2015. június 16., kedd

100 nap imádságban - 84

84.nap - 2015.június 16. kedd

„Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak; bolondul cselekedél ebben; azért mostantól kezdve háborúk lesznek te ellened.” 2 Krón 16:9

IMACÉLOK

1.   Imádkozzunk a Szentlélek bőséges kiáradásáért a GK ülésszakra, hogy nyilvánvalóvá váljék mindenki számára, hogy Isten dolgozik az Ő egyházáért és meghallgatja a mi kitartó imáinkat.

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden küldött és résztvevő a szolgálatok előtt reggelente időt töltsön Jézus lábánál-nem a csúcsforgalomban, hanem amikor szükségük van, hogy Isten megerősítse őket.

3.   Imádkozzunk a különleges missziós adományokért, amelyek, július 11-én, az ülés utolsó szombatján lesznek összegyűjtve, és amellyel fiatalok missziós projektjeit szeretnénk támogatni szerte a világon.

4.   Imádkozzunk a július 11-én, 11 órától tartandó különleges szombat reggeli üzenetért, amelyet a Generál Konferencia választott elnöke fog tartani.

5.   Imádkozzunk a július 11-i szombat délutáni összejövetelért, amelyen az egyház missziójára fókuszálunk, hogy minden résztvevőben felelevenedjen a misszió iránti lelkesedés, hiszen Isten mindnyájunkat hív erre a munkára.

6.   Imádkozzunk a július 11-én sorra kerülő esti záró programért, amelynek a címe „Mozgásban levő misszió”, korábban „Nemzetek felvonulása” néven ismert, valamint azért, hogy Isten neve megdicsőülhessen.

7.   Imádkozzunk minden egyházi intézmény részéről egy növekedett részvételért és elkötelezettségért az evangelizáció iránt, továbbá a támogató szolgálatért, akik támogatják a folyamatban levő egyház misszióját.

8.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek vezesse a megbeszéléseket a napirendben szerepelő fontos témákról, mint a :Teremtés, Alapvető Meggyőződések, Nők felszentelése, Szabályzati és Kézikönyvi Kérdések, stb.

9.   Imádkozzunk azért, hogy a különleges imapercek az ülés ideje alatt jelentőségteljesek és hasznosak legyenek minden résztvevő számára.

10.               Imádkozzunk, hogy az emberek az ebédszünet ideje alatt, vagy amikor elhagyják az ülést, ahelyett, hogy a nézetkülönbségekről vagy üzleti megbeszélésekről beszélgetnének, inkább dicsérjék az Urat, ahogyan munkálkodik az ő szívükben és életükben.


Az elveszett 300

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: ApCsel. 1:14- ApCsel. 2:4
·        Alapige: „És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.” ApCsel. 2:1

Másfél évvel ezelőtt kezdődött minden, amikor a társamnak, akivel imádkoztam, Godfrey Mirandanak, olyan ötlete támadt, hogy nagyon korán keljünk fel és imádkozzunk. Elhatároztuk, hogy meghívunk néhány lelkész barátot, hogy csatlakozzanak ehhez a PUSH kezdeményezéshez. (PUSH, mint „Imádkozni Amíg Valami Történik.”)

A kulcsfontosságú része ennek az volt, hogy legalább hetente egyszer együtt imádkozzunk a „Google Chat-en”. Ezen közös imaalkalmak ideje alatt éreztem, ahogyan a Szentlélek egyre mélyebben munkálkodik a szivemben. Mindemellett a lelkészek, akikkel együtt imádkoztunk nagyon jó barátaimmá váltak, hiszen Isten minket az imákon keresztül még nagyobb egységre bírt.

Máté 18:19-20, Jézus megígéri, hogy közöttünk lesz, amikor imában egyesülünk. Máté 18 ígéretére hivatkozva, Ellen White ezt mondja „Ez az ígéret arról szól, hogy az egyházban elmondott közös imák, odaszentelődési imák, és ezeknek az imáknak nagyobb erejük van, mint az egyénileg elmondott imáknak. Az Istentől jövő erő arányos a tagok egységével valamint az Isten és egymás iránti szeretetével” (9. Manuscript Releases, 748 sz., 303. oldal) vagy (Letter 32, 1903,5. oldal).

Más szóval, amíg Isten Szentlelke kiárad a mi személyes imáinkra, még nagyobb erővel árad ki, amikor másokkal közösen imádkozunk. Mily nagy ajándék!
A tanítványok megtapasztalhatták Jézus példája és tanításai által a közös imádság erejét. Miután Ő felment a mennybe, ők bementek a Felházba és elkezdtek imádkozni.

A Biblia ezt mondja nekünk, „Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben” (ApCsel. 1:14).  Tíz napos közbenjárás után, a Szentlélek erővel betöltekezve jött el, de a lényeg, hogy csak azokhoz jött el, akik „egyakarattal együtt valának” (ApCsel. 2:1).

A ki nem mondott Pünkösd dráma abban zajlott, hogy több mint háromszázan Jézus követői közül hiányoztak. Csak 120 volt összegyűjtve, hogy együtt imádkozzanak, és csak a szobában levő 120 volt betöltekezve Szentlélekkel, annak ellenére, hogy 1 Kor. 15:6 azt írja, hogy 500 követője volt Isten mennybemenetelének szemtanúja.

Nem tudom, hogy te hogyan gondolod, de én nem akarok az elveszettek között lenni, amikor a késői eső kiárad.

Amint Ellen White felhívást intéz felénk: „Mondom nektek, hogy szükségünk van a Szentlélek általi keresztségre. Érettünk van és szükség van rá. Azokban az időkben élünk, amikor szükség van arra, hogy gyűljünk össze és imádkozzunk a különleges áldásért mindnyájunkra egyen-egyenként, és akkor Istenben élhetünk és győzhetünk általa. Túl könnyen megelégedünk korlátozott, ritkán kapott áldásokkal! (Manuscript Releases , 2.kötet, 24.oldal)

Egyesülünk-e az imában ezért a csodálatos ajándékért? Félretesszük-e az énünket és egy akaratra törekszünk? Ne elégedjünk többé meg ritkán kapott áldásokkal. Imádkozzunk Amíg Valami Történik (PUSH).

Szívből jövő imádság:
Jó Atyánk, még nagyobb erőre vágyunk, hogy bizonyságot tehessünk Rólad. Kérünk, segíts minket, hogy egy akaraton legyünk, ahogy a tanítványaid is egy akaraton voltak a Felházban. Adj a szívünkbe égő vágyat a közösségi imára, hiszen megígérted, hogy a Szentlelkedet küldöd el hozzánk. Segíts, hogy egyikünk se hiányozzon ebből az imakörből, hisz semmi sem fontosabb ennél. Segíts abban, hogy ez legyen a mi elsődleges célunk, mindenek felett! Kérünk, hogy a te szereteted egyesítsen minket és áraszd ránk a várva várt késői esőt! Jézus szép nevében, Ámen.

Írta: Zac Page
Fordította: Osvald KingaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése