2015. május 2., szombat

100 nap imádságban 39

   39. nap - május 2. szombat
 „Mi mindnyájan arra hívattunk, hogy Isten munkásai legyünk. Isten különleges módon bánik a választottakkal és hűségesekkel, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Úgy tűnhet, hogy a próbák és a szenvedések folytatódnak és Isten nem lép közbe. A késlekedés hosszúnak tűnhet; de az ő imáik nem hiábavalóak;  Ő bosszút áll értük, amikor nem is gondolják, amikor megpróbáltatásuk csúcsára jutottak. Nem áll fenn annak a veszélye, hogy Isten figyelmen kívül hagyja és nem hallgatja meg imáinkat. Ő mindig állja a szavát. Annak viszont fennáll a veszélye, hogy megpróbált és megkísértett népe elbátortalanodik, és nem maradnak kitartóak az imádságban…” (Idők jelei, május 21., 1896. 7. bekezdés)

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a San Antonio-i Generál Konferenciai ülésszakának minden küldöttjére és résztvevőjére.

2.   Imádkozzunk azért, hogy mindannyian felismerjük azt, hogy a végidőben élünk és hogy tétovázás nélkül hirdessük Isten prófétikus üzenetét szerte a világon.

3.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferenciai ülésszak ne csak egy megbeszélés legyen, hanem egy lelki megújulás, amely képessé tesz minket arra, hogy elérjük ezt a világot Isten számára.

4.   Imádkozzunk, hogy alázatos, csendes, krisztusi lelkület vezéreljen bennünket az előadásokon és a megbeszéléseken, valamint azért, hogy szeretetet és tiszteletet tanúsítsunk azok iránt is, akikkel lehet, hogy nem azonos a nézőpontunk.

5.    Imádkozzunk a Nők szolgálati osztályának üléseiért és az imaszemináriumokért a Generál Konferencia ülésszakán.

6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg és vezesse a naponta megosztott bizonyságtételeket, és hogy ezek arra ösztönözzék az embereket, hogy Krisztusért éljenek.

7.   Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központ minden területe olyan hely legyen, ahol Isten különleges módon munkálkodik a szívekben és lehetőséget biztosít a misszióra és a bizonyságtevésre.

8.   Imádkozzunk a White Intézmény vezetőségéért és a Bibliai Kutatóintézet küldötteiért és vezetőiért, továbbá az egész egyházért, hogy a vezetőink nagy hangsúlyt fektessenek Isten Igéjére és megosszák EGW írásait.

9.   Imádkozzunk a személyes, továbbá az egyházra kiterjedő naponkénti biblia tanulmányozásért a „Megújulás Isten Igéje által” Bibliaolvasó program keretén belül, valamint az ezt követő programért, „Hinni az Ő prófétáiban”.

10.               Imádkozzunk a lelkek csodálatos aratásáért, annak eredményeképpen, hogy 140 millió Nagy küzdelem című könyvet osztottunk szét világszerte.

Fedezzük fel az igazi örömöt
·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsolt 16:8-11
·        Alapige: Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” Zsolt 16:11

Láttál már valaha olyan keresztényt, aki úgy tűnt, hogy mindig szomorú? Az ilyen emberek alig mosolyognak, és mialatt azt vallják, hogy Krisztust szolgálják, és magas normákhoz ragaszkodnak, nem lelnek túl sok örömöt az életben. Talán te is ehhez hasonló vagy?

Sajnálatos módon én egy ilyen személy voltam. Nagyon ritkán mosolyogtam. Nem voltam minden alkalommal szomorú, azonban nem tudtam hogyan lehetnék egy vidám személy. Még a családom is azt mondta, „Többet kéne mosolyognod, Raluca!”

Egyik napon azonban a dolgok elkezdtek változni. Isten átformálta a szívemet, megmutatta, hogy mennyire szeretett engem és, hogy mennyire vágyott arra, hogy imában időt töltsön velem. Az Ő szeretete révén, elkezdtem egyre több időt tölteni Jézussal. Ennek következtében nem tudtam leplezni örömömet, olyan boldogság és béke töltötte be a szívemet, amilyen még azelőtt soha.
Néhány hónappal később találkoztam egy olyan baráttal, akit a főiskola befejezése óta nem láttam. Az ő reakciójából rájöttem arra, hogy milyen látható lett a változás az életemben. Nehezen hitte el azt, hogy ilyen boldog vagyok, ezzel a hatalmas mosollyal az arcomon.

Ellen White ezt mondja a Jézus élete című könyvben, „Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik… Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten képmására.” (135. old.)

Egy másik helyen ezt mondja nekünk, „Azok, akik kitartanak Jézus mellett boldogok, jókedvűek és vidámak lesznek Istenben” (Bizonyságtételek 4. kötet, 625. oldal az angolban).

Ma boldogan mondhatom, hogy Jézus öröme az én erősségem! Mi a helyzet veled?

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te örömöt és békét adsz a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy a jelenlétedben boldogságban élhetünk. Imádkozunk azért, hogy segíts nekünk, hogy teljes egészében átadjuk magunkat Neked, azért, hogy örülhessünk a megváltásodban. Arra kérünk, hogy segíts minket, hogy boldog, derűs és örömteli keresztények legyünk és egy valódi kapcsolatot tudjunk kialakítani Veled. Imádkozunk, hogy növeld bennünk az örömöt, mint a Lélek gyümölcsét. Kérjük, hogy a Te Szentlelked legyen velünk és segíts abban, hogy mások megláthassák rajtunk a mennyei örömöt. Jézus nevében, Ámen.

Írta: Raluca Ril
Fordította: Osvald Kinga


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése