2015. június 20., szombat

100 nap imádságban - 88

88. nap – 2015. június 20. szombat
“Ha én bennem MARADTOK, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és MEGLESZ az néktek.” Ján. 15:7

Imacélok
1.      Imádkozzunk azért, hogy a késői eső kitöltessék Isten egyházára a GK ülésen. Nem ismerjük Isten menetrendjét, de ismerjük Isten ígéreteit. Kérjük tehát kitartóan, amíg meg nem adatik! (És ez inkább előbb történjen mint később!)
2.      Imádkozzunk azért, hogy “Az ami lehetett volna” 1901-ben, az megtörténjen 2015-ben, siettetve Jézus visszajövetelét.
3.      Imádkozzunk azért, hogy mindannyiunkban tudatosuljon, hogy az idők végén élünk, és Isten prófétai üzenetének késedelem nélkül fel kell hangzania a világ számára.
4.      Imádkozzunk az igazi alázat és nyugalom lelkületéért, hogy krisztusi viselkedés uralkodjon minden előadáson és megbeszélésen az ülés alatt, és hogy szeretettel és tisztelettel viseltessünk egymás iránt.
5.      Imádkozzunk a javasolt szövegmódosításokról folytatandó megbeszélésekért, hogy azok a Hetednapi Adventista Egyház 28 alapvető hitelvének megerősítését szolgálják, és a teremtésről szóló állásfoglalás megerősítését.
6.      Imádkozzunk Neale Schofield-ért, az ausztráliai Adventist Media Network vezérigazgatójáért, aki az egyik reggeli áhítatot fogja majd tartani az ülésen.
7.      Imádkozzunk a programért és az összejövetelek levezetőiért, beleértve ebbe az “ügyintéző üléseket” is, hogy a Lélek vezesse azokat, és hogy az összejöveteleknek életet megváltoztató hatása legyen, ne csak szokásos ügymenet folyjon.
8.      Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek, vezetők, résztvevők hagyjanak időt a közös imádságra, és látogassanak el az Alamodome F termében található imaszobába.
9.      Imádkozzunk azért, hogy az időjárás elviselhető legyen és ne túl forró a résztvevők számára, akiknek oda-vissza kell majd gyalogolniuk a dome és a szálláshelyük között.
10.  Imádkozzunk azért, hogy San Antonio térségében a helyi gyülekezetek növekedjenek és terjeszkedjenek minden új tag által, akik majd csatlakoznak a soraikhoz. Imádkozzunk a Szent Lélekért, hogy különleges mértékben töltessen ki az itteni ezekre lelkipásztorokra és vezetőkre.

A rendületlen szeretet titka

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1Jn 4
·        Alapige: “Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!” 1Jn 4:19

A statisztikák szívszorítóak. Az Egyesült Államokban minden második házasság válással végződik. A szomorú valóság pedig az, hogy ez éppúgy igaz a keresztényekre, akik rendszeresen járnak templomba, mint a társadalom egészére. Olyan társadalomban élünk, amelynek küzdelmet jelent, hogy tartós egységre találjon.

A statisztikák azonban radikális megoldással is szolgálnak. Egy közelmúltban végzett Gallup-felmérés eredménye azt mutatja, hogy olyan párok esetében, akik naponta együtt imádkoznak, csak minden 1153-ik házasság végződik válással! Ez pedig 0.09% összevetve az olyan házasságok 50%-ával, ahol a házaspár nem imádkozik együtt naponta. Ez arra a következtetésre vezette az „Imával telített gyermekek” (Prayer Saturated Kids) c. könyv szerzőjét, hogy “az imádság egységet és bensőségességet teremt. Bensőségessé válik a viszonyunk azzal, akihez imádkozunk, akiért imádkozunk, és akivel imádkozunk” (Prayer Saturated Kids, p. 33). Az együtt imádkozás lényegében szétszakíthatatlan egységet hoz a kapcsolatainkba.

Ez persze nem mindig könnyű. Olyankor, amikor éppen összezördültem valakivel, ritkán érzek indíttatást, hogy vele imádkozzak. Mégis azt tapasztaltam újra és újra, hogy ez tényleg képes lebontani a korlátokat és lecsendesíteni az indulatokat.

Különösen emlékszem arra az esetre, amikor láttam hogy ez milyen egyértelműen tud segíteni a széthúzás nehéz helyzetében. Egy csapat vezetője voltam a szolgálatban, és nehézséget jelentett a számomra egy személyes konfliktus feloldása a csapat egyik tagjával. Rendszerint konfrontálódtam vele azon a ponton, ahol a magatartását problematikusnak tartottam. Ez pedig gyakran végződött azzal, hogy a konfliktus még inkább kiteljesedett. Egy napon Isten arra késztetett, hogy vonjam félre és töltsek vele egy kis időt közös imádságban mielőtt a kihívásokról beszélnénk. Ezt követően a leggördülékenyebb és legtermékenyebb párbeszédet folytattuk, amelyben valaha is részünk volt egymással. Majd megkérdezte, hogy “megoldhatunk majd dolgokat mindig úgy, mint most?” 

Egyértelmű, hogy amit Ellen White több mint 100 évvel ezelőtt leírt, különösen aktuális az egységre jutásra 2015-ben: “Az imádság eggyé tesz bennünket egymással és Istennel. Az imádság Jézust az oldalunkra állítja, és az erőtlen, összezavarodott léleknek új erőt ad a világ, a test és az ördög legyőzésére. Az ima elfordítja Sátán támadásait” (Krisztus Példázatai, 250. o.).

Az imádság hatalmas kulcs az egységhez, mivel a szeretet egyedüli igaz forrásával köt össze bennünket! Végülis, mi csak a Tőle nyert szeretettel tudunk igazán szeretni (1 John 4:19). 

Amikor ezen a Generál Konferencián létfontosságú kérdések megvitatásába kezdünk, amelyekről egyesek azt gondolják, hogy meg fog osztani bennünket, bárcsak megemlékeznénk arról, hogy megalázzuk magunkat és együtt imádkozzunk (különösen azokkal, akikkel leginkább nem értünk egyet) mert a szeretetben való egységet egyedül Krisztus hozhatja el!

Szívből jövő imádság:
Atyánk, nagy kihívásokkal állunk szemben egyénileg is és egyházként is. Az ellenség megpróbál megosztani bennünket. Segíts nekünk emlékezni, hogy csak akkor jutunk majd egységre, ha időt töltünk a te igéddel és imádkozunk egymással. Segíts megalázni magunkat és szeretetben egyesülni imában, letéve a személyes elképzeléseinket és egyedül a Tiédet keresve. Kérünk töltsd ki ránk a Te Lelkedet! Most sokkal nagyobb szükségünk van erre az ajándékra mint bármikor korábban, a családunkban, közösségeinkben és gyülekezeteinkben. Köszönjük, hogy annyira bőkezűen szeretsz bennünket, hogy ennek viszonzásául mi másokat szerethessünk!

Írta: Zac Page
Fordította: Stramszki István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése