2015. június 9., kedd

100 nap imádságban - 77


MASTER-Praying Man.png        77. nap - június 9. kedd   

Az Úr csalódik, mikor népének a tagjai kevésre értékelik önmagukat. Az Úr azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, kívánja őket, különben nem küldötte volna el Fiát azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa meg őket. Az Úrnak feladata van számunkra és nagyon tetszik néki, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel lépnek eléje, csak azért, hogy minél nagyobb mértékben megdicsőíthessék az Ő nevét. Nagy dolgokat várhatnak el az Úrtól, ha hisznek az Ő ígéreteiben.” (Jézus élete, 573.oldal, 668.oldal az angolban)

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk egy „Felház” tapasztalatért azok számára, akik részt vesznek a Generál Konferencia ülésszakán. Igen, ügyeket tárgyalni kell, de imádkozzunk azért, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy Isten az Ő népe között van.

2.   Imádkozzunk azért, hogy több időt szenteljünk a bibliatanulmányozásra és imádságra a vezetőkért és laikusokért, megengedvén Istennek, hogy vezessen minket, mint egyházat, az Ő akarata szerint.

3.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és vezetők időt szánjanak a közös imádságra, valamint az Alamodome F termében levő imaszoba meglátogatására is.

4.   Imádkozzunk azért, hogy minden audio-vizuális és műszaki felszerelés megfelelően működjön, hogy mindenki jól hallhasson mindent, akárhol is üljön a teremben.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a fordítások pontosak és a Szentlélektől áthatottak legyenek.

6.   Imádkozzunk azért, hogy a zenei szolgálatok a Generál Konferencia ülésszakán Istent dicsőítsék és a résztvevőket közelebb vonják Jézushoz és ez előrevetítse azt a nagy zenekart és énekkart, amelynek a mennyben együtt örvendhetünk. (majdnem 4.000-en vesznek részt a zenei szolgálatokban a GK ülésszakon. Imádkozzunk azért, hogy Isten lelke kitöltessen mindannyiukra!)

7.   Imádkozzunk azért, hogy az ételek egészségesek és ízletesek legyenek, és hogy a vezetők egészségesek és jó erőben legyenek az összejövetelek során.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kitöltetéséért a Dél-Amerikai  Divízió és Dél-Ázsia Csendes Óceáni Divízió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon - Isten név szerint ismeri mindannyiukat.

9.   Imádkozzunk "befolyásközpontok" létrehozásáért, különösen a nagyobb városokban szerte a világon, amelyek segítik az embereket mindennapi életükben és bemutatják Krisztus szeretetét.

10.               Imádkozzunk a nem hívőknek való bizonyságtevésért a San Antonioban töltött idő alatt, hogy maradandó nyoma legyen az ülésszak után is, és gyümölcsöt teremjen az örökkévalóság számára.

Helyes álláspont vagy a szív állapota

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Róm 8:1-11
·        Alapige: “Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” Róm 8:1

2010 október 16-án megkeresztelkedtem a Krisztusban való új életre. Soha nem fogon elfelejteni azt a napot. Egy hosszú és nehéz út vezetett idáig, de végül eldöntöttem, odaszánom magam arra, hogy Krisztus testének része legyek.

Amióta odaadtam az életem Krisztusnak sok dolgot megtanultam és sok tanult dolgot újraértékeltem. Jó szokások foglalták el a rossz szokások helyét, új gondolatok a régi gondolatok helyét, új álmok foglalták el a világi tervek helyét és a folyamat még tovább folytatódik.

Dicsőítem Istent a Példabeszédek 4:18 ígéretéért: "Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig."

Ezt az életutat megszentelődésnek nevezzük, és ahogy alárendeljük magunkat a Lélek késztetésének, egyre inkább hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz.

Amikor egy új utat felfedezünk, ha nem vagyunk elővigyázatosak, könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy lefoglalnak bennünket a fizikai változások, a jobb döntések, az új álláspontok, olyannyira, hogy mindeközben megfeledkezünk szívünk állapotáról.

Hadd magyarázzam el. A múltban nagyon sok rossz döntést hoztam, miközben menekültem Isten elől, de amióta átadtam az életemet Neki, elkezdtem a világ helyett a Bibliát tanulmányozni, aminek eredményeképpen sok igazságot megtanultam. És így elkezdtem változtatni az életemen. Elhagytam a világi divatot és szórakozásokat, a világi prioritásokat és terveket, mivel jó keresztény akartam lenni. Természetesen nem rossz mindezt megtenni. A Biblia elmondja, hogy ha a világ barátai vagyunk, akkor Istennek az ellenségei vagyunk (Jak 4:4).   

Most azonban sokkal világosabban megértettem, hogy nemcsak a helyes álláspont a fontos, hogy összhangban legyen a keresztény normákkal (nemcsak az a lényeg, hogy jó keresztény legyek), hanem a legfontosabb az, hogy milyen a szívem állapota. Ez az, ami igazán számít.  

A múltban milyen gyakran szólaltam fel a szombatiskolán, vagy prédikáltam másoknak, megpróbálva megértetni a barátaimmal, hogy nekünk keresztényeknek milyen állásponton kell lennünk - hagyjuk el a világot és csatlakozzunk Jézushoz. Azonban el kell ismernem azt, hogy ezt nem mindig teszem helyes szívbéli állapottal.

Most Isten dolgozik a szívem átalakításán. Megkérdezem, magam: tetteim a Krisztus szeretetében meggyökerező szív gyümölcsei, akár elérem a célomat, akár nem? Elfogadhatom a testvéremet, még akkor, ha nem értünk egyet? Tudok-e szeretettel viszonyulni a makacs emberekhez, azért, hogy megnyerjem a szívüket, és nem azért, hogy megnyerjem a vitát?

Ha ezekre a dolgokra gondolok, rájövök arra, hogy mennyire szükségem van Krisztus Lelkére. Mennyire szükségem van az Ő szeretetére, örömére és béketűrésére. Mert az Ő Lelke nélkül nincs más út mások szívének elérésére.   

Tehát, mire összpontosítasz ma? A helyes álláspontra és normákra, vagy a szív megfelelő állapotára? Ha ez az utóbbi ott van, az előző magától a helyére kerül, amint igyekszünk megdicsőíteni és tiszteletet szerezni Istennek.

Szívből jövő imádság

Mennyei Atyám! Kérlek, ébressz fel álmomból és önelégültségemből. Segíts meglátnom a veled való szorosabb kapcsolat szükségét. Nyisd meg a szemem, hogy megláthassalak Téged, és megszabadulhassak önigazultságomtól. Tölts be engem a Te Szentlelkeddel oly módon, hogy a saját gondolataim követése helyett, a Te szívedet és a Te gondolataidat kövessem. Köszönöm, hogy nem adtál fel engem, még akkor sem, amikor saját érdekemet kerestem az életben. Olyan türelmes voltál! Köszönöm! Jézus nevében, Ámen.


Írta: Roman Ril

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése