2015. május 30., szombat

100 nap imádságban - 67

MASTER-Praying Man.png    67. nap - május 30. szombat  
„Csak a Szentlélek általi keresztség képes az egyházat a helyes irányba terelni és felkészíteni Isten gyermekeit a végidőkre.” (Manuscript Releases, 4. kötet, 329.oldal)

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk, hogy a felház tapasztalatát élhessék meg azok, akik részt vesznek a GK ülésen. Igen, ügyeket kell intézni, de imádkozzunk alázatos és imádságos lelkületért azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy Isten munkálkodik és jelen van a népe között.

2.   Imádkozzunk, hogy minden küldött és résztvevő személyesen, napi szinten járjon Krisztussal, és ne engedjük, hogy az elfoglaltságok elvegyék az Istennel töltendő időnket, még a GK ülés alatt sem, mert ha engedjük, hogy meglazuljon ez a kapcsolat, akkor nem fogunk erővel rendelkezni a kísértések idején.

3.   Imádkozzunk, hogy Isten vezesse és áldja meg a döntéseket minden kérdésben, amely a napirendben szerepel, legyenek azok akár kisebb akár nagyobb horderejűek.

4.   Imádkozzunk azért, hogy senki ne próbálja majd manipulálni a programot vagy a találkozót, hanem engedjék, hogy a Szentlélek hasson a szívekre és irányítsa a folyamatokat. Isten olyan munkát végezhet, amelyet mi el sem tudunk képzelni, amennyiben mi teljesen átengedjük magunkat Neki.

5.   Imádkozzunk, hogy a GK-n hangzó zene Istent dicsőítse és embereket vonjon közelebb Jézushoz, felkészítve bennünket a mennyei imádat erejére, amikor a mennyei udvarokban gyűlünk majd egybe.

6.   Imádkozzunk Isten áldásaiért a női találkozókra és a különleges imaszemináriumokra, amelyeket a GK ülés szüneteiben tartanak.

7.   Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központban a kiállítási területen helyet kapjon Isten különleges munkája a szívekben és a gondviselés munkája a misszió és evangelizáció érdekében, ami örök hatással lesz világszerte életek millióira.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért az Egészségügyi osztály küldötteire, akik a Maryland-i Generál Konferenciai székhelyről érkeznek és azért, hogy Isten felkészítse őket arra, hogy nagyobb munkát végezzenek annál, mint ahogyan lelkesítenek minket az egészségesebb életmódra.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Lelkészi egyesület küldötteire, akik a Maryland-i Generál Konferenciai székhelyről érkeznek valamint azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet és a Szentlélek által lelkesedést az ők munkáik elvégzéséhez.

10.               Imádkozzunk a Zimbabwe-ben folytatott evangelizációs sorozatért, ahol várhatóan 30.000 ezren kötnek szövetséget az Úrral. Wilson testvér és sokan mások prédikáltak itt néhány héttel ezelőtt.


A nagy hit még nagyobb alázatosságot igényel

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lk. 17,5-10
·        Alapige: „Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük.” Lk. 17,10

„Köszönöm Atyám, hogy nem áldottál meg még több erővel a lelkészi hivatásban!” imádkoztam egyik reggel. Sose gondoltam volna, hogy ilyet fogok mondani az imádságban. Tíz olyan kora reggeli tárgyalásnak lett vége, amiket néhány közeli lelkész barátommal együtt végeztünk. Buzgó imalelkület követte ezeket az alkalmakat, amikor a Szentlélek mélyebb kiáradásáért könyörögtünk Istenhez.

Az utolsó reggelen, teljes mértékben megvoltam arról győződve, hogy nem tudok majd helyt állni akkor, ha a szolgálatomban nem áldanak meg mennyei erővel. Ha Isten megadta volna számomra a képességet, hogy emberek százait elérjem, büszkeségem miatt saját magamnak tulajdonítottam volna az érdemet. Amikor először elkezdtem imádkozni, azt gondoltam, hogy minden, amire szükségem van az a még nagyobb hit. Idővel, Isten rávilágított arra, hogy ennél inkább nagyobb alázatosságra van szükségem.

Amikor a tanítványok megkérték Jézust, hogy növelje az ők hitüket (Lk. 17,5), az Ő válasza meglepő volt. A 6. versben, Isten erőt ígér mindazoknak, akiknek annyi hitük van, mint a „mustármag”, nem azt mondja, hogyan lehet nagyobb hitünk. Ehelyett, a válasz szemléltetés formájában tárul elénk, egy alázatos szolgáról, aki a Mesternek szolgált és nem várt ezért semmiféle elismerést.

Jézus emelkedett lelki erőre utal: „Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy: Haszontalan szolgák vagyunk; mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük” (Lk. 17,10). Elképesztő! Így válaszolok-e én is, amikor Isten megáld? Amikor valaki meggyógyul valamilyen betegségből? Amikor látok valakit, aki az Úr mellett dönt? Egy hiábavaló, értéktelen szolgának tartom magam vagy büszke vagyok arra, ahogyan Isten munkálkodik az emberiségért?

Rákellett jönnöm arra, hogy Isten nem tud addig megáldani, amíg nem leszek alázatos. Egyébként, hajlamos leszek arra, hogy felfuvalkodottá váljak, és hogy magamnak tulajdonítsam azt az érdemet, ami egyedül Istené.

Nem csoda, hogy a tanítványok előbb tíz napon keresztül imádkoztak, várva a Szentlélek kiáradását, hiszen csak ezután tudtak bizonyságot tenni! Azt olvassuk az Apostolok cselekedetei könyvében, hogy Isten felhasználta őket, hogy csodákat tegyenek. Nagyon hálás vagyok, hogy a Megváltó türelmesen vár rám, hogy alázatos szívvel rendelkezzek, mielőtt kiárasztaná rám az Ő erejét, amire én sóvárogva várok!

Ellen White ezt írja, „Ha becsülnék az igaz alázatot, az Úr sokkal többet tehetne népéért. De kevesen vannak, akiket bármilyen nagy felelősséggel meg lehet bízni anélkül, hogy magabízókká ne lennének és ne feledkeznének meg Istentől való függőségükről. Ezért van az, hogy műve eszközeinek kiválasztásánál az Úr mellőzi azokat, akiket a világ nagyként, tehetségesként és kiválóként tisztel. Ezek az emberek legtöbbször büszkék és önteltek, nem kérik Isten tanácsát, hanem saját elgondolásuk szerint cselekednek” (Pátriárkák és próféták, 515.oldal, 554.oldal az angolban)

Szívből jövő imádság:

Mennyei Édesatyánk, kérünk, bocsásd meg nekünk ezt a mélyen gyökerező büszkeséget. Ha őszintén megvizsgáljuk az érzelmeinket, rájövünk arra, hogy az Érted végzett szolgálatunkat sokszor az önző nagyravágyás, a becsvágy motiválja.  Ez nagyon helytelen! Kérlek, tisztíts meg minket minden olyan vágytól, ami a saját dicsőségünket szolgálja és szabadíts meg attól az érzéstől, hogy értéktelenek vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy minden, amire szükséged van az a mi alázatosságunk, és hogy képes vagy arra, hogy kiárassz ránk elegendő erőt ahhoz, hogy az egész világ megteljen a Te dicsőségeddel. Jézus drága és szent nevében, Ámen.

Írta: Zac Page
Fordította: Osvald KingaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése