2015. június 28., vasárnap

100 nap imádságban - 96

96. nap - 2015. június 28. vasárnap

„A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11:1,6; ÚRK)

IMACÉLOK:

1. Imádkozzunk azért, hogy lelkileg készen álljunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a GK ülésén San Antonioban. A menny arra vár, hogy áldásával töltsön be minket, de a legtöbben nem tudják ezt befogadni.

2. Imádkozzunk, hogy a Krisztusban való egység lelkülete a küldötteken meglátszódjon és, hogy Jézus imája: „Mi egyek legyünk” beteljesüljön, azért, hogy a Szentlélek kiáradjon.

3. Imádkozzunk azért, hogy minden küldött és résztvevő (és mi is mindnyájan) napi személyes közösségben járjunk Krisztussal, és ne engedjük, hogy akár a Generál konferenciai ülés teendői megrövidítsék az Istennel töltendő időnket, mert ha megszakítjuk ezt a kapcsolatot, akkor nem lesz erőnk a kísértések idején.

4. Imádkozzunk azért, hogy jókedv uralkodjon az ülés ideje alatt és, hogy az emberek miközben jönnek-mennek, megkérdezzék, „Mi olyan különleges ezen a helyen? Valami különleges dolog történik itt!”

5. Imádkozzunk a nyelvek ajándékáért azok számára, akik az egész ülés alatt folyó szimultán fordításokat végzik, hogy az üzenetet pontosan tolmácsolják a Szentlélek erejével. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon fizikai erőt és állóképességet a tolmácsoknak a Generál Konferencia egész ideje alatt.

6. Imádkozzunk azért, hogy minden audio-vizuális és műszaki berendezés megfelelően működjön, hogy mindenki jól hallhasson mindent, bárhol is üljön a teremben.

7. Imádkozzunk azért, hogy senki se próbálja meg manipulálni a napirendet vagy az üléseket, hanem engedjük meg a Szentléleknek, hogy hasson a szívünkre, és vezesse a munkarendet. Isten olyan munkát végezhet el, amilyenről nem is álmodtunk, ha teljesen átadjuk magunkat Neki!

8. Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Közel-Keleti és az Észak-Afrikai Uniók vezetőire és küldötteire, hogy Isten felkészítse őket arra, hogy a világnak azon a részét még nagyobb munkát végezhessenek.

9. Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Dél-Amerikai Divízió vezetőire és küldötteire, hogy képesek legyenek további tagokat kiképezni a lélekmentés szolgálatára.

10. Imádkozzunk az egyházunkért, hogy felébredjünk lelki fásultságunkból és kábultságunkból, hogy felismerjük az idők fontosságát, és hogy tegyünk le mindent az oltárra Istenért és az Ő művéért.

Nincs több könny, sem fájdalom!
·       Bibliai szakasz elmélkedésre: Jel 21:1-7
·     Alapige: „És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jel 21:4; ÚRK)

Tegnap a nagymamám szívinfarktust kapott. Amikor kora reggel meghallottam a hírt, könnybe lábadt a szemem, és a bánat nehéz súlya szakadt a szívemre. Felidéztem azokat a vasárnap délutánokat, amikor mama és én összeültünk. Általában teát iszogattunk, miközben élveztük a sütőben készülő finomság illatát, amit gyakran készített. Valójában megígértem nagyinak, hogy én is megtanulom elkészíteni ezt a kókuszos finomságot. Soha nem tanultam meg. Mégis, ma, ahogy itt ülök, ezer kilométerekkel távolabb, keserű honvágy van bennem. Úgy vágyom mamával lenni!  Szeretnék vele időt tölteni, az ölébe hajtani a fejemet, hogy végigsimíthassa a hajamat. Szeretném hallani, ahogy újra énekel nekem, és ugyanazokat a történeteket meséli, mint régen. A szívem sóvárog a társaságában lenni, és kész lennék bármit megadni érte, hogy időt tölthessek vele, hogy mosolyra fakasszam megtört szívét. Ekkor hirtelen megértettem, hogy Isten pontosan így érezhet irántam.

„Édenben Isten közvetlenül szólt Ádámhoz és Évához (1Móz 2:3). ‘És meghallották az ÚR Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt.’ (1Móz 3:8). [Ádám] fedetlen arccal szemlélte az Úr dicsőségét és takaró fátyol nélkül beszélgetett Istennel, Krisztussal, és az angyalokkal a Paradicsomban.” (Spirit of Prophecy, 1. köt., 7.o.).  Ám a bűn következtében elveszítettük azt az előjogunkat, hogy folyamatosan Istennel legyünk a mennyben. Arra gondolok, hogy hányszor menekültem el Isten közelségéből haragomban és nyugtalanságomban. Elmulasztottam, hogy higgyek az Ő ígéreteiben, és nem ismertem el az Ő készségét, hogy saját Fiát feláldozta megváltásomért. Ám az Atya szíve mégis sóvárog irántam. A Biblia ezt mondja: „Bensőm megindult [Shanter] miatt, bizony könyörülök rajta – ezt mondja az ÚR” (Jer 31:20). Szeretném a nagymamámat életben látni, ahogy nevet. Szeretnék közel lenni hozzá, hogy láthassa azt az asszonyt, akivé váltam, tudva, hogy odaszántam magamat arra, hogy bármi áron végigjárom az utat a mennyei hazámig.

Amint közeledünk a 100 napos imádság végéhez, az én szívem is lángol bennem a mennyei otthonunk iránt. Vágyom Atyámmal lenni a mennyben. Szeretném az Ő beteljesült ígéreteit élvezni, hogy „…az Isten sátra az [velem] van, és [velem] lakozik…, és maga az Isten lesz [velem]” (Jel 21:3). Éhezem azt a napot, amikor Isten „…minden könnyet letöröl a szemünkről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:3). Vágyakozom az idő után, amikor a mennyei Atya valóban „mindent újjá tesz” (Jel 21:4).

„Fájdalom nem létezhet a menny légkörében. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag.” (Great Controversy, 676. o. angolban).
Hála Istennek már nem kell sokat várnunk, hiszen Ellen White így szól: „Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő.” (Great Controversy, 640-641. o.).

Várva-várom azt a napot, amikor reménységünk valóra válik, és meglátjuk Őt, Aki úgy szeretett minket.

Szívből jövő imádság:
Drága mennyei Atyánk, imádkozunk Hozzád, hogy a Te Lelked jelenjen meg a Generál Konferencia ülésén, már kezdettől fogva. Vegyék körül szent angyalaid a stadiont és azok otthonait, akik az interneten vagy televízión keresztül világszerte figyelemmel kísérik az ülést. Kérünk Atyánk, add megtapasztalnunk a Szentlélek új kenetét, csakúgy, mint pünkösdkor. Amint figyelünk és várunk a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, segíts megkapaszkodnunk a Te második eljöveteled ígéretében. Bárcsak lángolna bennünk a szívünk a Te közelségedben, Jézus nevében! Ámen.


Írta: Shanter Alexander

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése