2015. május 15., péntek

100 nap imádságban 52


    MASTER-Praying Man.png    52. nap - május 15. péntek 
“Olyan buzgósággal kell imádkoznunk a Szentlélek kiáradásáért, ahogy a tanítványok imádkoztak pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt erre, akkor nekünk is szükségünk van rá ma. A Szentlélek és Isten hatalma nélkül hiábavaló lenne a jelenvaló igazságért való fáradozásunk.” Australasian Union Conference Record, 1898. április 1.

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek olyan bőséges kiáradásáért a Generál Konferenciai ülésszakon, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy ez az Isten egyháza és Ő hatalmasan dolgozik.

2.   Imádkozzunk azért, hogy ne csak szokványos ügyek intézése történjék a Generál Konferenciai ülésen, hanem a lelki megújulás ideje legyen, amely minden jelenlévő szívét felfrissíti.

3.   Imádkozzunk azért, hogy minden küldött ismét megtapasztalja az "első szeretetet" és késztetést érezzen arra, hogy mélyebb kapcsolatra jusson Jézus Krisztussal ezen az ülésen.

4.   Imádkozzunk azért, hogy minden nap, amikor az emberek elhagyják az ülést, ahelyett, hogy a nézeteltérésekről és egyéb ügyekről beszélgetnének, dicsőítsék Istent azért, ahogyan Ő dolgozik, és arról beszélgessenek, hogy Isten mit tesz saját szívükben és életükben.

5.   Imádkozzunk a jelenlévő fiatalokért és fiatal felnőttekért, hogy megláthassák Jézust vezetőink életében és vágyódjanak jobban ismerni és követni Jézust.

6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten vezetése megtapasztalható legyen a jelölő és választó bizottságokban.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke irányítsa a tárgyalásokat és döntéseket a kényes napirendi pontokban, mint a nők felszentelése, teremtés, hitelvek, szabályzók és a gyülekezeti kézikönyvvel kapcsolatos témák.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek káradásáért a Maryland-i Generál Konferenciai székhelyről érkező vezetőkre, és azért, hogy Isten adjon nekik bölcsességet a döntésekben, amelyeket meg kell hozniuk.

9.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért az egyház laikus tagjaira, akik küldöttként vesznek részt a Generál Konferencián, hogy Isten különleges módon töltse be és áldja meg őket.

10.               Imádkozzunk a helyi lelkészeinkért és egyházi vezetőinkért, hogy a Szentlélek esője hulljon rájuk és tegye őket képessé a feladataikra.

A szeretet sebezhetőséggel jár

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 15:9-17
·        Alapige:Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” Jn 15:17

A közelmúltban belebotlottam egy sokat mondó  C.S. Lewis idézetbe, amely a szeretet fogalmát helyre tette bennem: "Szeretni annyit jelent, hogy sebezhető vagy. Szeress valamit és a szíved összeszorul és valószínűleg megszakad... Mert szeretni annyit jelent, hogy sebezhető vagy" (CS Lewis, The Four Loves)  

A világ olyan jól megtanította velünk az önvédelmet (ez egy másik szó az önközpontúságra), hogy nehéz sebezhetőnek lennünk, nehéz a fenntartás nélküli bizalom, a szolgálat és a felebarát iránti szeretet. És ebben magamra ismerek. Éveken keresztül lefoglaltam magam a karrieremmel és a tanulmányaimmal, és nem akartam kockáztatni a sebezhetőség fájdalmát, és azt az eshetőséget, hogy talán megsebeznek. Azonban egyre jobban megértettem azt, hogy ha nem teszem magam sebezhetővé, nem szerethetek igazán másokat úgy, ahogy Krisztus akarja.

De hogyan néz ki az igaz szeretet?

“A szeretet nem egy érzés, egy múló érzelem, amely a körülményektől függ; a szeretet egy életelv, egy állandó hatalom" - írja Ellen White (Our Father Cares, 22. oldal).  

Az igazság az, hogy az egyetlen módja annak, hogy szeretetet tanúsítsunk felebarátunk irányába, hogy sokat elmélkedünk Krisztus áldozatán és szeretetén. A Biblia arra emlékeztet bennünket, hogy "úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3.16). Ez egy példanélküli szeretet.  

Ahogy azonban Krisztuson elmélkedünk, Ő meg tud bennünket változtatni belülről kifele, mert "a lélek a szeretet tiszta forrásából táplálkozik, amely Krisztus szívéből ered, mint egy soha ki nem apadó kútforrás. Ó, hogyan élénkíti ez a szívet, hogyan szabadítja fel az indítékokat, hogyan mélyíti el a ragaszkodást! A Szentlélek nevelése és oktatása alatt Isten gyermekei egymást igazán, őszintén és tettetés nélkül szeretik - részrehajlás és képmutatás nélkül. És mindez azért van, mert a szív szerelmes Jézusba. Az egymás iránti gyengédségünk a Krisztussal való közös kapcsolatunkból ered" (Our Father Cares, 22. oldal).      

Ha ily módon szerelmesek vagyunk Jézusba, ez elárasztja és túlárasztja szívünk és életünk minden területét.

Az Apostolok története című könyvben ezt olvassuk: "Amikor az isteni jellemet a kereszt fényében tanulmányozzuk, az irgalmat, a gyengédséget és a megbocsátást vegyítve látjuk a méltányossággal és az igazsággal. Mennyei trónján látjuk Őt, kezén, lábán és oldalán az elviselt szenvedés jeleit hordozva, hogy megbékéltesse az embert Istennel. Látjuk az örökkévaló Atyát, aki megközelíthetetlen fényben lakik, s Fia érdemeiért magához fogad bennünket. A bosszú fellege, amely csak nyomorúsággal és kétségbeeséssel fenyegetett, a keresztről áradó fényben megmutatja Isten kézírását: Élj, bűnös, élj; ti bűnbánó, hívő lelkek éljetek! Megfizettem a váltságdíjat" (219. oldal).

Ha a sebezhetőségről beszélünk, senki sem volt sebezhetőbb miattunk, mint Jézus. Tulajdonképpen az egész mennyet kockáztatta érettünk. Akkor mi ne legyünk sebezhetőek, és ne adjuk fel azt a kicsit, amivel rendelkezünk, hogy őszintén szeressünk és másoknak bemutathassuk Őt?

Szívből jövő imádság:

Atyánk, ahogy belépünk a személyes és közösségi döntéshozatal intenzív fázisába, arra kérünk, hogy egyesítsd egyházunkat a Krisztus golgotai kereszten meghozott áldozata feletti naponkénti elmélkedés által. Személyes életünkben mutasd meg újra a Te kegyelmedet, hogy mi közösségileg mutathassunk kegyelmet másoknak. Mutasd meg mindannyiunknak Te irgalmadat, hogy mi közösségileg mutathassunk irgalmat. Mutasd meg a Te megbocsátásodat, hogy mi közösségileg megbocsáthassunk. És mindenek felett nyisd meg a mi szívünket, hogy elfogadjuk és megtapasztaljuk szeretetedet, hogy megoszthassuk azt másokkal is, ahogyan Krisztus is tette, Aki sebezhetővé tette magát azért, hogy közösséget vállaljon velünk. Jézus nevében. Ámen.  

Írta:  Shanter AlexanderNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése