2015. június 5., péntek

100 nap imádságban - 73


    73. nap - június 5. péntek   
A késői eső. A keresztények kérjék hittel a megígért áldást, és meg fogják kapni. A korai eső a Lélek kiáradása volt az apostolok korában, és dicsőséges volt az eredménye. A késői eső azonban még bőségesebben fog kiáradni.”
The Signs of the Times, 1914. február 17.

IMACÉLOK:

1.           Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia 2015-ös ülésszakára a Szentlélek késői esője hulljon, amely bevezeti majd a végső hangos kiáltást, és képessé tesz bennünket a munka befejezésére, hogy haza érhessünk.

2.           Imádkozzunk azért, hogy ne csak a szokásos ügyintézés folyjon ezen a GK ülésen, hanem lelki megújulás történjen, amely képessé tesz bennünket arra, hogy elérjük a világot Jézusért.

3.           Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészültek legyenek a GK ülésszakra, a döntések tekintetében pedig, amelyeket majd meg kell hozniuk, ráhangolódjanak Isten akaratára és azt őszintén keressék.

4.           Imádkozzunk azért, hogy minden küldött ismét megtapasztalja az „első szeretetet”, és késztetést érezzen arra, hogy mélyebb kapcsolatra jusson Krisztussal ezen az ülésen.

5.           Imádkozzunk azért, hogy Isten vonjon védő korlátot a küldöttek és családjaik köré, mivel sokan a szolgálat élvonalában állnak és Sátán haragszik rájuk és támadni akar minket különféle módon. Imádkozzunk azért, hogy Isten zászlót emeljen ezek ellen a lelki támadások ellen a családjainkban.

6.           Imádkozzunk azért, hogy világszerte Isten helyezze majd megbízatásukba minden választáson azokat a vezetőket, akiket Ő akar, a generálkonferenciai ülésen és az év végi üléseken, stb. (Sok vezető vonul most nyugdíjba!)

7.           Imádkozzunk azért, hogy Isten vezesse és áldja meg a napirend minden részletét és témáját, és hogy az Ő nevére hozzon dicsőséget minden meghozott döntés.

8.           Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Kelet-közép Afrikai Divízió és az Eurázsiai Divízió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferencián. Isten név szerint ismeri őket.

9.           Imádkozzunk azért, hogy az összes küldött és vezető egységben legyen, amelyet az Isten Igéje iránti tiszteletre, az alázatos imára, a Szentlélek erejére és az elfogadott egyházi irányelvekre és módszerekre alapoznak.

10.       Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezeti tag felelősséget érezzen a lélekmentésben és felismerje, hogy a Menny azt kéri mindenkitől, hogy kövesse Jézus lábnyomát és tegyen bizonyságot hitéről.

Vákum a Szentlélek számára

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: János 3:1-16
·        Alapige: „A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (János 3:8)

„Nem gondolod, hogy itt az ideje, hogy megszabadulj attól a doboztól?” ‒ kérdezte Leah. Előző este volt az eljegyzésünk. „Milyen doboztól? … Ja, az a doboz…” ‒ válaszoltam, mikor megláttam a dobozt, amire utalt, a gardrób hátsó sarkában elbújva.

Nem volt túl feltűnő. Csak egy kis doboz, amit ritkán nyitottam ki. Leah azonban tudott róla, mert elmondtam neki, hogy régi üzenetek, képek, stb. voltak benne egy korábbi barátnőmtől. És Leah nem akart hozzámenni valakihez, aki kevesebbet ad, mint a teljes szívét.

Szerintetek gondolkodtam azon, hogy megszabaduljak-e tőle? Azt a sok szeretetet érezve, amit Leah adott nekem, és az előttünk álló boldog jövő örömére gondolva nem kívántam ragaszkodni néhány régi poros szerelmes levélhez, amely egy régi élethez tartozott, amelyet Isten kért, hogy hagyjak magam mögött, és én hálás voltam ezért.

Mi legyen tehát akkor, ha arra kérjük Jézust, hogy töltsön be minket Szentlelkével?

Miután Jézus megdöbbentette Nikodémust azzal, hogy azt mondta, újjászületésre van szüksége, a szél jelképét használta, hogy elmagyarázza, hogyan lehet Lélektől születni (János 3:8). A szélnek rendkívül nagy ereje van. Sok mindent létre tud hozni, a hatalmas hullámoktól és hurrikánoktól a tornádókig és porviharokig. A szél egyszerűen a légnyomásváltozás következménye. A levegő mindig az alacsonyabb nyomású hely felé fúj. Így működik a porszívó is. A motor levegőt fúj ki a porszívó belsejéből, így a nyomás itt lecsökken, ami miatt a levegő beáramlik, magával szippantva a port és szemetet. A teljesen üres tér „vákuumot” képez.

Ez hihetetlenül fontos számodra és számomra, mert olyan időben élünk, amikor imádkoznunk kell a késői esőért, a Szentlélek kiáradásáért (Zak. 10:1). Ha a Szentléleknek egy hatalmasabb kiáradását szeretnénk megtapasztalni, vákuummá kell válnunk, meg kell üresítenünk magunkat az éntől, hogy a „sebesen zúgó szél” betöltsön minket, ahogy a tanítványokat is betöltötte Pünkösd napján (Apcsel 2:2).

Az ihletett leírás így szól: „Nem tarthatjuk meg az énünket, ha Isten teljességével akarunk betöltekezni. Meg kell üresíteni magunkat az éntől. Ha végül elnyerjük a mennyet, ez csak önmegtagadás és a krisztusi lelkület elnyerése árán lehetséges. A büszkeséget és az önelégültséget keresztre kell feszíteni, és az így keletkezett vákuumot pedig Isten Lelkével és hatalmával kell helyettesíteni. Hajlandók vagyunk megfizetni az árat, amibe az örök élet kerül számunkra? Készek vagyunk leülni, számba venni a költségeket és meghozni a következtetést, hogy a menny megéri azt az áldozatot, hogy meghaljunk az énnek, hogy akaratunk tökéletes összhangba kerülhessen Isten akaratával? Amíg ezt nem akarjuk megtenni, addig Isten átformáló kegyelme nem fog meglátszani rajtunk. Amikor felajánljuk megüresített természetünket Istennek, Szentlelke által betölti azt a vákuumot, amit az énünk megtagadása hoz létre, és nekünk adja a maga teljességét.” (Signs of the Times, 1892. november 21., 4. bekezdés)

El tudom mondani a Leah-vel kötött házasságunk alapján, hogy a szeretet elmélyül, ha hajlandóak vagyunk kidobni a régi dobozokat szívünk rejtett sarkaiból. Jézus arra vágyik, hogy szívünket betöltse Szentlelkével, de Ő nem tud együtt lakni a kis bűnökkel, amelyeket olyan gondosan dédelgetünk. Megtanultam, hogy ha meg akarom tapasztalni a késői esőt, ha erőt szeretnék a bizonyságtevéshez, ha azt akarom, hogy a Szentlélek még teljesebben betöltse az életemet, akkor készen kell állnom arra, hogy megüresítsem magam. „Amikor az ember teljesen megüresíti az énjét, amikor a lélek minden hamis istent kivet magából, Krisztus Lelke árad be a szívbe és betölti a keletkezett vákuumot.” (Lift Him Up, 142. o.)

Szívből jövő imádság

Atyánk! Sóvárogva vágyunk arra az esőre, amit megígértél, hogy elküldesz nekünk. Kérünk, nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk azokat a kicsi dobozokat a szívünk rejtett sarkaiban, amik meggátolnak abban, hogy kiáraszd a Te Lelkedet a Maga teljességében. Arra vágyunk, hogy a Te élő tanúid legyünk! Kérünk, távolítsd el szívünkből mindazt, ami eltávolít a Jézus iránti szeretetünktől, és tölts be bennünket csodálatos Lelkeddel! Köszönjük, hogy az ígéret biztos, ha a feltételeket teljesítjük. Kérünk, tölts be minket a mai napon! Jézus nevében! Ámen.

Írta: Zac Page
Fordította: Gángó-Horváth Kitti

További idézet:

„Amint eltávolítjuk lelkünkből a hiúságot és könnyelműséget, a vákuumot Isten betölti azzal, amire vár, hogy megadhassa: Szentlelkével. Akkor majd a szívünk jó kincseiből hozunk elő jókat, olyan értékes gondolatokat, mint egy drágakő, és az emberek megértik szavainkat és kezdik dicsérni az Istent. Akkor gondolataink nem az énünk körül fognak forogni. Akkor nem az énünket fogjuk mutogatni, nem önmagunkat fogjuk megvalósítani, hanem gondolataink és érzéseink Krisztusról fognak szólni, és az a fény, ami ránk áradt az igazság napjától, másokra is tükröződni fog.” (RH 1892. március 15., 4. bekezdés)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése