2015. június 4., csütörtök

100 nap imádságban - 72


MASTER-Praying Man.png    72. nap - június 4. csütörtök 

Túl kevés a hitünk, és ezzel korlátozzuk Izrael Szentjét!. Hálásak lehetünk azért, hogy Isten leereszkedik hozzánk és bennünket eszközeiként használ. Minden hitben elmondott imára válasz érkezik. Talán nem úgy, ahogy vártuk, de érkezni fog - nem is úgy, ahogy elterveztük, hanem akkor, amikor a legnagyobb szükségünk van rá."  Gospel Workers, 92. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy Isten olyan hatalmasan munkálkodjon a közelgő Generál Konferencián, hogy nyilvánvaló legyen mindenki számára, hogy Isten megáldja egyházát a sok imára való válaszként, amelyek felszállnak hozzá.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia programjának minden aspektusát, hogy alázat és szolgáló lelkület nyilvánuljon meg közöttünk, beleértve a lerendezését annak, amit egymás ellen, vagy munkatársaink ellen elkövettünk.

3.   Imádkozzunk azért, hogy a közelgő Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen egyházunk történetében, és hogy a Szentlélek kiáradjon, felhatalmazva bennünket a munka bevégzésére, hogy végre haza mehessünk.

4.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot (az az épület, ahol a Generál Konferenciai összejöveteleket tartják), és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát

6.   Imádkozzunk Isten vezetéséért a jelölő és választó bizottságokban.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a Menny által kijelölt küldetését.

8.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági, a tinédzser, a serdülő és a gyermek programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse fel azokat a testvéreket, akik velük foglalkoznak majd.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Ted N. C. Wilson Generál Konferencia elnökre, G. T. Ng titkárra és Robert E. Lemon pénztárosra, valamint a GK székházából érkező küldöttekre, ahogy feladataikat ellátják az ülésszakon.

10.               Imádkozzunk fokozott összpontosításért a kiscsoportos missziós tevékenységekre, hogy minden gyülekezeti tag bekapcsolódjon a személyes bizonyságtevésbe, hogy hirdessük Isten nagy igazságát a történelem utolsó napjaiban.

Szomjas vagy?

Bibliai szakasz elmélkedésre: Mt 3:1-11
Alapige: "Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.” Mt 3:11

A szavai hirtelen csengőként szólaltak meg az emlékezetemben; tisztán, erősen és igazán. Egy olyan ember bizonyságtétele, akinek a szíve még mindig a tenger túloldalán volt a népénél, bár én akkor találkoztam vele, amikor egy középnyugati utazásom során beszéltem vele az USA-ban.
“A népem szomjazik,” mondta nekem. “Úgy értem, hogy lelkileg szomjazik.” 

És tudtam, hogy igazat mond. A nővérem és a sógorom az év hat hónapját azzal töltik, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság csodálatos népével dolgoznak. Így találkozhattam ezzel az égető szomjúsággal, amivel ez a nép küzdött — egy olyan szomjúsággal, amelyet mi a világ fejlettebb részein jobban ki tudnánk használni. 

Ma ismét szemben találtam magam ezzel a szomjúsággal.

Az utóbbi néhány hétben sok más munkatársammal együtt dolgoztam az evangélium hirdetésében itt, a zimbabwei Harare-ban, a Zimbabwe Uniókonferencia Misszió a városokért kezdeményezés* részeként. Azt itt szerzett tapasztalataim után hirtelen úgy tűnik, hogy amit itt tapasztaltam, az a lelki szomjúsággal szerzett minden korábbi találkozásomat felülmúlja. Itt, Harare-ban olyan szomjazó embereket láttam, mint talán soha azelőtt, és mély megelégedést láttam, amely mindig megjelenik, amikor emberek végül Jézussal találkoznak. 

Amikor felidéztem a közelmúlt emlékét, ahogy ott álltak a keresztelő medence mellett, látva ahogy alámerülnek a vízbe, majd kiemelkednek belőle, újdonsült középnyugati barátom szavai új értelmet nyertek. “Szomjazunk.” 

Talán ez az oka, hogy a szomjazókat a víz mellett találod, és gyakran olyan nagy számban… 

A keresztelővíz megnyílik, azután ismét összezárul. Fodrozódik és gyöngyözik, miközben hangok százai zengenek dicséretet a szelek szárnyán minden irányban. Könnyek csillognak sokak szemében amikor körül tekintünk.

De még ennek a zimbabwei keresztségnek a szépségét is felülmúlja egy másik, amire ígéretünk van. A lelkemet vonzzák Keresztelő János szavai, ahogy azokat Mt 3:11 feljegyzi: "Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.”

Szomjasnak érzem maga, igazán szomjasnak. Ez az a keresztség, amire vágyik a lelkem.

Szomjazom azt, hogy lássam, ahogy Isten befejezi azt, amit elkezdett az egyházában. Szomjazom azt, hogy lássam Isten gyermekeit kezet fogni, elfeledkezni magukról, és a missziójukra, küldetésükre koncentrálni. Szomjazom, hogy az élő Isten hatalma kiáradjon, hogy a megváltásunkat teljesen kiélhessük, hogy folyamatosan áradjon az üdvösségünk öröme, hogy felkészülhessünk a hazatérésre.

Te is így vagy ezzel?

Tökéletesen hiszem, hogy meg fogjuk találni, bármi legyen is, amit keresünk. Akkor viszont töltsük azzal az életünket, hogy a mennyei Szent Léleknek ezt a tűzzel való keresztségét keressük.. (Jer 29:13, Mt 7:7).

Szívből jövő imádság:

Mennyei jó Atyánk, sokan vagyunk akiket ezekben a modern időkben annyira átitattak a világ dolgai, hogy elveszítettük az erős éhség és szomjúság érzetünket irántad. Mindannyian megelégedetté váltunk a felszínességgel, elfogadtuk, hogy langymelegek vagyunk. Add nekünk kérünk újra a ezt az intenzív lelki szomjúságot: A szomjúságot a veled való élő és lüktető kapcsolat iránt, a szomjúságot a Szent Lélek keresztsége iránt. Segíts nekünk, hogy szomjazzuk mások elérését, hogy a munka befejeződhessen és hazatérhessünk. Jézus nevében, ámen.

Írta: Seán Nebblett

Fordította: Stramszki István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése