a szavához.
Amit megígért, azt Ő be is tartja!

Nhou Her 15 éve házasodott össze Cheng Vanggal, és 2005-től szolgálnak a Sacramentóban/Oroville-ben megalapított adventista hmong gyülekezetben (Kalifornia államban). Jelenleg szorosan együttműködnek az Észak-amerikai Divízióval és a tengerentúlon élő hmong népességért végzett különböző osztályokkal gyülekezetalapításban, irodalom lefordításában és médiatartalom-gyártásban.

A világegyház imakérései (2020. július 17–23.)

·       Imádkozzunk az adventista iskolákért és tanáraikért világszerte, ahogy próbálják átlátni, hogy lenne a legcélszerűbb elkezdeni az új iskolaévet a világjárvány alatt.
·       Imádkozzunk a németországi Bad Aiblingban levő napköziért és közösségi központért. Ez egyike a német adventista napközis és családi központoknak. Kérjük Istent, Ő áldja meg a szolgálatot, és árassza ki szeretetét a dolgozókra és a gyerekekre egyaránt.
·       Imádkozzunk a Kairóban levő „Ramszesz” szudáni hetednapi adventista gyülekezetért, a Nílusi Unió Akadémiájáért és az adventista egyház szolgálatáért Egyiptomban.
·       Imádkozzunk a kanadai Vaughan városért folytatott munkáért, amiben áttörésre lenne szükség. A testvérek már tanulmányozták Krisztust, és sokaknak beszéltek is róla a helyi közösség körében, de közülük sokan vonakodnak meghozni a döntést Jézus mellett. Imádkozzunk, hogy végre meghallják a Szentlélek hívó szavát.

Fordította: Czinkota Judit Orsolya

2020. július 16., csütörtök

Heti imacélok - július 12-19- IZGALMAS TAPASZTALAT

Megújulás és reformáció
Az „Imában egyesülve” heti bejegyzése és imakérései

2020. július 10.
Isten nem csupán jó: Ő nagyszerű!
Jeff Couzins

Február 29-én, nem sokkal a koronavírus miatti karantén kezdete, március 24-e előtt a feleségem elvesztette a munkáját. Majd engem küldtek szabadságra, és megvolt rá az esély, hogy a bevételem egy részét is elveszítem. Kis remény kecsegtetett csak, hogy a nejem talál másik állást a jelenlegi környéken, és azon aggódtunk, hogy fogunk ezzel megbirkózni.
Arról is értesített a könyvelőm, hogy valamennyi adótartozásom van. Majd a házunk lakója jelezte nekünk, hogy a férje munkanélküli lett, és emiatt nem tudják fizetni a bérleti díjat.
Rövid időn belül hihetetlen mennyiségű befolyó pénzt vesztettünk. Számításokat végeztünk, és a dolgok csak nem klappoltak. Nem láttuk át papíron, hogy fogjuk kifizetni a számlákat, és hogy kerül majd étel az asztalunkra.
Emellett akkoriban sérült meg a hátam is, és az MR kimutatta, hogy porckorongsérvem van, és olyan derékfájdalmam volt, ami hasogatóan sugárzott le a lábamba. Küzdöttem azzal, hogy pár percnél tovább állva maradjak, alig tudtam járni, és kényelmetlen volt ülni. A fizioterápiás osztály bezárt, és nem engedhettem meg a magánterápiát – ami a járvány miatt szintén szünetelt.
Nem láttam a kivezető utat mindebből, mégis bíztunk Istenben, és tudtuk, Ő majd megoldja a dolgokat nekünk. Hittel fordultunk hozzá Ésaiás 33:15–16 ígéretéért: „Aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezét rázván nem vesz ajándékot, aki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemét befogja, hogy gonoszt ne lásson: az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” Ebből a felhívásból rájöttünk, hogy hiányzik belőlünk az igazságosság, így Krisztus igazságáért könyörögtünk.
Mi nem láttuk, hogy fog utat csinálni az Úr a ránk boruló viharon keresztül. De ez már nem a mi gondunk volt. Mi hittünk a mindenható Istenünkben. Átadtuk neki a problémáinkat. Ha fájdalommal és pénzügyi nehézségekkel küzdöttünk, és ételosztásokkal kellett számolnunk, akkor a mennynek célja van azzal, hogy ezeket megengedi nekünk.
Korábban kisegítettem az egyház leveskonyháján, de az jelenleg bezárt, mert az épületet is bezárták. Ezért a gyülekezet átalakította a szolgálatot, és élelmiszer-csomagokat szállított ki az emberek otthonába. Mivel szabadságra küldtek, így semmit nem irányíthattam, de még mindig önkénteskedhettem. Engedélyt kaptam, hogy folytassam a jótékonysági ételadományok összegyűjtését a helyi szupermarketből.
Mivel már több jótékonysági szervezet is feliratkozott ehhez előttünk, az egyháznak azt ajánlották fel, amit a többiek nem kértek. Azonban a szervezetek megbízhatatlanok voltak, és nem mindig gyűjtötték össze az élelmiszert, mikor érkezett egy-egy felajánlás. Majd az élelmiszer-adományok a boltból az égbe szöktek.
Az imaházból egy fiatalember, aki közel lakik hozzánk, felajánlotta, hogy segít nekem összegyűjteni és szétosztani az ennivalócsomagokat. A szupermarketből származó egy-egy adományban több mint 100 vekni kenyér és 100 zsák (zsákonként több mint 2 kg) krumpli volt. Ez túl sok volt, és nem fért be a kocsimba, így a szupermarket egyik alkalmazottja, egy hölgy tett be ebből pár raklapnyit a saját autójába, és hozta el a házunkhoz.
Az adomány-élelmiszert a házunkhoz vittem, hogy előbb átválogassuk még a becsomagolás előtt.
Több ízben is túl sok csomag jött össze, amit egyházi csoportként ki kellett volna szállítanunk, és nem volt hűtőnk, ahol ekkora mennyiségű ételt frissen tarthattunk volna. Emiatt a fölös adományt felajánlottam más élelmiszerosztó szervezeteknek. Ez annyira megtetszett az áruháznak, hogy mint jótékonysági szervezet az adventista egyház mellett tették le a voksukat. Többé már nem voltunk farok, hanem fej lettünk (5Mózes 28:13).
Aztán váratlanul levelet kaptam az adóhivatal dolgozójától. Azt mondta, semmivel nem tartozom, és adó-visszatérítést kapok. Ne kérdezzétek, hogy történt, még most sem értem. De dicsőség Istennek!
Mivel időközben a hátfájásom elviselhetetlenné vált, sürgősen keresni kezdtem online egy kiropraktőrt (egy mozgásszervi terapeutát). Nem volt pénzem kezelésre, de találtam egy helyi szakembert, aki online adott segítséget, és szemmel láthatóan ingyen. A kiropraktőrrel netes videó-konferenciahívásunk volt, és a derékproblémámról beszéltünk. Ő talált megoldást rá, és néhány feladatot adott, hogy végezzem el. Én tornáztam is, és csodák csodájára jelentősen segített a hátamon. Azon a héten később már hátfájás nélkül keltem fel egy reggel. Évtizedek óta először, és annak ellenére, hogy az évek során különféle kezeléseket kaptam a hátamra.
Azért ez elég erősen mellbe vágott engem. Csak pár nappal azelőtt volt, hogy azon aggódtunk, hogy fogjuk kifizetni a csekkeket, és hogy kerül majd étel az asztalra. De mostanra pénzem volt a bankban, és javult a hátfájásom. Nem, hogy ne lenne a házba behozott ételünk, de még elegendő ennivaló is hagyja el a házunkat, amivel szó szerint százakat etetünk.
A Mindenható hűségesen megtartja az ígéreteit. Ő arról biztosított minket, hogy a kenyeret megkapjuk, és a vizünk sem fogy el. Az irgalma pedig minden reggel megújul.
Isten nem csupán jó: Ő nagyszerű!

Jeff Couzins prédikátor
a hetednapi adventisták Észak-angliai Egyházterületének lelkipásztora


A világegyház imakérései (2020. július 10–16.)
·       Imádkozzunk a Hetednapi Adventista Egyház „Elmegyek” nevű stratégiai tervezetéért, ahogy minden divízió, unió, egyházterület és helyi gyülekezet azt keresi, hogyan valósíthatja meg a tervet a következő 5 év alatt.
·       Imádkozzunk a koronavírussal küzdő hetednapi adventistákért vagy azokért, akik már elvesztették valakijüket a járvány miatt.
·       Imádkozzunk a hondurasi kínai közösségi központért Közép-Amerikában, ami egyfajta hidat képez Tegucigalpa városában, és ahol egészségügyi órákat és mandarin nyelvleckéket adnak. Könyörögjünk, hogy Isten áldása nyugodjon meg ezen a központon és a közösség tagjain, akiket ők igyekeznek elérni.
·       Imádkozzunk, hogy az Úr hozzon elénk olyan lehetőségeket, mikor megoszthatjuk a kegyelmét, szeretetét, jóságát és igazságát az életünkben jelen levő emberekkel.


2020. július 4., szombat

100 nap imádságban - 100-ik nap július 4 - SZOMBAT


A 100 nap imádságban napi imacélokat itt lehet minden nap megtalálni: http://100napimadsagban.blogspot.com/

100. napi imacélok, 2020. július 4. (szombat)


Elmegyek… a vég idejéig

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Szamariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok cselekedetei 1:8)

Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18–20)

Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel a figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is szól Krisztus állandó jelenlétének biztos ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is megküzdenünk, bármilyen próbákat kell elszenvednünk, a kegyelmes ígéret így szól: »Ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.«” (Evangelizáció, 15. o.)

KÖZPONTI KÉRDÉSEK:
Krisztus arra hívta el a népét, hogy a föld végső határáig ossza meg az evangéliumot, míg hamarosan el nem jön a világ vége a második eljövetelekor. Semmi miatt nem kell aggódnunk, miközben ezt a munkát végezzük. Hisz mindent Ő irányít! A Lelke is velünk van, hogy vezessen és megerősítsen! Mennyire csodálatos már, hogy van egy Jézusunk, az univerzum legnagyobb misszionáriusa, aki velünk van… a vég idejéig és még azután is!
Ahogy végighaladtál a 100 napos imaalkalmon, ahogy te és a családod személyes megújulást élt át, nem hagyhatod kihűlni az Úrért égő tüzet magadban, hanem használd fel proaktív, önzetlen, elszánt, szeretetteljes misszionáriusi munkára. Ezáltal nemcsak további megújulást kapsz, hanem lelkeket is megnyersz majd Jézusnak, és kiteljesedik az életed.
Szeretnéd meglépni Jézussal együtt és Jézusért ezt a következő lépcsőfokot? Szeretnél elköteleződni az érte végzett, élethosszig tartó missziós szolgálatra, bárhol vagy most, és bárhová is hív téged? Rábízod magad a kegyelmére, hogy elég lesz minden előtted álló kihíváshoz? Elhatározod ma, hogy több leszel annál, mint aki csupán eljár az imaházba, és inkább egy világot bejáró személlyé válsz: valakivé, aki elmegy a világba, hogy a Megváltóval elérjen a lelkekhez?
Isten áldjon meg, miközben vele haladsz előre a világ végső határáig, az idők végezetéig!
Maranatha!

ÖRÖMMEL JELENTJÜK!
·       „Gyülekezetalapításba fogtunk Oszaka térségében, Japánban. Egy évvel később még mindig senki nem jött el az istentiszteletre vagy a bibliaórákra. Úgy döntöttünk, mi is becsatlakozunk a 100 napos imaalkalomba, és májusban külön böjtölünk és imádkozunk a Szentlélekért. Szinte azonnal az Úr által egy párba botlottunk egy szupermarketben, akik imaházat akartak találni maguknak, és keresték Istent. Rögtön szerették volna tanulmányozni az Igét. A járvány miatt épp nem dolgoztak, így minden nap tanultuk a Szentírást, és részt vettek az istentiszteleteken is. Az egyik szomszédunk is elkezdett járni gyülekezetbe. Szóval így dupláztuk meg a megjelentek számát szombatonként, és most egy kis gyülekezet növekszik nálunk. Dicsőség érte Istennek!” (Sheri A.)
·       „A 100 napos imaközösség részeseként megfogadtam, hogy minden nap imádkozom a területemért. Isten ajtót nyitott előttem, és bibliaórákat adtam egy fiatal párnak. Ők már készen állnak megkeresztelkedni, mihelyst feloldják a korlátozásokat. Amint hozzáfogtam a bibliatanulmányozáshoz ezzel a párral, egy másik nő, egy muzulmán üzletember felesége is bibliaórákat kért tőlem a 18 éves fiával. Aztán a srác elhívta az unokatestvérét, és a lány csatlakozott hozzánk, aki mára már alig várja, hogy megkereszteljen a miatt a sorsfordító igazság miatt, amit hallott. Így munkálkodik az Úr!” (N. S.)
·       „A teljes tagbevonás elkezdődésétől nehézséget jelentett nekünk kis csoportokat elindítani Kinshasa, a kongói főváros egyes kerületeiben. A járvány kirobbanása rákényszerített minket a nagy gyülekezetek bezárására, és lehetővé tette a kis, családi gyülekezetek megnyitását. Mostanáig több mint 200 családi gyülekezetünk alakult meg – még olyan környéken is, ahol azelőtt nem volt adventista jelenlétünk. Ezek a kis közösségek bekapcsolódtak az evangelizációba, és már 82 lelket vezettek az Úrhoz. A 100 napos imaalkalom megszilárdította a kapcsolatokat és a lelki növekedést ezekben a gyülekezetekben.” (Nyugat-kongói Uniómisszió)
·       „Áldom az Urat, hogy a 100 napos imaközösség folyamán utat nyitott nekünk egy kis csoport elindítása előtt otthon a szomszédainkkal, és ők most ismerkednek Jézussal. Az ADRA-n keresztül továbbra is tudunk segíteni egészségügyi szolgáltatásokkal a Kolumbiában levő venezuelai bevándorló lakosságnak.” (Viviana H.)
·       Dicsérjük Istent a százszámra beérkezett hálaadó jelentésekért, amiket kaptunk! A Mindenható valóban áldássá változtatta ezt a járványt a világon mindenütt, ahogy népe megalázza magát és imádkozik!

IMAKÉRÉSEK:
·       Imádkozzunk a megújulás folytatódásáért a vég idejéig tartó hűséges munka révén. Imádkozzunk a korai és késői eső kiáradásáért, hogy a munka befejeződhessen.
·       Imádkozzunk az egyházi missziómunkáért a frontvonalakban és a nehezen elérhető helyeken a világon mindenfelé, mint például a 10/40-es ablakban, Észak-Koreában vagy a Közel-Keleten stb.
·       Imádkozzunk az összes el nem mondott és meg nem említett imakérésért, amit hozzánk küldtek be.
·       Imádkozzunk Jézus Krisztus közeli visszatéréséért!


A 100 napos imaalkalom ezzel véget ért… hogyan tovább?

Meg szeretnénk köszönni a testvérek és testvérnők tízezreinek a részvételét a 100 napos imaközösségben mindenhonnan a világon! Köszönjük az imákat, köszönjük, hogy nem hagytátok, hogy a járvány elgyengítsen titeket, hanem ehelyett Jézusban bíztatok, és még arra is elköteleztétek magatokat, hogy áldására legyetek másoknak ebben a példa nélküli időszakban. Dicsőítjük Istent a hálaadó beszámolók százaiért, amiket kaptunk! De arra bátorítunk, hogy ne adjátok fel, ha még nem látjátok a feleletet egy bizonyos kérésre. Tartsatok ki és legyen hitetek! Az Úr be fogja váltani az ígéretét, ahogy és amikor a legjobbnak látja.
Az örökkévalóság fogja feltárni a folyamatos imáitok teljes eredményét, és Isten kegyelméből folytatja majd a beteljesítésüket.
Lehet, hogy a 100 napos imaalkalom kezdeményezése most befejeződött, de az imának közel sincs vége! Az Istentől jövő megújulás és reformáció mindig elérhető marad! Jézus megmondta, hogy szakadatlanul kérjünk többet a Szentlélekből (Lukács 11:13); az ima a lélek lélegzetvétele (Prayer, 12. o.), Krisztus és az Igéje az élet kenyere (János 6:35), és hogy még sokan vannak a környezetünkben, akiknek bizonyságot tehetünk! A lelki élet minden alkotóelemére napi szinten szükség van a növekedéshez a Krisztushoz való hasonlóságban.
A Revival & Reformation csapataként szeretnénk segíteni nektek a további utatokon. Ezért néhány teljesen ingyenes eseményt és anyagot mutatunk, amikhez már most is hozzáférhettek, és amikre feliratkozhattok:

·       Imában egyesülve (angolul)
o   Ez a 100 napos imaalkalom folytatása. Hetente egyszer erőteljes, gondolatébresztő áhítatokat fogokt kapni a világegyház imakéréseivel, hálaadó beszámolókkal és új anyagokkal a Revival and Reformation honlapjáról.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       Higgyetek az Ő prófétáinak (angolul, spanyolul és franciául)
o   Egy olvasmány a Bibliából és a Prófétaság Lelkéből, amit világszerte tanulmányoznak testvérek és testvérnők. Naponta fogtok kapni egy fejezetet a Bibliából és hetente egy fejezetet a Prófétaság Lelkéből.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       Naponkénti Ellen G. White-áhítatok (angolul)
o   Minden nap küldünk egy rövid elmélkedést Ellen G. White írásaiból.
o   Itt iratkozhattok fel rá: https://www.revivalandreformation.org/signup

·       A világegyház ima- és böjtnapjai
o   2020. július 4., október 3.
o   2021. január 2., április 3., július 3., október 2.
o   Itt találhattok hozzá anyagokat (több nyelven is): https://www.revivalandreformation.org/prayerdays

·       „Elmegyek” – A világegyház 2020–2025-ös stratégiai tervének előkészítése
o   2020. július 3–4.
o   További információ (angolul): http://iwillgo2020.org

·       A 2021-es 10 napos imádság
o   2021. január 6–16.
o   Ha itt feliratkoztok rá, minden anyagot megkaptok hozzá (több nyelven is): https://www.tendaysofprayer.org

·       A lelki források növekvő könyvtára
o   Itt egy folyton gyarapodó, ingyenes könyvtár van, ahol imádsággal, bibliatanulmányozással, bizonyságtevéssel, a bűn legyőzésével és kihívásokkal, lelki gyógyulással, áhítatokkal stb. kapcsolatos lelki anyagokat találtok (angolul). https://www.revivalandreformation.org/resources

·       Kövessetek minket a közösségi médiában (ezeken az angol nyelvű oldalakon)