2015. május 18., hétfő

100 nap imádságban 55

MASTER-Praying Man.png      55. nap - május 18. hétfő 
„Isten rendelése szerint mindazok, akik felelősséget viselnek, gyakran tanácskozzanak egymással és komolyan könyörögjenek bölcsességért, amelyet csak Isten adhat nekik. Együtt vigyétek nehézségeiteket Isten elé. Kevesebbet beszéljetek. Sok értékes idő vész el az olyan beszéd miatt, amely nem nyújt világosságot. Böjtben és imában egyesüljetek azért a bölcsességért, amelyet ígérete szerint Isten mindenkinek készségesen megad.” Gospel Workers, 236. o., Az evangélium szolgái, 258-259. o.

IMACÉLOK:

1.           Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása, amit Isten megígért, a mi generációnkban végre megvalósuljon!

2.           Imádkozzunk, hogy Isten hatalmas munkát végezzen el egyházunkban, és különösen a szívünkben… mert mi az Ő egyháza vagyunk, és a változás velünk kell, hogy kezdődjön!

3.           Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészültek legyenek a GK ülésszakra, a döntések tekintetében pedig, amelyeket majd meg kell hozniuk, ráhangolódjanak Isten akaratára és azt őszintén keressék.

4.           Imádkozzunk azért, hogy világszerte Isten helyezze majd megbízatásukba minden választáson azokat a vezetőket, akiket Ő választ, a generálkonferenciai ülésen és az év végi üléseken, stb. (Sok vezető vonul most nyugdíjba!)

5.           Imádkozzunk, hogy azok, akik vezető pozíciójukból távoznak, ezt méltósággal tudják megtenni, és akik újonnan kerülnek vezető pozícióba, ezt alázattal tegyék, felismerve, hogy semmit nem tehetnek önmaguktól, hanem csak Isten ereje által!

6.           Imádkozzunk a küldöttek gondolatainak tisztaságáért és helyes irányáért a fontos találkozók és döntéshozatalok idején.

7.           Imádkozzunk azért, hogy vezetőink és a laikusok több időt tölthessenek Biblia-tanulmányozással és imádsággal, amely lehetővé teszi azt, hogy Isten teljes egészében vezesse népét az Ő akarata szerint.

8.           Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon az IAD (Közép-Amerikai Divízió) vezetőségére és küldötteire, amikor felkészülnek lélekben a közelgő Generál Konferenciára.

9.           Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon a NAD (Észak-Amerikai Divízió) vezetőségére és küldötteire, amikor felkészülnek lélekben a közelgő Generál Konferenciára.

10.       Imádkozzunk azért, hogy minden egyházi intézmény fokozott mértékben és odaadással vegyen részt az evangelizálásban az egyház éppen folyamatban lévő evangélizációinak támogatása közben.

Krisztus módszere a kulcs a kezünkben

Bibliai szakasz elmélkedésre: Lukács 9:1-6
Alapige: „És elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.” Lukács 9:2

Amióta átadtam az életemet Krisztusnak és kértem, hogy új szívet teremtsen bennem, biztos voltam benne, hogy szeretnék valamit tenni az Úrért, valamit, ami igazán számít az örökkévalóság szempontjából. Tudtam, hogy nem akarom többé az időmet és erőfeszítéseimet értelmetlen célokra pazarolni!

Miközben imádkoztam azért, hogy meglássam, Isten mit szeretne, hogy tegyek, egy tanács a A Nagy Orvos lábnyomán című könyvből komoly hatással volt a gondolkodásomra. Szeretem ezt az idézetet, mert rávilágít arra, hogy hogyan lehet valódi sikerünk és hogyan teremhetünk romolhatatlan gyümölcsöket Isten országa számára, mint Krisztus munkatársai. Így szól:

„Csak Krisztus módszerével lehet igazán az emberekhez férkőzni. A Megváltó az emberek közé vegyült. Javukat akarta. Együttérzést tanúsított irántuk, gondoskodott szükségleteikről, megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk: 'Kövessetek engem!' Személyes szolgálattal kell az emberek közelébe férkőzni. Ha kevesebb időt fordítanánk a prédikálásra, és többet a személyes szolgálatra, nagyobb eredményt látnánk. A szegények terhein könnyíteni, a betegeket gondozni, a szomorkodókat és gyászolókat vigasztalni, a tudatlanokat tanítani, a tapasztalatlanokat tanácsolni kell. Sírjunk a sírókkal, és örüljünk az örülőkkel! A meggyőzés erejével, az ima hatalmával – Isten szeretetének erejével – ez a munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen.” (Ministry of Healing, 143, 144. o., A Nagy Orvos lábnyomán, 91-92. o.)

Nem túl régen egy vasárnapünneplő közösség egyik lelkésze az ún. '10/40-es ablak'[1] egyik országában nagyon beteg lett, és nem sokkal később azt mondták neki, hogy az orvosok már semmit nem tudnak tenni érte. A halál várt rá. Azonban adventista misszionáriusok kezdtek munkálkodni ezért a lelkészért és próbáltak segíteni neki természetes gyógymódokkal, mint a gyümölcs- és zöldséglevek, vegetáriánus ételek, masszázs, hidroterápia, stb. Nem sokkal ezután a lelkész egészsége kezdett javulni. Nemrég a lelkész azt mondta a misszionáriusoknak: „Amikor visszatérek a gyülekezetembe, annak minden tagját el fogom vinni a Hetednapi Adventista Egyházba.”

Milyen hatalmas bizonyságtétel arról, hogy milyen nagy érték a mások fizikai szükségleteiről való gondoskodás.

Amikor először elkezdtem tanulmányozni, hogy mit is jelent misszionáriusnak lenni, megtanultam, hogy milyen fontos az, hogy elérjük az emberek szívét, ne csak információt adjunk át. Az Úr arra tanít engem, hogy az egyik legjobb módja annak, hogy elérjük egy ember szívét az, amikor „megérinti” őt az, hogy a fizikai szükségleteiről gondoskodunk. „A megfelelően végzett egészségügyi munka az első lépés, amely megnyitja az utat, hogy más igazságok is elérjenek a szívhez.” (Counsels on Health, 434. o.)

Ez a szívem vágya, hogy olyan hatékony egészségügyi misszionárius legyek, amilyen Jézus volt, aki sokkal többet gyógyított, mint amennyit prédikált.

Szívből jövő imádság

Drága Urunk! Köszönjük a bőséges világosságot, amivel megáldottál minket az egészségügyi missziómunkával kapcsolatban! Köszönjük Neked, hogy Te tudod, hogyan lehet a szenvedő ember szívéhez közel kerülni! Bocsásd meg nekünk, hogy elhanyagoltuk elhívásunkat és kötelességünket, hogy egyesült erővel terjesszük az evangéliumot és végezzük az egészségügyi missziómunkát, hogy fizikai és lelki gyógyulást hozzunk egy haldokló világ számára. Újíts meg minket! Téríts meg minket és tegyél minket taníthatóvá, hogy Tőled tanuljunk és ne bízzunk a saját ítélőképességünkben! Nem számít, hogy milyen pozíciót töltünk be az egyház vezetésében vagy mi a jelenlegi foglalkozásunk, segíts nekünk, hogy ne elmélkedjünk olyan sokat, hogy elhanyagoljuk a felebarátaink fizikai szükségleteiről való gondoskodást. Áraszd ki ránk Szentlelkedet, és munkálkodj általunk másokért, hogy megérinthesd a szívüket és nyitottak legyenek a Te megmentő Kegyelmed felé. Jézus nevében! Ámen.

Írta: Római Ril
Fordította: Gángó-Horváth Kitti

[1] Az Egyenlítőtől 10-40 fokkal északabbra található észak-afrikai, közel-keleti és ázsiai térség országai. A világ legszegényebb országai, ahol kevés keresztény él és sok helyen üldözik is őket. Itt él a világ lakosságának 2/3-a. – a ford.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése