2015. június 8., hétfő

100 nap imádságban - 76

76.nap-június 8. hétfő
„Küzdünk-e imában Istennel? Elfogadtuk-e a Szentlélek általi keresztséget? Erre van leginkább szükségünk ezekben az időkben… Ha alázatosan járunk Istennel akkor Ő velünk lesz.” (Prayer, 87. oldal)
IMACÉLOK
1.   Imádkozzunk azért, hogy lelkileg készen álljunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a GK ülésén. A menny arra vár, hogy áldásával töltsön be minket, de a legtöbben nem tudják ezt befogadni.

2.   Imádkozzunk, hogy a Krisztusban való egység lelkülete a küldötteken meglátszódjon és, hogy Jézus imája hogy „Mi egyek legyünk” beteljesüljön, azért, hogy a Szentlélek kiáradjon. (Összhangban kell legyünk, mint Pünkösdkor a tanítványok.)

3.   Imádkozzunk azért, hogy jókedv uralkodjon az ülés ideje alatt és, hogy az emberek miköben jönnek-mennek, megkérdezzék, „Mi olyan különleges ezen a helyen? Valami különleges dolog történik itt!”

4.   Imádkozzunk a küldöttek családjaiért és gyermekeikért, akik részt vesznek az ülésen, hogy ők is megtapasztalhassák a Szentlélek különleges áldását és lelkileg feltöltekezzenek a GK ülés ideje alatt.

5.   Imádkozzunk a Nők szolgálati osztályának üléseiért és az imaszemináriumokért, amelyek a kongresszusi központban lesznek megtartva.

6.   Imádkozzunk, hogy az angyalok oltalmazzák a termeket valamint azért, hogy a küldötteket, vezetőket és a résztvevőket ne érje semmiféle baleset vagy sérelem.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg és vezesse a naponta megosztott bizonyságtételeket, és hogy ezek arra ösztönözzék az embereket, hogy Krisztusért éljenek.

8.   Imádkozzunk, hogy a Szentlélek áradjon az Inter-Amerikai Divízió (IAD) és az Észak-Amerikai Divízió (NAD) küldötteire, akik részt vesznek a GK ülésen 2015-ben-Isten mindnyájukat ismeri név szerint.

9.   Imádkozzunk az újonnan megkeresztelt tagokért, akik csatlakoznak ehhez az üléshez, hogy megláthassák Krisztus jellemét visszatükröződni a mi életünkben és, hogy buzgón megosszák másokkal is az evangéliumot.

10.               Imádkozzunk az egyházunkért, hogy felébredjünk ebből a lelki sötétségből és, hogy felismerjük az idők fontosságát valamint azért, hogy mindent letegyünk Isten oltára elé.
Meg nem érdemelt áldás-özön

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Neh. 9:16-21
·        Alapige: „De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak.” ( Neh.9:19 ÚF)

Ahogyan Isten esőt ad az igazságban és az igazságtalanságban egyaránt, hogy termővé tegye a földet, ugyanúgy adja a Szentlelkét is, hogy dolgozzon a mi szívünkben legyünk akár nyitottak, akár lázadók.

A Szentlélek ajándéka Istentől ered szeretetének zálogaként. Az Ő vágya az, hogy olyan lakhelyet készítsen számunkra, ahol véghez viheti terveit bennünk és általunk, azonban sokan közülünk nehezen válaszolunk a hívására. Mégis, hála Istennek, hogy hosszútűrő, türelmes és kitartóan keres minket, ha elesnénk is, záporként hull az áldás ránk.

Ellen White ezt írja, „Kezdettől fogva Isten, Lelke segítségével, emberi eszközök által munkálkodott, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiség érdekében. Ez nyilvánult meg a pátriárkák életében. Mózes idejében a pusztai gyülekezetnek…” (Az Apostolok története, 34. oldal, 53.oldal az angolban).

Ahogyan nemrégiben Nehémiás könyvét tanulmányoztam, eszembe jutott, hogy Isten az idők kezdetétől fogva azt akarta, hogy a választott nép legyen Szentlélekkel betöltekezve. Még akkor is, ha sokszor eltávolodtak az Úrtól, az Ő kegyelme és szeretete visszavárta az elveszetteket.

„Pedig még borjúszobrot is készítettek maguknak, és ezt mondták: Ez a te istened, aki fölhozott téged Egyiptomból! Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozott el tőlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen jártak. Jóságos lelkedet adtad, hogy értelmessé tegye őket. Nem vontad meg szájuktól mannádat, és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak. Negyven éven át gondoskodtál róluk a pusztában: nem nélkülöztek, ruhájuk nem szakadt le róluk, és a lábuk sem dagadt meg” (Neh.9:18-21 ÚF).

Micsoda erőteljes emlékeztető, hogy Isten megküzd értünk és harcol a mi szívünkért.

Jeremiás 31:3 (KAR) ezt mondja, „Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat.”

Válaszolunk-e az Ő hívására? Nyitottak vagyunk arra, hogy megtapasztaljuk az áldás-özönt vagy figyelmen kívül hagyjuk a szívünkben munkálkodó Szentlelket?

Továbbá ezt olvassuk, „Csak azok kapnak nagyobb világosságot, akik a már elnyert világosság alapján élnek. Hacsak naponta nem haladunk előre a cselekvő keresztényi erények példaadásában, akkor nem fogjuk felismerni a Szentlélek megnyilatkozásait a késői esőben. Lehetséges, hogy körülöttünk hull a szívekbe, de nem vesszük észre és el sem nyerjük” (Az utolsó napok eseményei,136.oldal, 195.oldal az angolban).

Soknak közülünk meg nem érdemelt áldás-özönben volt részünk életünk során. Azonban ha nem érezzük a bűnbánatot, ragaszkodunk makacs és engedetlen természetünkhöz és nem válaszolunk a Szentlélek hívására, ezek az áldások nem fognak örökké tartani.

Amikor a késői eső kiárad, lehet, hogy a körülöttünk élők érezni fogják, de minket váratlanul fog érni és nem leszünk tudatában ennek. Urunk irgalmazz rajtunk, hogy mi ne tartozzunk ez utóbbi csoporthoz.

Szívből jövő imádság:

Istenünk, aki a mennyekben lakozol, bocsáss meg nekünk, hogy oly sok ideig természetesnek tekintettük ezeket az áldás –özönöket. Hosszú próbaidőt adtál nekünk, hogy megbánjuk bűneinket és teljes szívből Hozzád közelebb kerüljünk, és még mindig az önteltség és konokság útján haladunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Felismerjük, hogy az idő elrohan fölöttünk. Nem tudunk a kegyelmed elől menekülni, vagy ha mégis, már túl késő lesz megbánni. Segíts abban, hogy megragadjuk a korai esőt és készíts fel bennünket a késői eső befogadására. Nem akarjuk elveszíteni ezeket! Távolíts el minden önző vágyat a mi életünkből. Minden bálványt, aranyborjút és bármit, amiben bízunk, távolítsd el a szívünkből. Tégy minket olyan edényekké, amelyek alkalmasak a Te Országod számára. Tölts be a Te Szentlelkeddel, Jézus nevében, Ámen.


Fordította: Osvald Kinga

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése