2015. június 24., szerda

100 nap imádságban - 92

92. nap – június 24. szerda

„Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.” Zsolt 20:7


1.    Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek olyan hatalmas módon kiáradjon a Generál Konferenciai ülésen, hogy amikor az emberek az Alamodeme-ba jönnek, Isten jelenlétét egyértelműen megtapasztalják.

2.    Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek olyan erővel kiáradjon az egyházra, hogy ennek eredményeként megalázkodás, bűnbánat és megbékélés jöjjön létre közöttünk, hogy hatalommal haladjunk előre és befejezzük a munkát.

3.    Imádkozzunk azért, hogy a „Kelj fel és világíts! Jézus jön” jelmondat új értelmet kapjon minden hetednapi adventista életében a Generál konferenciai ülésszak alatt, hogy indíttatást érezzünk arra, hogy elinduljunk és terjesszük az evangéliumot széltében és hosszában, amíg a kegyelem ajtaja még nyitva áll.    

4.    Imádkozzunk a július 4-i szombatért, amikor a figyelem központjában a Küldetésben levő egyház lesz. Imádkozzunk azért, hogy Isten irányítson minden szónokot és előadót, valamint az előadott zenét is, hogy ez egy valóságos ünneplése legyen Isten nagyságának. 

5.    Imádkozzunk bölcsességért a jelölő bizottság számára, amely kijelöli a Generál Konferencia kulcs vezetőit (az elnöktől kezdve a titkáron és pénztároson át az osztályvezetőkig) valamint a Divíziók vezetőségét.

6.    Imádkozzunk azért, hogy Isten mutasson rá az istenfélő, tanítható és alázatos leendő vezetőkre, olyan vezetőkre, akik Krisztus központú, szolgáló vezetést biztosítanak, miközben az egyház teljesíti a mennyből kapott küldetését a világban.

7.    Imádkozzunk a tárgyalásokért és szavazásokért a Generál Konferencia alkotmányán és alapszabályán végrehajtott technikai módosításokért, hogy ezek világosak legyenek és olyanok, amelyek segítik a szervezetet sokkal olajozottabban működni. 

8.    Imádkozzunk azért, hogy sokan csatlakozzanak a Megújulás és reformációs kezdeményezésekhez, amelyek ott indulnak útnak, beleértve a Higgyetek az Ő prófétáinak és Egyesülve imádságban kezdeményezéseket.

9.    Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Kelet-közép-Afrikai Divízió küldötteire és vezetőségére, amint lélekben felkészülnek a GK ülésszakra.

10.                   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért az Euro-Ázsiai Divízió küldötteire és vezetőségére, amint lélekben felkészülnek a GK ülésszakra.

Készen vagyunk találkozni vőlegényünkkel?

·       Bibliai szakasz elmélkedésre: Mt 25:1-13
·       Alapige: „az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.” Mt 25:4

Hetednapi adventista lelkész vagyok. Mindennap tanulmányozom a Bibliát és imádkozom. Ismerem és teljes szívvel hiszek a bibliai igazságokban, amelyek olyan értékesen számunkra, de úgy belém hasított nemrégen az a gondolat, hogy ez csak 50% esélyt ad számomra, hogy készen legyek Jézus közeli eljövetelére. Honnan vettem ezt a statisztikát? Magától Jézustól.

Máté 25-ben Jézus elmondja a tíz szűz példázatát. Mind tiszta hittel rendelkeznek (szüzek - Jel 14:4). Mind rendelkeznek a bibliai igazsággal (lámpás - Zsolt 119:105). Ennek ellenére öt közülük okos és öt bolond. Öt közülük Jézussal lehet, és ötnek hallani kell a borzalmas szavakat : „nem ismerlek titeket”. A bizonyosság, hogy ismerjük Jézust mindent jelent - azt, hogy az öt okos közé tartozunk. Mi az az egy dolog, ami megkülönbözteti a okosokat a bolondoktól? Az okos szüzeknek elegendő olajuk van.

Mit jelképez az olaj a példázatban? Zakariás könyvének 4. fejezetében egy lenyűgöző látomás található egy gyertyatartóról, amelybe két fából folyamatosan ömlik az olaj. A látomás csúcspontja a 6. vers: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura." Az egyetlen dolog, amely átvezet bennünket a végidőn, a Szentlélek ajándéka. Ismernünk kell a Bibliát és követnünk kell útmutatásait, de ha nem ismerjük Jézust közelről – az által, hogy betöltekezünk a Szentlélekkel – bolondok vagyunk, és semmivel sem rendelkezünk csak egy formális vallásossággal.

„A bolond szüzek által képviselt emberek nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot; szeretik azokat, akik hisznek az igazságban; mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának. Nem estek a Sziklára, Krisztus Jézusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza” (Krisztus példázatai, 411. oldal az angolban). Engednünk kell a Szentléleknek, hogy egy mély átalakító munkát végezzen bennünk. Úgy kell ismernünk ma Jézust, mint aki megvált a bűneinkből, egyébként nem lehet reményünk az örökkévalóságra holnap. 

„A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja új lénnyé, ha az ember vágyik erre, és hagyja, hogy a Lélek alakítsa. A bolond szüzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben, és hinni Igéjében. Istenszolgálatuk formasággá süllyedt” (Krisztus példázatai 411. oldal az angolban).

Itt az ideje annak, hogy hetednapi adventistaként, akik az örökkévalóság határán élünk, megbizonyosodjunk arról, hogy mély, gyakorlati és átformáló szinten ismerjük Istent. Nincs időnk arra, hogy bármi más elterelje figyelmünket.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban? A legjobb példák erre azok, akik 1844-ben komolyan várták Jézus visszajövetelét. Ellen White, aki része volt ennek a mozgalomnak, így írta le azok folyamatos vigyázó magatartását: „Közeledett az az ünnepélyes pillanat, amikorra azok, akik elfogadták az üzenetet, remélték, hogy találkoznak Urukkal. Minden reggel azt érezték, hogy elsőrendű feladatuk meggyőződni arról, hogy elfogadták Istent... Annak a bizonyossága, hogy a Megváltó elfogadta őket, sokkal nagyobb szükségletük volt, mint a mindennapi élelem, és ha egy felhő elhomályosította elméjüket, nem nyugodtak addig, amíg félre nem söpörték azt...” (A megváltás története, 371. oldal az angolban).    

Micsoda példa! Tanulgatom azt, hogy én sem fejezhetem be reggelenként a Jézussal töltött időt, amíg meg nem bizonyosodom róla, hogy semmi sem választ el szerető jelenlététől. E nélkül a felfrissülés nélkül (ApCsel 3:19) nem kezdhetem el a napot. Túl sok forog kockán. Meg kell bizonyosodnom róla, hogy van olaj a lámpámban – be kell töltekeznem a Lélekkel!

Szívből jövő imádság

Atyánk, meg akarjuk engedni neked, hogy felkészíts Fiad közeli visszajövetelére. Bocsáss meg nekünk azért, hogy megelégedtünk azzal, hogy felületes szívvel kerestünk Téged és megelégedtünk egy formális vallásossággal. Kérünk, tölts te a Te Lelkeddel! Segíts, hogy megismerjünk Téged és a Te jellemedet. Adj nekünk elhatározást, hogy ne fejezzük be reggelente a Veled töltött időt, míg meg nem győződünk arról, hogy bűneink megbocsáttattak Jézus vére által, és Te elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy vágysz arra, hogy betöltsél Lelkeddel! Adj olajat a lámpásunkba! Ámen. 


Írta: Zac Page

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése