2015. május 31., vasárnap

100 nap imádságban - 68MASTER-Praying Man.png        68. nap - május 31. vasárnap 
Az alázatos hívő keresztény számára Isten háza: a menny kapuja. A dicsének, az ima, a Krisztus képviselői által mondott szavak Isten kijelölt eszközei, hogy egy népet készítsenek elő a mennyei gyülekezet számára, arra a magasztosabb Istentiszteletre, ahova ’ nem mehet be semmi tisztátalan’” (Tanácsok a Gyülekezeteknek, 46. o.).

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk, hogy késői eső áradjon Isten Egyházára a Generál Konferencia ülésén. Nem ismerjük Isten időszámítását, de tudjuk az Ő ígéretét! Zak 10:1. (Bárcsak mielőbb bekövetkezne!)

2.   Imádkozzunk, hogy a Generál Konferencia ülésszaka ne szokványos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, amely erővel ruház fel bennünket, hogy elérjük a világot Jézus számára!

3.   Imádkozzunk, hogy annak eredményeként – ami ezen a nyáron a GK-ülésén történik – az egyház tagjai világszerte meglássák, micsoda erő rejlik abban, amikor Isten népe komolyan és egyesült erővel keresi Őt… és bármit tegyen Isten, legyen nyilvánvalóvá cselekedete, a sok és komoly imádságra adott válasza! Legyen Istené a Dicsőség!

4.   Imádkozzunk nagyobb megbecsülésért és lelki buzgalomért, hogy az egyház missziója felülmúljon minden más témát és tárgyalást!

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten áldása kísérje és vezesse a különleges bizonyságtételeket, amelyek naponta hangoznak el. Imádkozzunk azért, hogy ezek a bizonyságtételek arra bátorítsák az embereket, hogy Jézusért éljenek, másokat személyesen, gyakorlati módon érjenek el az Úr nevében!

6.   Imádkozzunk, hogy Isten vezessen és áldjon meg minden technikai és hírközlő eszközt a generál konferenciai programon!

7.   Imádkozzunk azért, hogy az audio-vizuális és technikai eszközök jól működjenek, és mindenki jól hallhasson mindent, bárhol üljön a teremben!

8.   Imádkozzunk azért, hogy a fordítások pontosak és a Szentlélektől átitatottak legyenek!

9.   Imádkozzunk, hogy a késői eső áradjon a Generál Konferencia Sáfársági Osztályának és Pénztárának küldötteire (3 fő), akik Maryland államból jönnek, hogy legyenek bölcsek a soron következő Generál Konferencia Ülésén.

10.               Imádkozzunk, hogy a Szentlélek áradjon a Generál Konferencia Vallásszabadsági Osztály küldötteire (3 fő), akik Maryland államból jönnek, hogy Isten akarata hassa át gondolatukat és terveiket, miközben előkészítik a soron következő Ülést.

ALÁZATOS MEGBOCSÁTÁS,
MEGNYERNI EGY FALUT JÉZUSÉRT

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lukács 6:27-36.
·        Alapige: „De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek” (Zsoltárok 19:15).

Egyszer olvastam egy csodálatos mondatot a megbocsátásról. Valahogy így hangzott: „A megbocsátás illata olyan, amilyet az ibolya áraszt, meggyógyítja a sebzettet.”

A Biblia így fogalmaz: „Ha éhezik, aki téged gyűlöl: adj enni néki kenyeret; és ha szomjúhozik: adj néki inni vizet; Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, és az ÚR megfizeti néked” (Péld 25:21-22).

A Biblia arra tanít, hogy: „Magatokért bosszút ne álljatok… mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg” (Róma 12:19-21).

Miközben ez mélységes bibliai fogalom, ritkán látjuk az eredményét. Mégis, hadd mondjak el rá egy történetet! Dél-kelet Ázsiában az ASAP Szolgálatnál dolgoztam, ahol interjúkat készítettünk a bibliai munkásokkal és gyülekezetalapítókkal. Ekkor találkoztam Phillel (a nevét megváltoztattuk személyi jogok miatt, mivel ő egy zárt országból való).

Nem sokkal találkozásunk előtt, Phil motorbalesetet szenvedett. Érdekes módon, amikor a baleset történt, ő és a motorkerékpárja éppen álló helyzetben volt. Ez minden. Tulajdonképpen egy másik motorkerékpár nekiment. Szerencsére ő nem sérült meg, bár mindkét motorkerékpárban kár keletkezett. Az a személy, aki a balesetet okozta, a szomszéd falu polgármestere volt, történetesen ittas állapotban.

Phil nagyon mérges lett, és arra gondolt, hogy a polgármester fizesse meg a kárt, mégis ehelyett azt kérdezte tőle: „Mit tehetek Önért?” „Javíttasd meg a motorkerékpáromat és fizesd meg a kárt!” – felelte durván.

Vita helyett Phil megfizette az összeget, amit kért. S még többet tett. Ráadásul elment a polgármesterhez és a családjához, hogy felszántsa a földjét. Phil igazán kedves volt, és nagyon sok mindent megtett a polgármesterért és családjáért, amit a falu népe hitetlenkedve nézett.

„A mi polgármesterünk nagyon durva és zsugori ember!” – mondták Philnek. „Miért teszel érte ilyen szép dolgokat? Soha senki nem barátkozott vele!” Az emberek megdöbbenve figyeltek. Talán az lesz az eredménye, hogy „elevenszenet gyűjt a polgármester fejére”.
Végül is Phil meghívta az embereket a faluban egy helyre, hogy beszéljen nekik Jézusról. Nos, ez volt az a falu, amit korábban egyáltalán nem tudott elérni az üzenettel. De Isten kinyitotta számára ezt az ajtót.

Phil a történetet tolmácson keresztül osztotta meg velem, s elmondta, hogy azóta Bibliaórákat ad a falubelieknek, így közülük néhányan már keresztségre készülnek. Gondoljuk csak el! Ha a balesetnél az ő reakciója ugyanaz lett volna, mint ahogy legtöbbünk teszi: harcolunk az igazunkért és kártérítést követelünk, akkor ő soha nem érte volna el ezt a vidéket.

SZÍVBŐL JÖVŐ IMÁDSÁG:

Drága Atyánk! Miközben Egyházunkért imádkozunk, azt is kérjük, hogy adj szeretetet és megbocsátást egymás irányába és azok felé is, akik látják büszkeségünket és szívünket, még a viselkedésünket is. Nem könnyű megbocsátani és szeretni azokat, akik megbántanak bennünket, de kérünk, taníts minket, hogy mit jelent igazán megbocsátani, ahogyan Te megbocsátasz nekünk. Taníts arra is, hogy mit jelent szeretettel elmenni több mérföldre, még akkor is, ha a jutalmat nem azonnal kapjuk meg, hanem arcul köpnek bennünket. Veszekedtünk a Te orcád előtt, amikor megfeszítettünk Téged, és Te ennek ellenére szerettél és megbocsátottál nekünk, kérünk, segíts, hogy mi is ekként cselekedjünk, tudjuk, hogy te megjutalmazol érte a Mennyben. Jézus nevében: ÁMEN.

Írta: Melody Mason
Fordította: Tokics Mária


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése