2018. június 12., kedd

Heti imacélok - június 10-17. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy milyen messzaható következményei vannak a keresztény életnek.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. június 10-17.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Transz-Európai Divízióról (TED), amely most 22 országot foglal magába, beleértve Macedóniát is. A TED teljes lakossága 205 millió, az adventisták létszáma 86 000 fő, akik 1165 gyülekezetben imádják Istent. Ebben a régióban a posztmodern szekularizmus az uralkodó, az egyház szolgálatának középpontjában a szekuláris ember elérése és evangelizálása áll. Sok-sok imára van itt szükség.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Transz-Európai Divízió vezetőiért: Raafat A. Kamal elnökért, Audrey E. Andersson titkárért és Nenad Jepuranovic kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a TED területén élő fiatalokért, hogy vágyjanak a Jézussal való, személyes kapcsolatra, és elfogadják Őt életük Urának. Imádkozzunk a hetednapi adventista oktatásért, hogy ezek az intézmények is világosságként és jó bizonyságként szolgáljanak a helyi közösségek felé.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Dél-Afrikai-Indiai-óceáni Divízióért is (SID), amelyet 23 ország és sziget alkot. Ebben a divízióban 10 unió és egy csatolt terület van. Ezt a divíziót Isten 3 514 060 taggal áldotta meg, akik 23 972 gyülekezetben imádják Istent.  
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a SID vezetőiért: Solomon Maphosa elnökért, Gideon Reynecke titkárért és Goodwell Nthani kincstárnokért, valamint a pretoriai központban dolgozó alkalmazottakért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért, valamint misszióvezetőiért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a SID területén a Misszió a nagyvárosokért programért. Különös hangsúlyt fektetnek a szolgálatban arra, hogy befolyásos embereket érjenek el az evangéliummal a dél-afrikai Johannesburgban és a zimbabwei Hararéban. Kérjük Istent, hogy gondviselése folytán hozzon a hívők ismeretségi körébe olyan befolyásos embereket, akik közösségi oldalaikon meg tudják ismertetni másokkal a tanult igazságokat.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek helyét nemsokára közölni fogjuk.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Megveszem mindet! – írta: egy indai misszionárius  

Az önkéntes munkám során találkoztam Sammel, egy középkorú üzletemberrel. Miután beléptem az irodájába, elmondtam neki látogatásom célját, majd bemutattam csodálatos könyveimet. Azonnal láttam, hogy nem igazán érdeklődik, és máris valami máson jár az esze. „Sajnálom, uram!” – mondta. „Ma egyáltalán nem akarok könyveket venni.” Magamban imádkoztam, és kértem Istent, hogy segítsen valami olyasmit mondanom neki, amivel elérhetem.

Abban a pillanatban feltett egy kérdést. „Miért végzi ezt a munkát?” Azt válaszoltam, hogy Jézus szeretetét akarom megismertetni az emberekkel. Azt is elmondtam neki, hogy adventista vagyok. Amikor meghallotta ezeket a szavakat, egészen megváltozott az arckifejezése, és a viszonyulása is hozzám. Lelkesedéssel, izgatott hangon kérdezte: „Minden könyvből szeretnék venni egy példányt, amit árul. Írja le sorban, amiből van magánál, és kérem a számlát!” Döbbenten fogadtam a szavait, de pontosan úgy tettem mindent, ahogyan kérte. Megmutattam neki a címeket és a végösszeget. Sam nem tétovázott, és nem is kérte ki  magának, hogy túl magas lenne az összeg. Tessék, meg akarta venni a könyveinket! Isten meghallgatta az imámat, bár a válasza és a vásárlásának összege meglepett.

Azon törtem a fejem, mitől változott meg ilyen hirtelen Sam véleménye. Így hát megkérdeztem tőle: „Ha megengedi, uram, megkérdezném, minek hatására változott meg hirtelen az álláspontja velem kapcsolatban?”

Sam elnevette magát, és elmesélte, hogy fia, aki Ausztráliában tanul, valahogy egy diáklázadás kellős közepén találta magát, és mindenkinek hanyatt-homlok biztonságba kellett menekülnie. A fiú a rokonaihoz szaladt be, és könyörgött nekik, hogy segítsenek rajta, ám ők nem voltak erre hajlandók. A fiú kénytelen volt tovább futni, és keresni, hol rejtőzhetne el. Nem talált rejtekhelyet. Aztán meglátott egy adventista gyülekezetet, és beszaladt a kapun. A lelkész és néhány gyülekezeti tag szívesen fogadták, és azt mondták neki, hogy náluk biztonságban lehet. Azzal bátorították, hogy Jézus szereti őt, és ők maguk is. „Az az adventista közösség védelmet és segítséget biztosított a fiamnak, akkor, amikor a saját családja megtagadta tőle” – fejezte be a történetet Sam. Aztán hozzátette: „A maguk hívei Ausztráliában nagyon kedvesek, szeretetteljesek és segítőkészek.”

Milyen csodálatos bizonyságtétel! Nagyon hálás voltam a hűséges ausztrál testvéreimért! Imádkoztam Samért és családjáért. Köszönet nektek, kedves testvéreim azon a távoli földrészen, akik úgy éltek, ahogyan Krisztus szeretné!

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35).

Ezt a történetet eredetileg egy indiai misszionárius írta, és a Review and Herald által kiadott, „Találkozás Isten kegyelmével” c. könyvéből való. A Sam valójában álnév, a történet szereplőjének védelme érdekében neveztük el így.

2018. június 6., szerda

Heti imacélok - június 3-10. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten csoda útján gondoskodott 4.000 euróról.
Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. június 3-10.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg az Inter-Európai Divízióról (EUD), amely 20 országot foglal magába, beleértve Portugáliát is. Az EUD teljes lakossága 350 millió, és nagy nyelvi, történelmi, kulturális és hagyományi különbségekkel büszkélkedhet.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Inter-Európai Divízió vezetőiért: Mario Brito elnökért, Magyarosi Barna titkárért és Norbert Zens kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a bevándorlókért és a menekültekért az EUD területén, mert mint tapasztaljuk, egyesek nyitottak az evangéliumra. A gyülekezeti tagok, akik az újonnan érkezőknek szolgálnak, sok áldásban részesülnek.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Közép-Amerikai Divízióért is (IAD), amelyet 38 ország alkot. Ebben a divízióban 3.8 millió adventista él 21.000 gyülekezetben. Tagjaik angolul, spanyolul, franciául és holland nyelven beszélnek.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Közép-Amerikai Divízió vezetőiért: Elie Hentry elnökért és Filiberto M. Verduzco kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Közép-Amerikai Divízióban élő gyülekezeti tagokért, akik aktívan bekapcsolódtak a Teljes tagbevonás „Uram, alakíts át engem” elnevezésű divíziós programjába. A gyülekezeti tagok aktívan bekapcsolódtak a misszióba, buzgón dolgoznak, és várják Jézus Krisztus visszajövetelét.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok azokért a gerilla és félkatonai csoportokért, amelyek erőszakos tetteket hajtanak végre a világnak ezen a területén. Imádkozzunk megtérésekért és „Damaszkusz úti” tapasztalatokért ezen harcosok életében, hogy átalakuljanak és ezután Krisztus ügyéért „harcoljanak!”

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). Isten gazdagon megáldotta ezt az alkalmat. A felvételek helyét nemsokára közölni fogjuk.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Isten csodálatos módon gondoskodott 4000 euróról Portugáliában– írta: Viriato Ferreira  

Komoly probléma állt elő váratlanul pénteken reggel. A VitaSalus egészségközpontunk építésze bejelentette, hogy sürgősen korlátot kell szerelni néhány épület köré. Azt mondta, hogy ha valaki leesik, nagy bajban leszünk.

Tudtuk, hogy igaza van. A VitaSalus rendelőintézet összhangban működik a Hetednapi Adventista Egyház etikai, szakmai és lelki értékeivel – egy hegy csúcsán található Penela város közelében, Lisszabontól, Portugália fővárosától 185 km-re északra.

Az építész azt mondta, hogy a teljes korlátépítés összege 8000 euró, de 4000 euró is elég lenne, ha csak a magasabb részekre szerelnénk korlátot.

A gazdasági vezetőhöz fordultam: „Megvan rá a pénz?” – kérdeztem. „Nincs – semmi pénzünk sincs.” Aggasztó gondolatok árasztották el az elmémet. Hirtelen egy meggyőződés suhant át a gondolataimon: Ez Isten ügye! „Kinek az ügye ez?” – kérdeztem magamban. „Nem az enyém! Ez Isten ügye!”

Meggyőződésemet megosztottam a gazdasági vezetővel és másokkal is, akik jelen voltak az értekezleten. „Isten gondoskodni fog a pénzről” – mondtam. „Nem szerelünk korlátot, csak oda, ahol mindenképp szükség van rá. Beleegyeztek abba, hogy megrendeljük a korlátot?”

Bólintottak, hogy beleegyeznek, és imádkoztunk: „Urunk, megrendeljük a korlátot, mert valóban szükség van rá.” És megrendeltük.
Öt nappal később egy e-mailt kaptam valakitől, akivel soha nem találkoztam. „Doktor úr” – írta. „Csak jelezni szeretném, hogy átutaltam 4000 eurót a VitaSalus bankszámlájára.”

„Dicsőség Istennek!” – kiáltottam fel hangosan.

Írtam neki egy e-mailt, amiben elmagyaráztam neki az előző péntek reggeli történetet.

Azonnal válaszolt: „Doktor úr, ez azt erősíti meg, hogy ennek a pénznek itt van a helye.” – írta. „Pénteken reggel azzal a vággyal ébredtem, hogy támogatnom kell a VitaSalust. Soha nem voltam ott, csak ez az érzés támadt bennem. Még mindig nem voltam biztos benne, hogy a feleségem bele fog-e egyezni, ezért egy rövid imát mondtam: »Uram, ha ez a te akaratod, akkor helyezd el ezt a vágyat a feleségem szívébe is.« Alig hogy befejeztem az imát, a feleségem belépett az irodámba. »Drágám, ismered azt a munkát ott Penelában? Úgy gondolom, támogatnunk kellene őket. «Nem hittem a fülemnek, de megkérdeztem őt: »Mit gondolsz, mennyit adjunk?«  »Úgy gondolom, 4000 euro jó lenne« – válaszolta.”

Micsoda tanulság volt ez számomra! Ha abbahagytuk volna a szolgálatunkat VitaSalusban a pénzhiány miatt, mekkora áldást szalasztottunk volna el, amelyet megkaptunk, mert bíztunk Istenben. Ez nem a korlátról szólt, hanem Istenről, aki megmutatta azt, hogyan végezhetjük az Ő munkáját, amikor bízunk benne.

Megnyitottuk a VitaSalust, mert Ellen White, az adventista egyház egyik társalapítója azt írta, hogy ilyen befolyásközpontokat kell alapítanunk szerte a világon a nagy városokon kívül, hogy gondoskodni tudjunk a betegek fizikai és lelki szükségleteikről. 2014 óta 250 embert kezeltünk és legkevesebb öt ember megkeresztelkedett. Most a bővítésben gondolkodunk és abban, hogy további egészségközpontokat fogunk nyitni máshol is.

Ha az Úr azt mondja, hogy egészségközpontokat kell nyitnunk a nagyobb városokon kívül, akkor csak bíznunk kell benne, és Ő mindent lehetővé tesz. Ő ismeri a városokat. A korlátok megtanítottak engem arra, hogy gondos terveket kell készítenünk és ezt kell mondanunk: „Urunk, ha ezek a te terveid, akkor a te részed az, hogy gondoskodj róluk.”

2018. május 28., hétfő

Heti imacélok - május 27 – június 3. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Angyalok oltalmaztak 30 cserkészt.


Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/


Heti imacélok
(2018. május 27 – június 3.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Nyugat-Közép Afrikai Divízióról (WAD), amely 22 országot foglal magába, a lakosság száma 250 millió, és 700 000 gyülekezeti tag él ezen a területen. Négy fő nyelvet beszélnek ebben a régióban: francia, angol, portugál és spanyol.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Nyugat-Közép Afrikai Divízió vezetőiért: Elie D. Weick-Dido elnökért, Kingsley C. Anonaba titkárért és Emmanuel S. D. Manu kincstárnokért! Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Nyugat-Közép Afrikai Divízió evangelizációs erőfeszítéseiért és azért a céljukért, hogy 2020-ra megduplázzák tagságukat. Ahhoz, hogy ezt elérjék, különösen arra összpontosítanak, hogy 2018-ban 20 000 evangelizációs helyszínen a világ minden részéről érkező előadók prédikáljanak szerte a divízióban. A régió legnagyobb kihívása az, hogy elérjék azokat az országokat, amelyek a 10/40-es ablak területén vannak.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk a Kelet-Közép Afrikai Divízióért is (ECD), amelyet 11 ország alkot, és amelynek lakossága megközelítőleg 400 millió. Az adventisták száma ebben a régióban 3,3 millió.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Kelet-Közép Afrikai Divízió vezetőiért: Blasious M. Ruguri elnökért, Alain G. Coralie titkárért és Jerome Habimana kincstárnokért. Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk a hét egyetemért, melyek a Divízió területén vannak és az Afrikai Adventista Egyetemért (Adventist University of Africa Graduate School), amely az egész afrikai kontinenst szolgálja! Imáinkban emlékezzünk meg a Maxwell Adventista Akadémiáról is, amely sok fiatalnak jelent áldást. A minőségi adventista oktatásra és odaszentelt tanárokra sürgősen szükség van Afrikában.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a zambiai Teljes tagbevonás eseményeiért (2018. június 8-23)! Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek munkája erőteljesen megnyilvánuljon, és még sokan eljussanak az igazság ismeretére és elfogadására!

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a közelgő Sáfársági Konferenciáért (június 1-3). A sáfárság kérdése döntő jelentőségű az egyház jövője, sikere és hatékonysága szempontjából, ezért lényeges, hogy ez a téma az őt megillető helyre kerüljön gyülekezetinkben. Itt lehet jelentkezni: http://adventista.hu/istenazelso/
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Titokzatos őrök fehér ruhában – írta: Andrew McChesney  

Harminc cserkész és felnőtt barátaik zsúfolódtak össze bérelt teherautókon egy szombat délutánon, hogy  Diliből, Kelet-Timor fővárosából elinduljanak.  

A cserkészek egy komoly útra vállalkoztak. Három lányt akartak megkeresni, akiknek a szülei megtiltották, hogy szombaton gyülekezetbe járjanak.

Egy óra múlva a cserkészek megérkeztek a Remexiu nevű faluba, ahol a lányok laktak. A cserkészek meneteltek és néhány gyakorlatot végeztek, majd Jézusról szóló szórólapokat osztogattak a lakosoknak. Megtalálták a három lányt és imádkoztak velük. Inaciu da Kosta lelkész imádkozott utolsónak, aki az utat szervezte.

„Kérlek, Istenem, áldd meg ezeket a lányokat, és segíts nekik, hogy mindig hűségesek legyenek hozzád!” – mondta.

A lányok örültek, hogy láthatták barátaikat, a cserkészeket. A lányok is cserkészek voltak és meg is keresztelkedtek, amikor a fővárosban tanultak, de amikor hazatértek, a szülők nagyon haragudtak döntésükért, hogy Jézust akarják követni, és megtiltották nekik, hogy megtartsák a szombatot.

Gyorsan beesteledett, és Inaciu lelkész hívta a teherautókat, hogy hazavigyék a cserkészeket . A csapat várakozott, de a teherautók nem érkeztek meg. „Hol vannak a teherautók?” – kérdezte Inaciu lelkész a fiatalembert, aki a teherautókért felelt. „A tulajdonos nem akar téged Dilibe szállítani” – válaszolta a fiatalember. „Miért nem? Haza kell vinnünk a cserkészeket! A szüleik már várják őket.”

Inaciu lelkész megtudta, hogy a tulajdonos félt visszavinni őket Dilibe. Néhány szülő dühös volt azért, hogy a cserkészek a faluba jöttek, és azzal fenyegették a teherautók tulajdonosát, hogy megverik. Ezért már nem akart segíteni nekik.

Inaciu lelkész maga köré gyűjtötte a cserkészeket és ezt mondta: „Imádkozzunk és induljunk vissza gyalog! Ez kb. 7 órát fog igénybe venni.”

Miközben beszélt, egy csapat rossz kinézetű ember közeledett hozzájuk, botokkal a kezükben. Hallva, hogy gyalog akarnak elmenni Dilibe, az egyik falusi ezt ordította: „Nem, nem mehettek!” Egy másik falusi a botjával Inaciu lelkészre mutatott: „A vezetőtök jöjjön, és beszéljen  velünk!” – ordította. Inaciu lelkész azt mondta, hogy kész velük találkozni, de a cserkészekre mutatott, és ezt kérdezte: „Ha elmegyek, ki felel ezért a 30 emberért?” A falusiak egyre nagyobb eltökéltséggel ragaszkodtak ahhoz, hogy velük menjen.

„Várjatok itt” – mondta Inaciu lelkész a cserkészeknek. „El kell mennem, hogy beszéljek ezekkel az emberekkel.”

Ahogy elment, a cserkészek leültek az út közepére. Összébb húzódtak, becsukták a szemüket és tisztelettudóan elkezdtek imádkozni. Ahogy egymás után imádkoztak, azt hallották, hogy egy embercsoport közeledik feléjük. A hangok mérgesek és fenyegetőek voltak, de a cserkészek csukva tartották a szemüket, és tovább imádkoztak. Hirtelen a beszéd hangneme haragosból ijedtre váltott. A lépések zaja azt jelezte, hogy a támadók elfutnak.

Kis idő múlva Inaciu lelkész élelemmel és két teherautóval tért vissza a cserkészekhez. A falusiak egy nagy vacsorát készítetek az éhes cserkészeknek, és két teherautót béreltek a saját költségükön, hogy hazaküldjék őket a fővárosba.

Inaciu lelkész csak később tudta meg, hogy mi volt az, ami a helyiek lelkületét megváltoztatta.

A falusiak csoportja azt tervezte, hogy csúnyán megverik a cserkészeket és meg is ölik őket, ahogy az úttesten ülnek és imádkoznak, ám miközben botjaikkal az imádkozó gyerekek felé közeledtek, hirtelen megláttak egy csoport erős embert hosszú fehér ruhában a cserkészek körül állni. Az erős védelmezők hirtelen megjelenése ledöbbentette a falusiakat.

„Megijedtünk” – mondta később az egyik falusi a lelkésznek. „Láttuk a fehér ruhás embereket, ahogy őrséget álltak a cserkészek körül. Megrémültünk és elfutottunk.”

A cserkészek hite – beleértve a faluban lakó három lányét is – megerősödött azon a napon, 2009-ben. Azok közül a cserkészek közül ma többen az egyház vezetői Kelet-Timorban.  

„A fiatalok sokkal hűségesebbek lettek annak következtében, amit Isten tett értük” – mondja Inaciu lelkész, aki jelenleg a Kelet-Timori Unió titkára. „Isten angyalaival védte őket, miközben ők imádkoztak.”

2018. május 21., hétfő

Heti imacélok - május 20-27. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy Isten ma is be tud tölteni embereket Szentlélekkel.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/

Heti imacélok
(2018. május 20-27.)

·       Imakérés: Ezen a héten imáinkban emlékezzünk meg a Dél-Amerikai Divízióról (SAD). A SAD nyolc országban koordinálja a munkát. Ezen a területen 320 millió ember él, ebből több mint 2,4 millió adventista gyülekezeti tag 27 000 gyülekezetben és szórványban.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Dél-Amerika Divízió vezetőiért: Erton Carlos Kohler elnökért, Edward Heidinger Zevallos és Souza Lopes kincstárnokért! Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon az uniók és az egyházterületek vezetőire is!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Dél-Amerikai Divízió fiatal felnőttjeiért! A divízió tagságának majdnem 60%-a 35 év alatti, így ez a divízió nagyon fiatal és dinamikus tagsággal rendelkezik.
·      Imakérés: Ezen a héten imádkozzunk az Euro-Ázsiai Divízióért is (ESD)! Az ESD hatalmas földrajzi területet foglal magába 13 országgal. A gyülekezeti tagság 113 000, ami kevés a térségben élő 320 milliós lakossághoz képest.
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a divízió vezetőiért: Mihail F. Kaminszkij elnökért, Viktor V. Alekszejenko titkárért és Vlagyimir Tkacsuk kincstárnokért. Imádkozzunk az uniók és egyházterületek vezetőiért és a lelkészekért ebben a divízióban!
·      Imakérés: Imádkozzunk új istentiszteleti helyekért az Euro-Ázsiai Divízió területén, mivel ez óriási szükséglet! A városokban levő legnagyobb gyülekezetek gyakran bérelt helyen tartják istentiszteleteiket. Új törvények azonban tiltják ezt a gyakorlatot. Imádkozzunk jó iskolákért is gyülekezeti tagjaink számára. Az egész divízió területén csak 30 iskolánk van, és sok gyermek elhagyja a gyülekezetet.

Magyar imacélok:
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés: Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

A lelki gyógyulás csodája – írta: Debra Ann  


Egy reggel, amikor a Megújulás és reformáció napi áhítatot olvastam, rákattintottam a „segédanyagok” linkre, és ott megláttam egy részt, aminek ez volt a címe: Lépések a személyes ébredésért: Szentlélekkel betöltekezve, amit Helmut Haubeil írt. Indíttatást éreztem, hogy letöltsem az ingyenes PDF változatot és elkezdtem olvasni (magyarul a könyv itt tölthető le: https://xn--schritte-zur-persnlichen-erweckung-rnd.info/themencode-pdf-viewer-sc/?file=https://xn--schritte-zur-persnlichen-erweckung-rnd.info/wp-content/uploads/2016/12/SzpE_Ungarisch.pdf&settings=111110111&lang=hu#page=&zoom=auto Ahogy a könyvet olvastam, rádöbbentem arra, hogy elég ritkán imádkoztam a Szentlélekért, hogy töltse be életemet. Igen, jártam gyülekezetbe, minden nap tartottam áhítatot és még bibliaórát is adtam, de úgy éreztem, hogy a személyes hitéletemnek nincs mélysége. Úgy éreztem, nem vagyok szoros összeköttetésben Istennel. Kaptam választ az imáimra, de valami többre volt szükségem.

Egészen eddig az időpontig megtapasztaltam Isten munkálkodását életemben: átsegített egy nagy küzdelmen a depresszióval és a legsötétebb perceimen, amikor öngyilkosságot kíséreltem meg. Tudnotok kell, hogy egy nagyon rosszul működő, erőszakos családban nőttem fel. Évekre elidegenedtem az édesapámtól, de nemrégen, amikor egy komoly betegsége lett és hosszú időt töltött kórházban, telefonon beszéltünk egymással. Érezte azt, hogy élete végéhez közeledik, és 60 éve először kért bocsánatot tőlem az erőszakért és elhanyagolásért, amit a család tőle elszenvedett. Ahelyett, hogy jót tett volna nekem ez a beszélgetés, felelevenített bennem minden fájdalmat, amit megtapasztaltam. Abban az időben kevés kapcsolati támogatást kaptam, és egyszerűen lemondtam az életről, és eldöntöttem, hogy véget vetek az egésznek, de Isten megvédett és elkezdte begyógyítani ezeket a sebeket.

Abban az időben került a kezembe a Lépések a személyes ébredésért című könyv. Ez az erőteljes kis könyv átvezetett engem azokon a lépéseken, amelyek a Szentlélekkel való betöltekezésig vezetnek. És micsoda változást idézett elő az életemben! Most naponta kérem Istent, hogy töltsön be a Szentlélekkel, és ki sem bírom várni, hogy lássam, mi lesz a következő dolog, amit Isten az életemben tesz. Mivel egy rosszul működő családban nőttem fel, különösen nehéz számomra, hogy kérjek, várjam az Urat, és bízzak az Ő hűségében. De tanulom azt, hogy bízzak mennyei Atyámban, és ez a bizalom helyettesíti azt a belső szükségletemet, hogy ellenőrzésem alatt tartsam a dolgokat, s így megvédjem magam a fájdalomtól. Mély szabadságot éreztem Krisztusban, és engedtem, hogy Ő vezessen minden nap. Annyira hálás vagyok a könyvben talált eszközökért, amelyek elvezettek engem a Szentlélek ajándékához! Most azt tapasztalom, hogy amikor a Bibliát olvasom, a szavak szinte előszökkennek, és közvetlen a szívemhez szólnak. És ez nem csak bibliaolvasás, hanem egy személyes közösség és növekvő kapcsolat Krisztussal. Isten megadta nekem az azt a mélyebb tapasztalatot, amire vágytam!

Őszintén átdolgoztam magam azon a folyamaton, hogy megbocsássak az édesapámnak, és úgy gondoltam, hogy eredményes volt a folyamat, de akkor, amikor elkezdtem olvasni ezt a könyvet, a Szentlélek nyilvánosságra hozott olyan mélyen rejlő nehezteléseket, amikről azt gondoltam, hogy már kezeltem. Könnyű kitartani a harag mellet, hiszen így feljogosítva érezzük magunkat azokért a rossz dolgokért, amelyeket velünk szemben elkövettek, de megtanultam azt, hogy nem táplálhatok ilyen érzéseket, miközben vágyom arra, hogy megkapjam a Szentlélek teljességét is. El kellett döntenem, hogy feladom azokat. Isten kegyelméből elkezdtem sajnálni az apámat, mint egy elveszett embert, és buzgón imádkozni kezdtem a megváltásáért. Nem sokkal ezután felhívta a nővéremet és könnyek között mondta neki: „Jézus szeret engem! Jézus szeret engem!” Közölte, hogy elolvasta János evangéliumát és mélyen érintette őt az, hogy Jézus személyesen érte is meghalt. Bárki, aki ismeri őt, elmondhatja, hogy ez az ember nem is hasonlít a korábbi önmagára. Isten hatalmasan meghallgatja az imáimat!

Nemrégen rendeltem 10 könyvet és odaadtam azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik azt mondták, hogy ők is imádkoztak azért, hogy betöltekezzenek Szentlélekkel. Saját szememmel láthattam, hogy a Lépések a személyes ébredésért című könyv hogyan gazdagította életüket. Hányan viselkedünk úgy, mintha keresztények volnánk, anélkül, hogy összekapcsolódnánk az erővel? Attól tartok, hogy sokan járunk a gyülekezetbe, és úgy nézünk ki, mintha jó keresztények lennénk, de belül üresek vagyunk. Kezdem megtapasztalni annak az ígéretnek a teljesedését, hogy Isten túláradóan és bőségesen tud cselekedni, feljebb annál, ahogyan el tudjuk képzelni.

Azokkal a dolgokkal küzdesz, amelyekkel én is küzdöttem? Isten be tud tölteni Szentlélekkel, és valódi gyógyulást tud hozni életedben. Ugyanazt meg tudja tenni érted is, amit értem megtett!

2018. május 14., hétfő

Heti imacélok - május 13-20. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK

Ezen a héten arról olvashatunk, hogy imára való válaszként 30 nap helyett 5 nap alatt készült el a vízum.

Itt találod az összes tapasztalatot és imacélt: http://100napimadsagban.blogspot.hu/
Heti imacélok
(2018. május 13-20.)

·       Imakérés: Ez az utolsó hét a Japán-szerte tartott evangélizációs sorozatok mostani történetében. Már voltak keresztségek, és születtek Krisztus melletti döntések. Isten csodálatosan munkálkodik! Imádkozzatok továbbra is buzgón azért, hogy Isten hozzon embereket az előadásokra, hogy szülessen több Krisztus melletti döntés, és azért, hogy az egyház Japánban megújuljon.
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a Dél-Csendes-óceáni Divízióért (SPD).Ez a divízió a legkisebb a területén élő lakosság szempontjából, de az egy adventistára eső nem adventisták száma szerint a második legjobb. Ez a divízió 17 országot foglal magába. Imádkozzunk a divízió vezetőiért: Glen Townend elnökért, Lionel Smith titkárért és Rodney Brady kincstárnokért!
·      Imakérés: Imádkozzunk az SPD területén élő elvilágiasodott nagyvárosi emberekért. Imádkozzunk azért, hogy a gyülekezeti tagok módot találjanak arra, hogy az evangéliummal elérjék őket! Ez az egyik legnagyobb kihívás a térségben. 
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok az Észak-Amerikai Divízióért (NAD), amely magába foglalja az olyan országokat, mint Bermuda, Kanada, Guam és Mikronézia és természetesen az Amerikai Egyesült Államok. A NAD otthona több mint 1,2 millió hetednapi adventistának, amely képviseli a világ minden főbb kulturális és etnikai csoportját, akik közel 6 000 gyülekezetben gyakorolják hitüket!
·      Imakérés: Kérünk, imádkozzatok a divízió vezetőért: Dan Jackson elnökért, Alexander Bryant titkárért és Thomas Evans kincstárnokért, hogy az evangélium gyorsan terjedjen ezen a területen!
·      Imakérés: Imádkozzunk azért, hogy sokan közelebb kerüljenek Istenhez a 60 kórház, az 1 200 iskola és a 15 egyet és főiskola szolgálata által, amelyek a NAD területén találhatók! Imádkozzunk azért, hogy ezek közül az intézmények közül mindegyik hű legyen küldetéséhez!

Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozóért! Hálásak vagyunk Istennek az áldásért, amit megtapasztaltunk ezen alkalmon, és köszönet mondunk annak a több mint 700 testvérnek, akik eljöttek. Imádkozzunk azért, hogy tovább tudjuk vinni azt, amit ott kaptunk és igazi áldás legyünk a környezetünk számára! A videofelvételeket az eseményről itt lehet megtekinteni: http://kiasotartobol.adventista.hu/
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés. Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

Vízum öt nap alatt– írta: Sayuri Rodriguez   
Néhány hónappal ezelőtt Tony, a férjem és én ausztráliai utazásunkra készültünk, hogy ott 2018 májusában előadásokat tartsunk. Ez lesz az első alkalom, hogy ellátogatunk ebbe a csodálatos országba, és mindketten vágyakozunk Isten áldásaira, amelyeket számunkra tartogat. Természetesen, hónapokkal korábban már megvásároltuk a repülőjegyeket. Elkezdtünk készülni az előadásainkkal és én elkezdtem gondolkodni azon is, hogy mit kell becsomagolnunk. Aztán ellenőriztem az útleveleket és a szükséges dokumentumokat, hogy minden rendben legyen. Ekkor derült ki, hogy az Ausztráliába való belépéshez vízumra van szükségünk, de nem nagyon aggódtam miatta.

Mivel arra gondoltam, hogy a procedúra kb. egy hetet vesz igénybe, elnapoltam az igénylést. Arra gondoltam, hogy rengeteg időm van még. Azonban, ahogy az utazás ideje egyre közeledett, arra gondoltam, jobb lenne, ha benyújtanám az igénylést. Ekkor derült ki, hogy igazán nagy bajban vagyok. A férjem kevesebb, mint 30 perc alatt interneten megigényelte, de mivel nekem más fajta útlevelem van, az ügyintéző azt mondta, hogy az én igénylésem 30 napnál hosszabb időt vesz igénybe. Csak 19 nap volt hátra az utazásig. Mit tehetünk?

Három lehetőségünk volt: 1) Megkérhetjük, hogy az előadásokat napolják el egy későbbi időpontra, 2) törölhetjük az előadásokat, ahogy más előadók is tették akkor, amikor nem kaptak időben vízumot, vagy 3) hazamegyünk és imádkozunk és reménykedünk a csodában. Ha nem történik meg, akkor a férjem nélkülem megy el.

Ima után mindkettőnk véleménye az lett, hogy az első két opció alapjában véve azt üzenné: nem hiszünk abban, hogy Isten csodát tehet. Ezért hitben léptünk előre. Beküldtük a papírokat és buzgón imádkoztunk azért, hogy Isten akarata legyen meg.

Voltak olyan időszakok, amikor gyenge volt a hitem és ezt gondoltam magamban: „meg kellett volna tennem korábban. Az én hibám, hogy nem léptünk időben. Megérdemlem, hogy itthon maradjak.” Másrészről a férjem mindig hittel beszélt. Újra és újra ezt mondta: „Ha Isten hat nap alatt megteremtette az egész világot, mit meg nem tehet harminc nap alatt! Hittel teljesen bátorított, hogy vásároljam meg azokat a dolgokat, amelyekre szükségem lesz az utazáshoz. Én ezt mondtam, „hogyha elmegyünk…” ő azt válaszolta bátran, hogy „amikor elmegyünk.” Az én csodálatos férjem minden nap arra bátorított, hogy higgyek abban, Akinek nincs szüksége vízumra, mert Ő hat nap alatt teremtette meg ezt a világot.

Kilenc nappal azután, hogy a szükséges papírokat beküldtük és öt nappal azután, ahogy ezek a papírok a nagykövetségre megérkeztek, telefonhívásom érkezett. Az ügyintéző, aki segített nekem ezt mondta: „Sayuri, jó hírem van a számára! Nem értem, de a vízumot megadták önnek!”

Ő nem értette, de én igen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak!

Amikor elmondtam a férjemnek, ő elkezdett nevetni, aztán átölelt és ezt mondta: „Tudtam! Tudtam, hogy Isten megoldja!”

Igen, Isten megteremtette a világot hat nap alatt, és még ennél is rövidebb idő alatt (csupán 5 nap) megadta nekem a vízumot. A következő nap történetesen szombat volt, ami arra emlékeztetett, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot és az Ő szombatján nekünk pihennünk kell! Milyen csodálatos Istent szolgálunk!

2018. május 9., szerda

Heti imacélok - május 6-13. IZGALMAS TAPASZTALAT - MAGYAR IMACÉLOK


Heti imacélok
(2018. május 6-13.)

·       Imakérés: Japánban jelenleg 163 evangelizációs sorozatot tartanak egymással párhuzamosan. Kérünk, imádkozzatok továbbra is a lehető legkomolyabban azért, hogy Isten vonzzon embereket ezekre az összejövetelekre, érintse meg a szívüket, és segítse őket, hogy felismerjék: Krisztusra van szükségük. Imádkozzunk azokért a laikus testvérekért, illetve lelkészekért, akik előadóként szolgálnak ezeken az alkalmakon!
·       Imakérés: Kérünk, imádkozzatok továbbra is az Észak-ázsiai-Csendes-óceáni Divízióért (NSD). Ez a divízió a legnépesebb divíziónk a világon. Területén mintegy 1,6 milliárd ember él. A népességnek mindössze 3 százaléka keresztény. Imádkozzunk különösképpen Si Young Kim divízióelnökért, titkáráért, Yutaka Inadáért és German A. Lust kincstárnokért!  
·      Imakérés: Imádkozzunk, hogy az NSD területén élő gyülekezeti tagoknak legyen bátorságuk szilárdan kiállni hitükért az üldöztetések ellenére is, amelyek gyakran érik őket családjuk, barátaik, és bizonyos országokban a kormány részéről is.   
·      Imakérés: Imádkozzunk továbbá a Dél-ázsiai-Csendes-óceáni Divízióért (SSD), aminek székhelye a Fülöp-szigeteki Manilában van. Imádkozzunk Saw Samuelért, a divízióelnökért, Rudy R. Baloyo tikárért, és Max W. Langi kincstárnokért! Kérjük, hogy Isten adjon nekik bölcsességet munkájuk végzéséhez!
·      Imakérés: Imádkozzunk a Teljes tagbevonás eseményeiért, amelyek 2018. júliusában fognak zajlani a Fülöp-szigeteken!
·      Imakérés: Imádkozzunk az SSD területén működő befolyásközpontokért, amint igyekeznek elérni a városi embereket! Imádkozzunk, hogy egyre többen szolgáljanak önkéntesként és alkalmazottként ezekben a központokban, hogy a Misszió a nagyvárosokért kezdeményezés igazán eredményes szolgálat lehessen!   


Magyar imacélok:
·       Hálás beszámoló: Köszönjük, hogy imádkoztatok a Ki a sótartóból Missziótalálkozóért! Hálásak vagyunk Istennek az áldásért, amit megtapasztaltunk ezen alkalmon, és köszönet mondunk annak a több mint 700 testvérnek, akik eljöttek. Imádkozzunk azért, hogy tovább tudjuk vinni azt, amit ott kaptunk és igazi áldás legyünk a környezetünk számára! A videofelvételeket az eseményről itt lehet megtekinteni: http://kiasotartobol.adventista.hu/
·       Imakérés: Imádkozzunk a magyar egyház missziós tevékenységeiért! Imádkozzunk a Bibliai szabadegyetemek, evangelizációk, bibliaklubok sikeréért és áldásáért!
·       Imakérés. Imádkozzunk a nyári táborokért, hogy sok ember megtalálja Istent, s hogy azok, akik megtalálták, közelebb kerüljenek Hozzá! Imádkozzunk a Missziókonferenciáért, a Találkozás Jézussal táborért, az Ifjúsági táborért stb.
·       Imakérés: Imádkozzunk a meglévő és induló befolyásközpontokért (Debrecen, Miskolc)!

„Uram, segíts a vizsgámon!” – írta: Joakim Hjortland
   Az utolsó vizsgaidőszak érkezett el 2016 júniusában a norvégiai Tyrifjord Junior College-ban, ami egy hetednapi adventista bentlakásos iskola.  Az ifjú diáklány nagyon ideges volt. Felhívta tanárnőjét – az én édesanyámat –, hogy segítséget kérjen. Hívta újra és újra, beszélgettek, gyakorlatilag így telt el az egész nap.

„Nem kell idegeskedned” – bátorította anyám –, „te megtettél minden tőled telhetőt.

A lánynak eszébe jutott, hogy régebben, amikor még olvasta a Bibliáját, és időt szánt az imádkozásra, sokkal kevesebbet aggódott. A vizsga előtti napon estefelé elhatározta, hogy most is így tesz.

Ahogy közeledett az este, elindult sétálni az iskola környékére. Miközben kifelé lépdelt az úton, egy mellette elhaladó autó hirtelen lelassított, majd megállt. A sofőr letekerte az ablakot, és így szólt hozzá: „Nem kell aggódnod. Minden rendben lesz!”

Jól hallotta? A lány megdöbbent. Már az is meglepő, hogy valaki megálljon az út közepén éppen a megfelelő pillanatban, és azt mondja neki, amire éppen szüksége van; de egy teljesen idegentől hallani mindezt, olyasvalakitől, akit sosem látott, ez még megdöbbentőbb volt.

„Remélem, Isten segíteni fog” – válaszolt a férfinak.

Nos, a válasz, ami ezután következett, talán természetesnek tűnhet másoknak, de a barátnőmnek abban a helyzetben nem tűnt annak… „Máris segített” – mondta a férfi, majd elhajtott.

A lány megnyugodott, és végre békét érzett a szívében. Az idegen szavainak megfelelően jól is sikerült a másnapi vizsgája. Vajon Isten egy angyalt küldött hozzá? Határozottan úgy tűnik nekem. Várom a napot, amikor megtudhatjuk, ki volt ez a személy. Addig is, egy dolog biztos: Isten kétségtelenül meghallgatta buzgó imáit.

Akár vizsgákra készülsz most, akár nem; akár hatalmas súllyal nehezednek szívedre a terhek, akár csak csekélyebb dolgok miatt aggódsz, megnyugodhatsz abban, hogy Isten tudja; gondoskodik rólad, és képes segíteni!

„Isten gondot visel mindenekre, és fenntart mindent, amit alkotott. Kezében tartja a mindenség megszámlálhatatlan világait, de ugyanakkor gondoskodik a kismadár szükségleteiről is, amely félelem és gond nélkül zengi egyszerű kis dalát. Ha az ember napi munkájába megy, ha térdre borulva imádkozik, ha nyugodni tér, ha a szegény ember ebédre hívja össze gyermekeit vagy a gazdag palotájában dúslakodik, mennyei Atyánk az élet minden egyes mozzanatára gondosan őrködik. Egyetlen könny sem hullhat le az Ő tudta nélkül, és egyetlen vidám mosoly sem kerüli el figyelmét” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 63-64. o.).

„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz” (Zsolt 55:23, ÚRK).

Bízzunk az ő csodálatos ígéreteiben! Éljünk hitben e szavak által ma, és minden napon!

Joakim Hjortland az IMPACT Generation vezetője, a norvég unió bizottságának tagja, az „A Prophet for This Generation” [Generációnk prófétája] című könyv szerzője. Jelen írását Bergenből, Norvégiából küldte.