2015. június 23., kedd

100 nap imádságban - 91


MASTER-Praying Man.png    91. nap – június 23. kedd

„Miként az ősi időkben is történt, hogy a buzgó imára tűz szállt alá az égből, és megemésztette az oltáron lévő áldozatot, ugyanúgy a mi imáinkra válaszul is mennyei tűz száll a szívünkbe. A Szentlélek fénye és ereje lesz a miénk.”
Review & Herald, 1897. február 9.


IMACÉLOK:

1.    Imádkozzunk, hogy a Szentlélek olyan gazdag mértékben töltessen ki a Generál Konferencia ülésén résztvevőkre, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen: ez Isten egyháza, és Ő nagy munkát végez benne/általa.

2.    Imádkozzunk, hogy ez az ülés ne csak munkát és ügyintézést jelentsen, hanem lelki ébredés is történjék, amely minden résztvevő szívét felüdíti!  

3.    Imádkozzunk, hogy minden küldött újra átélje „az első szeretet” élményét, és elhívást érezzen arra, hogy az ülés ideje alatt még mélyebb kapcsolatra törekedjen Jézus Krisztussal!

4.    Imádkozzunk az utolsó percek részleteiért és terveiért, mindazért, ami most zajlik a színfalak mögött, hogy minden a rendjén legyen majd Isten dicsőségére és tiszteletére!

5.    Imádkozzunk a Generál Konferencia Bizottságáért, amely vezetőkből áll, és az ülés ideje alatt felelős azért a döntésért, hogy mi kerül másnap a napirendre. (A napirend persze készen van már, de a Bizottság fogja azt aktualizálni.)

6.    Imádkozzunk az evangelizációs sorozatért, amely most zajlik San Antonioban Mark Finley és Ted Wilson testvér vezetésével/előadásaival. Könyörögjünk, hogy sokan térjenek meg az Úrhoz!   

7.    Imádkozzunk a Generál Konferencia ülésén részt vevő ifjakért és fiatal felnőttekért, hogy Jézust lássák meg a vezetők viselkedésében és életében, és vágyjanak arra, hogy még inkább megismerjék a Megváltót és kövessék Őt!

8.    Imádkozzunk azért, hogy Isten bölcsessége nyilvánuljon meg abban, hogy kik kerülnek be a jelölő bizottságba! Ez a bizottság fog javaslatot tenni arra, hogy ki legyen az egyház következő generál konferenciai elnöke, valamint a legtöbb divízió vezető személyére is javaslatot tesz.

9.    Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessen a Generál Konferencia központjából, Marylandből érkező küldöttekre és vezetőkre, és Isten különleges bölcsességet adjon nekik a meghozandó döntésekhez!

10.                   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kitöltessen a laikus tagokra is, akik küldöttként érkeznek, és Isten különleges erejét és áldását érezzék!


Az utolsó 10 nap témája: Felkészülni a mennyre

·       Bibliai szakasz elmélkedésre: Ésa 65:17-25
·       Alapige: „Házakat építnek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét” (Ésa 65:21).

Emlékszem, úgy nagyjából 10-12 éves lehettem, amikor édesanyám egy komoly fájdalmakkal járó betegséggel küzdött. Hogy erőt kapjon a különösen fájdalmas napokhoz, odahívta unokatestvéreimet és engem az ágya mellé, és kérte, hogy segítsünk neki elképzelni, milyen lesz a mennyben. Képzeletemben tehát kalandos mennyei kirándulásokat tettem. A leginkább azt az epizódot szerettem az álmodozás közben, amikor a mennyei otthonomat építettem.

Igen, még ma is emlékszem rá! A házam magasan egy hegytetőn állt, egy gyönyörű tóra nézett, amely élénk színekben pompázó virágokkal teleszórt mező közepén volt. Nem volt szükség útra sem, ami a völgybe vezetett volna, hiszen tudtam repülni! A hegytetőn álló otthonom egyik jellegzetessége az volt, hogy falai áttetsző, festett üvegből készültek, amelyen át csillámló patak folyt lefelé a hegyoldalon. A patakban egzotikus halak éltek. A falak tehát olyanok voltak, mint egy állandóan változó akvárium. Gyümölcsfák ágai kúsztak át a falakon és a mennyezeten, így bármikor szakíthattam a gyümölcsökből, ha megéheztem. Az álmom pedig folytatódott!

Persze, csak mosolygunk ezen a gyermeki fantázián, de vajon megálltunk már azon tűnődni, milyen lesz a mennyei otthonunk? Valószínűleg sokkal szebb, mint amilyet itt meg tudunk álmodni. Biztos vagyok abban, hogy ha sokkal több időt töltenénk azzal, hogy mennyi otthonunkról gondolkodnánk, akkor jóval kevésbé törődnénk azzal, hogy a földi, mulandó dolgokat hajszoljuk.

Az ihletett író így fogalmazott: „Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még »szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szíve föl sem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik« (1Kor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház. 599. o.)

Ahelyett, hogy a föld síkvidékén ragadnánk le, és olyan „kincsek” megszerzéséért küzdenénk, amiket úgyis megemészt a moly és a rozsda, inkább készüljünk az örökkévalóságra azzal, hogy a mennyben szerzünk kincseket. A Biblia is erre figyelmeztet: „ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (lásd Mt 6:19-21).

A következő, s egyben utolsó tíz nap ebben a 100 napos imasorozatban a mennyre való felkészüléssel foglalkozik. Imánk az, hogy miközben egyházunkért könyörgünk, tekintetünket fordítsuk az ég felé, mennyei otthonunk felé, ahol „a szélesen elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál” (Uo., 599. o.)

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk! Bocsáss meg nekünk, hogy gyakran a földre szegezett tekintettel jártuk utunkat! Bocsáss meg azért, hogy inkább a mulandó, mint az örökkévaló kincsekre figyeltünk! Segíts, hogy rád nézzünk és a dicsőséges jutalomra, amit a hűségeseknek készítettél! Tudjuk, hogy az ellenség mindent megtesz azért, hogy elcsüggesszen és megpróbáljon bennünket, de Te ezt ígéred Igédben: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk” (Róm 8:18, új prot. ford.). Kérünk, segíts kitartani mindaddig, amíg bizton haza nem vezetsz bennünket! Jézus drága nevében, ámen!

Írta: Melody Mason

További idézet:


„Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat ismerhetünk meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit” (A nagy küzdelem. 601. o.).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése