2015. június 2., kedd

100 nap imádságban - 70

MASTER-Praying Man.png    70. nap - június 2. kedd  

"Jákob az élete  válságában félrevonult imádkozni. Egyetlen ellenállhatatlan cél fűtötte - hogy jelleme átalakulását keresse... Amiért Jákob hiába küzdött a saját erejével, megnyerte önátadásával és kitartó hitével." Sons and Daughters of God, 127. oldal


1.   Imádkozzunk azért, hogy a szívünk készen álljon a késői eső kiáradását fogadni, és hogy ne maradjunk le ennek az áldásáról a laodiceai lelkület miatt, vagy azért, mert megalkuszunk a bűnnel. 

2.   Imádkozzunk azért, hogy Isten szabadon munkálkodhasson a Generál Konferencia alatt, és hogy mi mint nép ne hátráltassuk az Ő munkáját kétségeink vagy hitetlenségünk miatt!

3.   Imádkozzunk azért, hogy a nézeteltéréseket és különbözőségeket úgy kezeljük, hogy még több időt töltünk imában és Isten szavának tanulmányozásával, ahogyan ezt úttörőink is tették.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az evangélium változtasson meg és formáljon minket személyesen. Hogy mindannyian személyesen és élő módon járjunk naponta Krisztussal, és ez töltse be életünk valamennyi cselekedetét.

5.   Imádkozzunk azért, hogy alázatosságunk és egymás iránti szeretetünk, még a nehéz helyzetek során is nyilvánvaló legyen mindenki számára, hogy azt lássák, akik figyelnek minket, hogy Krisztus él a szívünkben. Mert a Biblia azt írja, hogy az Ő tanítványai arról ismertetnek meg, hogy szeretik egymást.

6.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia napi programját Isten vezesse, és hogy zökkenőmentesen lezajlódjon, és a tárgyalások időben pontosan és hatékonyan levezetve lehessenek megtartva.

7.   Imádkozzunk az ifjúságért és a fiataljainkért, akik jelen lesznek, azért, hogy még jobban meggyőződjenek róla, hogy mit jelent Hetednapi Adventistának lenni az utolsó napokban.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a GK Női szolgálatok osztálya küldötteire, valamint azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet a meghozandó döntésekben, és áldja meg a női összejöveteleket a GK ülésszakán.  

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a GK Ifjúsági szolgálatok osztálya küldötteire, akik Marylandből érkeznek, valamint azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet ifjúságunk vezetésében a GK ülésszakán.

10.               Imádkozzunk azért, hogy Isten naponta munkálkodjon mindannyiunk szívében, amit a GK vezetőiért és a közelgő ülésszakért imádkozunk. Mi része vagyunk Isten népének még akkor is, ha nem tervezünk részt venni az ülésszakon. Isten egyházának tagjai vagyunk, és mindenkinek nagyon fontos szerepe van ott ahol van. 

Az alázatos vezetők lesznek a legjobb mentorok

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1 Pt 5:5-11
·        Alapige: “Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” 1 Pt 5:5

Keresel valakit, aki megtanítson téged, hogyan lehetsz sikeres a szolgálatban? Általában azok az emberek, akik a sikert keresik - bármilyen területen - hajlamosak arra, hogy olyan embereket keressenek, akik népszerűnek, erősnek, tehetségesnek, tudós körben jól ismertnek, gazdagnak és sikeresnek látszanak. Ezek a dolgok természetesen nem rosszak, ha Isten vezetése alatt állnak, de vajon ezek a tulajdonságok a siker és erő igazi titkai a szolgálatban?

Az evangélium szolgái c. könyvben ezt olvassuk: "Láttam, hogy Isten gyermekeinek az ereje az alázatukban rejlik. Amikor kicsik a saját szemükben, Jézus lesz az ő erejük és igazságuk, és Isten sikeressé teszi munkájukat" (Gospel Workers, 1892, 365. oldal).

A Jézus élete c. könyvben szintén olvashatjuk: " A szívbéli alázatosság az az erő, amely győzelemre segíti Krisztus követőit, és ez a jele a mennyel fenntartott kapcsolatnak is” (247. oldal).

Amikor a Szentírást olvassuk, azt találjuk, hogy Jézus egy dolgot akar megtanítani velünk: "Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek" (Mt 11:29).

Jézus nem szónoki fogásokra tanított, vagy arra, hogy hogyan kerülj társaid fölé. Nem arra, tanított, hogy hogyan tegyünk csodát, vagy hogyan nyerjük meg a tömegek figyelmét. Egyszerűen arra hívott, hogy tanuljuk meg Tőle az alázatot és szelídséget. Miért? Azért, mert tudja, hogy ha alázatosak vagyunk, ha érezzük, hogy szükségünk van Rá, és arra, hogy Tőle függjünk, megfelelő csatornái leszünk Isten hatalmának, amelyet rajtunk keresztül áraszt. Akkor lehet a legjobban meglátni Istent bennünk, amikor alázatosak vagyunk, és akkor tükrözi Őt a legjobban a mi életünk.

Látjátok drága barátaim, hogy amint évről-évre egyre többet tanultam, nem a mi képességeink, tehetségünk vagy szónoki képességünk az, ami eredményessé teszi az Úrért végzett munkánkat. Minden a Tőle és az Ő erejétől való függésen múlik. "A mai időben munkánkhoz nem a pénz, a tehetség, a tudás vagy a szónoki képesség szükséges, hanem az alázattal megfűszerezett hit" (Counsels to Writers and Editors,  108. oldal).

Tehát, ha egy lelki mentort keresel, ne azt keresd, aki mindig a középpontban van, aki látszólag a legnépszerűbb, hanem azt, aki követi Jézus példáját, aki szolgáló vezető, aki tükrözi Jézus jellemét, aki nem keresi mások figyelmét vagy dicséretét, hanem aki hűségesen dolgozik a színfalak mögött, még akkor is, amikor senki sem nézi. Krisztusról ezt tudjuk: "Sohasem kábította el a dicséret, nem törte le sem a bírálat, sem a csalódás. A leghevesebb ellenállás és a legkegyetlenebb bánásmód mellet is megőrizte rettenthetetlen bátorságát" (Jézus élete 273. oldal). Egy ilyen mentorra van a legnagyobb szükségünk.

Szívből jövő imádság:

Drága Atyánk! Köszönjük szépen Jézus alázatos példáját, azt ahogyan vezetőként az életét élte. Segíts, hogy ne az első helyet keressük, hanem a legjobb helyet, Jézus lábainál. Taníts szelídlelkűségre és alázatra. Taníts meg Rád várni, hűségesnek lenni és jól végezni munkánkat, még akkor is ha senki sem lát és senkinek sem törődik. Természetünknél fogva büszkék vagyunk, és nem könnyű az alacsonyabb utat választani, de mivel azt akarjuk, hogy használj bennünket a Te országod szolgálatában, segíts félretennünk az énünket és Krisztust tegyük az első helyre. Taníts alázatosan veled járni! Jézus nevében. Ámen!


Írta: Raluca Ril

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése