2015. június 7., vasárnap

100 nap imádságban - 75

75. nap – június 7. vasárnap

“Az ima a siker menny által kijelölt eszköze. Kérések, kérelmek,  esedezések ember és ember között megindítják az embereket és szerepet játszanak a nemzetek közötti ügyekben, de az IMA A MENNYORSZÁGOT MOZGATJA MEG." In Heavenly Places, 75. oldal. ” In Heavenly Places, 75. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy egy "Felház tapasztalatban" legyen részünk a Generál Konferencián, mint a tanítványoknak pünkösdkor, hogy erőt kapjunk az egész világ eléréséhez Krisztus számára, az apostolokhoz hasonlóan. Már épp ideje, hogy haza menjünk!

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő közelebb kerüljön Krisztushoz, és jobban összpontosítson Isten szent Igéjének a tanulmányozására, és azért hogy a résztvevők ne úgy jöjjenek el a konferenciáról, ahogy oda mentek.

3.   Imádkozzunk azért, hogy reggeli és estéli előadók felkészültek és a Szentlélek hatalmával felkentek legyenek, és azért, hogy a részvevők is felkészültek legyenek arra, hogy meghallják az üzenetet

4.   Imádkozzunk azért, hogy senki se próbálja meg manipulálni a napirendet vagy az üléseket, hanem engedjük meg a Szentléleknek, hogy hasson a szívünkre, és hogy Isten akarata valósuljon meg az Ő tiszteletére és dicsőségére.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a küldötteknek, akik a választóbizottságok tagjai lesznek és az új vezetőket választják hivatalukba, tiszta gondolataik legyenek és Szentlélektől jövő bölcsességük.

6.   Imádkozzunk, hogy a küldötteknek és a résztvevőknek legyen idejük meglátogatni az imaszobát az Almadome F termében.

7.   Imádkozzunk a késői eső kiáradásáért a SID (Dél-afrikai-indiai-óceáni Divízió) NSD (Észak-ázsiai-csendes-óceáni Divízió) küldötteire, akik döntéseket fognak hozni a Generál Konferencia ülésén – Isten név szerint ismeri őket.

8.   Imádkozzunk fiataljaink védelméért az egyre növekvő világi befolyás ellen az által, hogy Isten Igéjére és a másoknak való szolgálatra összpontosítanak.

9.   Imádkozzunk a szoros együttműködésért és egységért az egyház szervezete és a támogató szolgálatok között az egyház evangélizációs törekvéseiben.

10.               Imádkozzunk azon ezrekért, akik nemrég keresztelkedtek meg a Nagyvárosi Misszió hatásaként Zimbabwei-ben és a világon mindenhol máshol, hogy tovább közeledjenek Jézushoz és mélyen meggyökerezzenek az Igében.

Ne fojtsd el a Szentlelket

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1Thessz 5:15-24
·        Alapige: A Lelket meg ne oltsátok; ami jó, azt megtartsátok!” 1Tessz 5:19, 21

Amikor a szenzációs megújulások történnek, a fanatikus szélsőségek megszaporodnak; hihetetlen csodák fordulnak elő egyre többször és az embereket arra bíztatják, hogy kövessék a szívüket és érzéseiket a Bibliai igazságok helyett, akkor érezhetjük, hogy van miért aggódnunk napjainkban és korunkban. Éppen ezért ideje felébrednünk az szunnyadásból, mert ha nem vagyunk éberek, nem mélyültünk el Isten Szavában, és nem vizsgálunk meg és nem mérünk mindent az Igéhez (lásd Ésa 8:20), akkor minket is könnyen megtéveszthetnek és félrevezethetnek.

Azonban van egy másik veszély is, amikor elnyomjuk Isten igazi megújító munkáját életünkben. Természetesen a legtöbben azt mondjuk, hogy a „fanatizmus és szenzációhajhászás” a nagyobb veszély. És tényleg veszélyes! Azonban a hideg formaiság pont annyira veszélyes lehet lelkileg. Ez utóbbi eltölthet büszkeséggel, hogy mi nem esünk bele ennek a kornak a téveszméibe, másrészről viszont lehet, hogy nem ismerjük fel a Szentlélek kiáradását, mikor az megtörténik.

És ne gondoljuk, hogy mi fölötte állunk annak, hogy az ilyen hibába belessünk. Emlékezzünk, hogy a vallási vezetők nem ismerték fel Jézust Izraelben, aki a földre jött Megváltó volt. Nem ismerték fel, hogy a Szentlélek munkálkodott a tanítványokban. Annak ellenére, hogy ismerték a próféciákat, ismerték a bibliai tanításokat, és szigorúan követték a törvényeket (legalább akkor, amikor ez előnyős volt nekik), és amikor az emberek reagáltak a Szentlélek munkájára, ezek a vezetők ellenálltak a büszkeségük miatt. Ne ez legyen a mi sorsunk is, mikor a késői eső jön!
  
Az ihletett írás komolyan figyelmeztet bennünket: „A Szentlélek keresztsége pünkösdkor igazi vallásos megújulást és sok csodást eredményezett. Mennyei lények jönnek közénk és az emberek Isten Szentlelkétől ihletve fognak beszélni. Azonban megteheti az Úr, hogy úgy munkálkodjon most rajtunk, mint ahogy tette azt pünkösd után? Sokan, akik állítják, hogy hiszik az igazságot, nagyon keveset értenének a Szentlélek munkájából és hangosan felkiáltanak, hogy „vigyázzatok, mert ez fanatizmus.” Azt állítják azokról, akik betöltekeztek  Szentlélekkel, hogy „Édes bortól részegedtek meg” ApCsel 2:13… Sokaknak azok közül, akik keresztényeknek vallják magukat az a legnagyobb bűnük, hogy nem nyitják meg szívüket a Szentlélek előtt. Amikor lelkek vágyakoznak Krisztus után és eggyé szeretnének válni Vele, azok, akik megelégszenek a kegyesség látszatával így kiáltoznak „vigyázzatok, ne menjetek szélsőségekbe.”… Azonban miközben vigyáznunk kell arra, hogy ne essünk túlzott izgalmakba, azok között se legyünk, akik kérdéseket vetnek fel és megkérdőjelezik a Isten Szentlelkének munkáját” (Ye Shall Receive Power, 322. oldal).

Ellen White pont az ilyen jelegű eseményekről beszélt mint 1880-ban a Healdsburg Főiskolán megtörtént – mely később a Pacific Union Főiskola lett – mikor megújulás kezdődött, de a jó szándékú vezetőség elfojtotta azt. „Kik vagytok ti, hogy megállítsátok a munkát csak azért, mert a ti véges ítélőképességetekben valami nem egyezhetett meg a gondolataitokkal? Minden egyes alkalommal, mikor erre az esetre gondolok annyira fáj, hogy legszívesebben kitörölném az emlékezetemből” -  írta az iskola vezetőinek az eset után. (További részletek a 21 Manuscript Releases 147-148. oldalakon).

Emberek vagyunk, és hajlamosak vagyunk egyik szélsőségből a másikba esni. Ezt látom most magam körül. És az ördög is pontosan ezt szeretné. Azonban ahelyett, hogy egyik szélsőségből a másikba esnénk, kérjük Istent, hogy segítsen minket az egyenes és keskeny úton, az Ő Igéjénél megmaradni. Kérjük Őt, hogy  segítsen megalázni a szívünket hogy készen tudjon állni a Szentlélek kiáradására, amelyet annyira szeretne megadni nekünk. Mert megígérte. Meg fog történni. És mi készen állunk?
  
Szívből jövő imádság
Szerető Mennyei Atyánk, segíts minket, hogy ne nyomjuk el a Szentlelket amikor kiárad. Kérünk segíts minket mindent megvizsgálni és azt ami jó, megtartani. Abban a korban, mikor mindenféle tanítás szele söpri a világ felszínét, nem tudunk megállni erősen nélküled. Sőt, te magad mondtad, hogy csak azok, akik a Biblia által készítették fel az elméjüket maradhatnak talpon az utolsó nagy küzdelemben (Ellen G. White - Nagy Küzdelem). Ezért segítsd a mi elménket és szívünket megerősödni Benned és a Te Igédben, mert Veled a mi oldalunkon nem bukhatunk el. Jézus nevében kértük, Ámen.

By Melody Mason
Fordította: Rajki Dávid


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése