2015. június 19., péntek

100 nap imádságban - 87

87. nap – 2015. június 19. péntek

“Nincsen semmitek, mert nem kéritek… Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és MEGKAPJÁTOK, hogy a ti örömetek teljes legyen.” Jak. 4:2, Ján. 16:24

Imacélok

1.   Imádkozzunk azért, hogy a felház tapasztalatában részesüljenek a
GK ülés résztvevői. Igen, ügyeket kell intézni, de imádkozzunk, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy Isten jelen van a népe között.

2.   Imádkozzunk azért, hogy az egyházvezetőink és a tagok több időt
töltsenek bibliatanulmányozással és imádsággal, lehetővé téve Istennek, hogy teljes mértékben irányíthasson bennünket mint egyházat, az Ő akarata szerint.

3.   Imádkozzunk azért, hogy a GK ülésen felhangzó zene megdicsőítse Istent és közelebb vonjon embereket Jézushoz, és annak a nagy zenei kórusnak a visszatükröződése legyen, amelyet együtt fogunk élvezni a mennyben.

4.   Imádkozzunk Mathilde Frey-ért, a fülöp-szigeteki Adventist International Institute of Advanced Studies (AIIAS – A Haladó Tanulmányok Nemzetközi Adventista Intézete) korábbi ószövetségi exegézis és bibliai nyelvek professzoráért, aki az egyik reggeli áhítatot fogja tartani az ülésen.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek szánjanak időt a  bibliatanulmányozásra és imára és a fontos döntésekre való előzetes felkészülésre, amelyeket majd meg kell hozni a ügyintéző ülések során a felszentelés tekintetében és más érzékeny kérdésekben. Imádkozzunk azért, hogy alázatosan kövessük a Szent Lélek vezetését ezekben a dolgokban.

6.   Imádkozzunk a küldöttek és résztvevők és a vezetés tagjainak  egészségéért az utazás és az előkészületek során, hogy egészségesek legyenek és tiszta értelemmel rendelkezzenek az összejöveteleken.

7.   Imádkozzunk az 5K Futóversenyért, hogy sokan vegyenek részt  rajta, és hogy Isten áldja és védelmezze ezt a rendezvényt, amikor együtt végzünk testgyakorlást.

8.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek különleges figyelmet  fordítsanak az étrendjükre és az életmódjukra az ülés alatt, hogy az immunrendszerüket és a gondolkodásukat semmilyen módon se veszélyeztessék a sok fontos döntésre nézve, amelyet meg kell majd hozniuk, és amelyek az egyház jövőjét érintik.

9.   Imádkozzunk azért, hogy az ételek egészségesek legyenek és jó
ízűek, és Istent dicsőítsék.

10.               Imádkozzunk a nem adventista segítők csapatáért, hogy tartós benyomást gyakorolhassunk rájuk, és hogy sokan kívánjanak többet megtudni a Bibliáról és az igazságról.

Amit szem előtt kell tartanunk

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Ef. 4:1-7
·        Alapige: “Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.” Ef. 4:3

Amikor ma az efézusi levelet tanulmányoztam, azon kaptam magam, hogy ugyanazt a szakaszt olvasom újra és újra. A Bibliám voltaképpen egész nap ugyanazon a helyen volt nyitva, az efézusi levél 4. fejezeténél.

“Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.” (1-3 versek).

Ez a szakasz olyan egyszerű, és mégis olyan összetett. Te is és én is elhívottak vagyunk, kiválasztottak, Pál pedig emlékeztet bennünket, hogy nekünk pontosan úgy kell bánnunk egymással, mint ahogy Krisztus bánt velünk… gyöngédséggel és szeretettel. Meg kell tartanunk a Lélek egységét a békességnek kötelékében. De hogyan fest az egység amikor olyan sok különböző nézőpontból és látószögből szemléljük, hogy a dolgokat hogyan kellene elrendezni?

Ellen White ad nekünk erről egy futó pillantást: “Egyek vagyunk az Isten igéjének alapvető igazságaiba vetett hitben. És egy szempontot kell folyamatosan szem előtt tartani, ez pedig az, hogy a harmóniát és az együttműködést fenn kell tartanunk anélkül, hogy az igazság egyetlen elvében is megalkudnánk.”

Ez egy hatalmas kijelentés, de egy figyelmeztetéssel folytatja. “És miközben folyamatosan rejtett kincsként kutatunk az igazság után, legyünk körültekintőek, hogy hogyan tárunk fel új és egymással ütköző véleményeket. Az egész világnak szóló üzenetet bíztak ránk. Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtételei jelentik a munkánk terhét. Az egymással való egység és az egymás iránti szeretet az a nagy munka, amit most el kell végeznünk” (Pastoral Ministry, p. 30).

Hmmm. Komoly üzenet. A szeretet és az egység fenntartása nem tűnik könnyű feladatnak olyan időkben mint e mostani is, de Isten nem kér tőlünk lehetetlent. Soha nem tesz ilyet. Egyszerűen annyit kér tőlünk, hogy engedjük, hogy kimunkálhassa általunk azt, ami lehetetlen. Ez az Ő egyháza, az Ő műve. Ő meg fogja valósítani a szándékait, ha mi utat engedünk neki.

Alázatra késztet a gondolat, hogy Isten felruházott bennünket, felruházott engem az Ő Lelkével. Hogy kész vezérelni bennünket az igéje által, hogy fel tudjon használni engem arra, hogy másokat az igazsághoz vezessen, ami maga Jézus. Tartsuk ezt a figyelmünk középpontjában. Ez legyen a küldetésünk! Legyünk egyek az Ő szeretetében!

Szívből jövő imádság:

Mennyei Atyánk, szükségünk van arra, hogy közbe avatkozz és segíts nekünk, mert mi nem tudunk magunkon segíteni. Sok területen állunk útelágazások előtt. Szükségünk van a te Szent Lelkedre, hogy vezessen és irányítson bennünket minden tettünkben és reakciónkban, hogy irányítsa a gondolatainkat, és ellenőrzése alatt tartsa a nyelvünket. Imádkozunk azért, hogy a Te Lelked, a szelídség lelke töltessék ki ránk, hogy türelmesek tudjunk lenni és hosszan tűrők egymással úgy, mint soha azelőtt. Hogy White testvérnő látomása, az „Ami lehetett volna...”, végül valóra váljon. Segíts Urunk! Nagyon nagy szükségünk van Rád! Jézus drága nevében kérünk. Ámen.

Írta: Kat Taylor
Fordította: Stramszki István

További idézet: “Krisztus az összekötő kapocs abban az aranyláncban, amely a hívőket összeköti egymással Istenben. Ne legyen elkülönülés ebben a nagy próbaidőben.” Válogatott Bizonyságtételek, 3. kötet, 21. o.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése