2015. június 12., péntek

100 nap imádságban - 80

80. nap – 2015. június 12. péntek
„Jákób győzött, mert kitartó és eltökélt volt. Tapasztalata a küzdő imádság erejét bizonyítja. Most kell megtanulnunk a kitartó, győzelmes ima, a tántoríthatatlan hit leckéit. Krisztus egyháza vagy a keresztény hívő ember legnagyobb győzelmeit nem képességei, műveltsége, gazdagsága vagy az emberek kegye által aratta. Ilyen győzelmek csak az ima titkos helyein, Isten fogadótermeiben arathatók, amikor a komoly, tusakodó hit belekapaszkodik az erő mindenható karjaiba.Pátriarkák és próféták, 162. o.
IMACÉLOK:
1.      Imádkozzunk azért, hogy ami megtörténhetett volna 1901-ben, megtörténhessen 2015-ben Jézus visszajövetelének siettetésére. (Zak 10:1 azt mondja: „kérjetek”, ezért kitartóan kérni fogjuk a késői eső kiárasztását! El fog jönni!)
2.      Imádkozzunk azért, hogy valóban a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia ülésszak minden aspektusát, hogy több imádkozás történjék, beleértve a bűnvallást, alázatosságot, megbékélést, önzetlen szolgálatot és a misszióra való összpontosítást.
3.      Imádkozzunk azért, hogy általános dinamikusság, lelki buzgalom jellemezze az egyház missziós munkájának kérdését, és hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást.
4.      Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot, és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát.
5.      Imádkozzunk azért, hogy a közelgő Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen egyházunk történetében, lökést adva a végső eseményeknek Jézus eljövetelének előkészítésére.
6.      Imádkozzunk azért, hogy a sok szolgálat, amik képviselve lesznek a kiállítási terület standjain, a versenyszellem helyett azt keressék, hogyan működhetnének együtt még hatékonyabban abban, hogy Isten munkáját elvégezzék.
7.      Imádkozzunk a San Antonio-i szállodák személyzetéért, hogy szívüket megérintse sok hetednapi adventista élete a Generál Konferencia ülésszaka idején.
8.      Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon a Dél-ázsiai-csendes-óceáni Divízió küldötteire, akik jelen lesznek a Generál Konferencia ülésén – Isten név szerint ismeri őket.
9.      Imádkozzunk az evangelizációs sorozatért, amit idősebb Finley kezd San Antonióban. Imádkozzunk, hogy sokan fogadják el az igazságot ez idő alatt. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek sokakat késztessen arra, hogy eljöjjenek erre az eseményre.
10.  Imádkozzunk minden hetednapi adventista férfi, nő, gyermek összefogott evangelizációs és bizonyságtevési tevékenységéért szerte a világon, hogy a Szentlélek ereje hassa azt át, miközben alávetjük magunkat az Ő vezetésének.  

Egy Szentlélekkel teljes orvos misszionárius

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lk 4:14-21
·        Alapige: „Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.” Lk 4:18 

Találkoztál már olyan valakivel, akivel a beszélgetés után azt mondhattad: „Ő Isten igazi embere! Valaki, akit a Szentlélek vezet!”

Talán nem is volt híres. Talán nem volt diplomája sem, de nyilvánvaló volt, hogy Isten óriási mértékben tanítja és felhasználja őt. Miért? Mert abban a világosságban járt, amit Istentől kapott. A talentumait mások áldására használta. Önzetlen volt és szolgálatkész, szerény és rendszeresen imádkozó. Béke vette körül. És ami a legfontosabb, a hite és Istenbe vetett bizalma olyan rendkívüli szilárd alapot és céltudatosságot adott neki, ami semmi áron nem köt kompromisszumot és nem hajlik el. 

Az ilyen ember, bár sokak életére jelent áldást, mégsem keresi a dicséretet vagy elismerést, azért, amit elért. Ehelyett folyamatosan visszaadja a teljes dicsőséget Jézus Krisztusnak. Mindennel, amit tett vagy mondott, Jézust mutatta meg neked. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lennének korlátai. Vannak, és ezeket alázatossággal fogadja. Nem fél azt mondani, hogy „Nem tudom a választ a kérdésre.” vagy beismerni, amikor hibázott. És mégis, még amikor hibázott is, azt keresi, hogy ezekből a lehetőségekből hogyan lehet növekedni.
Micsoda áldás ilyen emberekkel találkozni!

Ahogyan a férjem és én az utóbbi hónapokban különböző egészségügyi intézményekbe utaztunk, hogy azt tanuljuk, hogyan lehetnénk jobb gyógyító misszionáriusok, Istent dicsőítjük, hogy találkozhattunk néhány ilyen emberrel, akik jó például szolgálnak arra, hogy mit jelent Szentlélekkel teljes orvos misszionáriusnak lenni. Látva az ő mennyei alázatukat, ez mély benyomást tett ránk és arra ösztönöz minket, hogy kövessük nyomdokaikat.

A Prófétaság lelke elmondja nekünk, hogy „Olyan időkben élünk, amikor az egyház valamennyi tagjának gyógyító misszionáriusi munkát kell vállalnia.” (Bizonyságtételek 7, 62. o.)

Ugyanakkor valódi orvos misszionáriussá válni nem csak azt jelenti, hogy megtanulunk hidroterápiát alkalmazni, vagy természetes gyógymódokat használni, illetve másokat megtanítani egészségesen főzni. Ennél sokkal többről van szó.

Krisztusnak olyan gyógyító misszionáriusokra van szüksége, akik nem a saját képességeikben és tudásukban bíznak, hanem Benne és az Ő hatalmában. Emberekre van szüksége, akik a Szentlélekért imádkoznak és imádságban tusakodnak Istennel, amíg másokért mondott imáik meg nem hallgattatnak. Alázatos és Ő tőle függő emberekre van szüksége, hiszen ahogyan ihletettség által olvashatjuk: „nincs határa azok használhatóságának, akik az ént teljesen félretéve helyet készítenek a Szentlélek működésének és teljesen Istennek szentelt életet élnek.” (Keresztény szolgálat, 254. o.)

Azt akarod, hogy Isten hatalma megmutatkozzon az életedben? A gyakorlás nagyon jó. Tudásra is szükségünk van. De amire leginkább szükségünk van, az Isten bölcsessége a menny áldásával. Ha a Szentlélektől átitatott gyógyító misszionárius vagy Krisztus munkása akarsz lenni, csatlakozz hozzám a következő imában:

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk, azért jövünk eléd, mert tudjuk, semmi jó nincs bennünk. Annyiszor bíztunk már a saját erőnkben és képességeinkben és szánalmasan kudarcot vallottunk. Meg akarjuk tanulni, hogyan függjünk tőled. A Szentlelked által vezetettek akarunk lenni. Segíts nekünk, hogy egyre jobban lássuk, mennyire nagy szükségünk van Szentlelkedre. Segíts, hogy Atyánk, hogy taníthatóak lehessünk. Segíts, hogy megalázzuk magunkat. És segíts, hogy megtanuljunk hallgatni a hangodra és kövessük  Szentlelked útmutatását, hogy igazi munkásaid lehessünk. Köszönjük, hogy te kész vagy ezt az ajándékot jobban megadni nekünk, mint ahogyan mi készek vagyunk jó ajándékot adni gyermekeinknek. Jézus nevében, ámen. 

Írta: Raluca Ril
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése