2015. június 18., csütörtök

100 nap imádságban - 86

86. nap – június 18. csütörtök

„És ez az a bizodalom, amellyel Ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk VALAMIT az Ő AKARATA szerint, meghallgat minket.” 1 János 5:14


1.      Imádkozzunk azért, hogy lelkileg készen álljunk a Szentlélek különleges kiáradására a GK ülésén San Antonioban. A menny arra vár, hogy áldást árasszon ránk, de a legtöbben nem készültek fel arra, hogy ezt befogadják. 

2.      Imádkozzunk azért, hogy a Krisztusban való egység lelkülete legyen látható a küldötteken, és Jézus imája, hogy „egyek legyünk”, beteljesüljön, és így a Szentlélek kiáradhasson.

3.      Imádkozzunk azért, hogy olyan békés lelkület uralkodjon közöttünk az ülés ideje alatt, hogy az emberek, akik jönnek-mennek, azt kérdezzék: „Mi olyan különleges itt az emberekben? Itt valami különleges dolog történik!”

4.      Imádkozzunk Sikhu Hlatshwayoért, aki egy zimbabwei misszionárius az USA-ban, az egyetemeken folyó nyilvános szolgálatokat vezeti, és ő fogja tartani az egyik reggeli áhítatot a Generál Konferencia ideje alatt.

5.      Imádkozzunk azért a tárgyalásért, amelynek keretében szavazni fognak a Gyülekezeti kézikönyv szerkesztői változtatásairól, ezek közül legfontosabb a fegyelmezési eljárás szexuális bűnök esetében, különös tekintettel a házasságon kívüli kapcsolatokra. Isten adjon bölcsességet ehhez az érzékeny vitaponthoz.

6.      Imádkozzunk azért, hogy akik az egész ülés alatt folyó szimultán fordításokat végzik, az üzenetet pontosan tolmácsolják, és a Szentlélek tegye képessé őket erre a szolgálatra. Imádkozzunk azért, hogy Isten adjon fizikai erőt és állóképességet a tolmácsoknak a Generrál Konferencia egész ideje alatt.

7.      Imádkozzunk azért, hogy minden audio-vizuális és műszaki berendezés megfelelően működjön, hogy mindenki jól hallhasson mindent, bárhol is üljön a teremben.

8.      Imádkozzunk a nem hívőknek tett bizonyságtevésért a San Antonioban töltött idő alatt, hogy a hatása maradandó legyen az ülés után is, és gyümölcsöt teremjen az örökkévalóság számára.

9.      Imáddkozzunk egyházunkért, hogy felébredjünk ebből a lelki közömbösségből és kábultságból, és felismerjük az idők fontosságát, valamint azért, hogy mindent fel tudjunk áldozni Istenért és az Ő művéért.

10.  Imádkozzunk még több olyan „befolyásközpont” létrehozásáért, különösen a nagyobb városokban szerte a világon, amelyek megváltoztatják az emberek mindennapi életét és bemutatják Krisztus szeretetét.

A legnagyobb döntés, amely örök sorsunkat befolyásolja

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Préd. 4:9-12

·        Alapigék: „Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el.” Préd. 4:9, 12

Azt hiszem, két olyan döntés van az életben, amely gyökeresen megváltoztatja az életünket. Olyan döntések, amelyek nemcsak a saját örök sorsunkat befolyásolják, hanem másokét is. Az első döntés az, hogy KINEK fogunk szolgálni! (A menny Istenének, vagy e világ istenének!) A második döntés az, hogy kivel kötjük össze életünket és sorsunkat – más szóval kivel fogunk házasságot kötni.

Mielőtt találkoztam a férjemmel, mindketten a saját szolgáálatunkat végeztük. Én az imádság szolgálatát, ő pedig Biblia-tanulmányokat tartott és egy nyomdát vezetett. Amellett, hogy eléggé elfoglaltak voltunk, mindketten nagyon függetlenek is voltunk.

Így amikor fontolgattuk a kapcsolat lehetőségét, az egyik első kérdés, amit önmagunknak feltettünk, ez volt: Az Úrért végzett munkánk együtt vagy külön lesz-e hatékonyabb? Ha összeházasodunk, tudjuk-e együtt végezni a szolgálatunkat?

Kezdettől fogva elhatároztuk, hogy csak akkor folytatjuk a kapcsolatunkat, ha tudunk egységben dolgozni, és többet tudunk tenni az Úrért, ha csapatban dolgozunk, mint ha külön. Hogyan tudtunk meghozni egy ilyen határozott döntést? Azért, mert mindketten már sokkal a találkozásunk előtt elhatároztuk, hogy sokkal fontosabb az, hogy Istent tiszteljük és az Ő munkáját végezzük, mint az, hogy házastársunk legyen. Elvégre a házasság egy ideiglenes áldás, de ami igazán számít, az a lélekmentés egy örök életre.

A Boldog otthon című könyvben Ellen White azt írja a társválasztással kapcsolatban: „Mérlegelj minden érzést és figyelj minden jellemfejlődésre annál, akivel életsorsodat szándékozod összekapcsolni... Tedd fel magadnak a következő kérdéseket: A menny felé fog-e segíteni e házasság? Növeli-e majd Isten iránti szeretetemet? Hasznosabbá tesz-e ebben az életben?” ( 45. o. az angolban)

Elkezdtünk tehát Istentől olyan lehetőségekért imádkozni, hogy együtt tudjunk szolgálni, és így megismerjük egymás jellemét és megtudjuk, hogy tudunk-e hatékonyan és egységben együtt dolgozni. Ahogy telt az idő, imádkoztunk és nyilvánvalóvá lett, hogy Isten határozottan arra vezet minket, hogy együtt dolgozzunk mint férj és feleség, ezért tovább haladtunk előre.

Egy év telt el azóta, hogy összeházasodtunk. Természetesen sok mindent össze kellett hangolnunk. Mindkettőnk életében voltak olyan dolgok is, amiket fel kellett adni azért, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz és együtt tudjunk dolgozni. De ahogy továbbra is alázattal átadtuk magunkat Istennek és egymásnak, Isten elmélyítette bennünk a szeretetet és az egységet. És micsoda áldás megosztani az életünket és a szolgálatunkat valakivel, akinek ugyanazok a céljai és ugyanazok a vágyai, hogy szolgálja és tisztelje Istent. Megéri mindent feladni az énünkből, minden akadályt, hogy megtapasztaljuk az egységet.

Miközben vágyunk arra, hogy megtapasztaljuk az egyház egységét, az első hely, ahol ennek az egységnek el kell kezdődnie, az az otthonunk. Ellen White azt írja: „A keresztények legfontosabb munkája, hogy egység legyen a családban, majd terjesszék ki munkájukat közeli és távoli szomszédjaikra.” (Boldog otthon, 37. o. az angolban)

Ha a családok egységben munkálkodnak Istenért, akkor Isten egyháza is egységben tud dolgozni, hogy elvégezze nagyszerű küldetését. „Krisztus küldetése mellett a legmeggyőzőbb érv, amit a világ elé tárhatunk, a tökéletes egységben található... Amilyen mértékben egységben vagyunk Krisztussal, olyan mértékben lesz erőnk a lélekmentésre.” (Our High Calling, 170. o.)

Imádkozzunk ezért az egységért, hogy megtapasztalhassuk ezt az erőt! Ez az életünk egyedüli értelme!

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy Szentlelked át tudja formálni a szívünket és segít, hogy félre tudjuk tenni az önzésünket, a büszkeségünket és mindent, ami akadályozna minket abban, hogy egységben munkálkodhassunk mint férj és feleség. Köszönjük, hogy Te segíteni fogsz nekünk abban is, hogy ugyanezt megtegyük mint testvéri közösség, hogy a küldetést, amelyet adtál nekünk, hatalommal tudjuk végezni. Köszönjük Neked a Te Igédben található példák sorát azokról, akik egységben dolgoztak, különösen a Te tanítványaid pünkösd után, akik ennek eredményeként el tudták érni az egész világot. Most újra ezért imádkozunk! Segíts, hogy meg tudjuk alázni szívünket és el tudjunk engedni mindent, ami akadályoz minket abban, hogy Egyek legyünk Benned. Jézus nevében! Ámen.

Írta: Raluca Ril
Fordította: Gángó-Horváth Kitti

Zsolt. 101:2 – Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése