2015. június 16., kedd

100 nap imádságban - 85

85. nap - 2015. június 17. szerda

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, FELJEBB hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint, Annak légyen dicsőség az egyházban…” Ef 3:20

IMACÉLOK
1. Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették. Ideje haza mennünk!
2. Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő közelebb kerüljön Krisztushoz, és jobban összpontosítson Isten szent Igéjének a tanulmányozására, és azért hogy a résztvevők ne úgy jöjjenek el a konferenciáról, ahogy oda mentek.
3. Imádkozzunk a 35 új Unióért, melyek felvételéről a mostani ülésszakon lesz szavazás. Ezek mind 2010 óta alakultak. (Isten valóban munkálkodik!)
4. Imádkozzunk Ted Wilson vénért, hogy Isten adjon neki bölcsességet, amint az Elnöki Beszámolójára készül, melyben összegezni fogja az elmúlt öt évet.
5. Imádkozzunk G.T. Ng-ért, hogy Isten vezesse őt, amint a Titkári Beszámolójára készül, melyben hivatali idejének elmúlt öt évét összegzi.
6. Imádkozzunk Robert Lemonért, hogy Isten irányítsa őt, amint a Pénztárosi Beszámolójára készül, melyben az elmúlt öt évet, valamint az egyház jelenlegi helyzetét összegzi.
7. Imádkozzunk bizottsági ülésekért, hogy zökkenőmentesen lezajlódjanak és a napirendi pontok pontosan és hatékonyan legyenek levezetve, hogy Isten igazán megdicsőüljön.
8. Imádkozzunk azért, hogy a résztvevők szakítsanak időt az Alamodome F termében levő imaszoba látogatására. (Ha te is jössz, mindenképp imádkozz velünk!)
9. Imádkozzunk Kovács-Bíró Jánosért, a Transz-Európai Divízió titkáráért, aki az egyik reggeli áhítatot fogja tartani.
10. Imádkozzunk az új adventistákért, akik ellátogatnak az összejövetelekre, hogy felismerjék az egyházban a világszéles családot, melynek ők is tagjai, és késztetést érezzenek, hogy elmenjenek, és további tanítványokat szerezzenek.

Lelki harcra egyesülve

Bibliai szakasz elmélkedésre: 1 Kor 1:10-17
Alapige: „Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.” 1 Kor 1:10
El tudsz képzelni egy győztes háborút megosztott hadsereggel? Emlékszem, amikor a középiskolai történelemtanárom a világtörténelem a különböző győztes és vesztes háborúinak történetét mesélte. Akkoriban elgondolkodtam, mi lenne, ha valaki hadat üzenne az országomnak, és nem lennénk készen, vagy egyesülve a harcra a szabadságunkért? Mi történne? Nyilvánvalóan könnyedén legyőznének. Ahogy erre gondolok, eszembe jut, hogy épp egy most folyó háborúban vagyunk - egy lelki háborúban. A harc ezúttal Krisztus és Sátán között folyik, és mindannyiunknak szerepünk van a végkifejlet alakulásában.

Mint hívők testülete, most sokkal inkább szükségünk van Isten Lelkére, hogy egyesítsen bennünket, mert ha megoszlás van közöttünk, vagy ha mindenki egyéni útját járja, akkor az ellenség támadásai legyőznek bennünket.

Az ihletett bizonyságtétel így szól hozzánk: „Amint közeledünk a földi történelem végéhez, és amint Isten szólít minket, hogy emeljük magasra a zászlót, melyre ez van írva: "Itt vannak, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét", arra hívja népét, hogy tökéletes összhangban dolgozzanak… Egyetlen csüggesztő szó se hangozzék, mert ez megszomorítja Krisztus szívét, és nagy megelégedést szerez az ellenségnek. A Szentlélek keresztségére van szükségünk; mindenki tartózkodjon a helytelenítő és becsmérlő megjegyzésektől, és közeledjen Krisztushoz, hogy értékelhessék a súlyos felelősségeket, melyeket az Ő munkatársai viselnek. "Tartsatok össze, tartsatok össze", ezek a mennyei tanító szavai. Az egység erő; a megosztottság gyengeség és vereség.” (Counsels on Health, p. 517).

Hányszor szomorítják meg a Szentlelket, amikor látja, hogy valamely katona, aki alkotóeleme Krisztus egyházának, elhagyja helyét és megpróbál egyedül harcba szállni a sötétséggel. Nem most van itt az ideje az önálló harcnak. Most annak van itt az ideje, hogy egyesüljünk, felre téve büszkeséget, önelégültséget és önzést. Meg kell kapaszkodnunk Alapzatunk erős Sziklájában, és szükségünk van arra, hogy Ő vezessen.

„Önszeretet, büszkeség és önelégültség rejtőznek a legnagyobb megpróbáltatások és viszályok mögött, melyek valaha is előfordultak a vallásos világban. Az angyal újra és újra ezt mondta nekem: "Tartsatok össze, tartsatok össze, legyetek egy értelmen, egy véleményen." Krisztus a vezető, ti pedig testvérek; kövessétek Őt! Járjatok a világosságban, amint Ő maga világosságban van. Akik Krisztus lábnyomában járnak, nem járhatnak sötétségben, ám azok, akik szentségtelen függetlenségben elkülönülnek, nem nyerhetik el Isten jelenlétét és áldását a munkában.” (Christian Leadership, p. 11).
Egyesüljünk Krisztusban, hogy győzelemre vihessen bennünket!

Szívből jövő imádság:

Szerető Atyánk, túlságosan nagy az a lelki háború számunkra, amellyel ezekben az utolsó napokban kell szembenéznünk. Mindent átadunk Neked, és a Te ellenőrzésed alá helyezünk mindent, ami miatt azt gondolhatnánk, hogy képesek vagyunk magunktól bevégezni a küldetésünket. Adj nekünk alázatos szívet, készséget arra, hogy teljesen Tőled függjünk. Bárcsak a Szentlélek megteremné életünkben a Veled és testvéreinkkel való egység csodálatos gyümölcsét, amint végighaladunk e világ nehézségei között, míg elérjük mennyei hazánkat. Kérünk, egyesíts minket egy lélekben és egy küldetésben. Ez a sürgető szükségletünk. Köszönjük, hogy válaszolsz, Jézus nevében, Ámen.

Írta: Carolyn Azo
Fordította: Erdődi Péter

További idézet: „A világosság és hatalom láthatatlan seregei veszik körül a föld szelídjeit és alázatosait, akik hisznek Isten ígéreteiben és azokra igényt is tartanak.” (Acts of the Apostles, p. 154)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése