2015. május 17., vasárnap

100 nap imádságban 54

MASTER-Praying Man.png      54. nap - május 17. vasárnap 
Imádkoznunk kell azért, hogy Isten nyissa meg az élet vizének forrásait. És nekünk magunknak is részesülnünk kell az élet vizéből. Imádkozzunk töredelmes szívvel, imádkozzunk a legnagyobb buzgalommal azért, hogy most, a késői eső idején a kegyelem esője záporozzon ránk. Minden összejövetelen, amelyen részt veszünk, szálljanak fel imáink, hogy Isten ott helyben hevítse fel és öntözze meg a szívünket"  Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 508. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy ami megtörténhetett volna 1901-ben egyházunkban, megtörténjék ebben a nemzedékben, és Isten Lelke kiáradjon, alkalmassá téve bennünket arra, hogy megalázzuk szívünket, helyrehozzuk  hibáinkat és befejezzünk a munkát nagy erővel.   

2.   Imádkozzunk azért, hogy egy "Felház tapasztalatban" legyen részünk a Generál Konferencián, mint a tanítványoknak pünkösdkor, hogy erőt kapjunk az egész világ eléréséhez Krisztus számára, az apostolokhoz hasonlóan.

3.   Imádkozzunk azért, hogy Isten azokat az embereket hozza el az ülésszakra, akiket ott szeretne látni, és hogy azt ott megjelenők (vezetők és laikus testvérek egyaránt) igazán megtértek, újra megtértek legyenek, vagy megszólítva érezzék magukat, hogy az ülésszak ideje alatt mélyebb közösségben járjanak Krisztussal.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az előadók felkészültek és a Szentlélek hatalmával felkentek legyenek, és azért, hogy a részvevők is felkészültek legyenek arra, hogy meghallják az üzenetet.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és vezetők több időt szánjanak az egymással való imádkozásra, és hogy meglátogassák az Imaszobát az Alamodome F termében.

6.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági, a tinédzser, a serdülő és a gyermek programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse fel azokat a testvéreket, akik velük foglalkoznak majd.

7.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Dél-Ázsiai Divízió küldötteire és vezetőire, ahogy lelkileg készülnek a Generál Konferenciai ülésszakra.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért a Nyugat-közép Afrikai Divízió küldötteire és vezetőire, ahogy lelkileg készülnek a Generál Konferenciai ülésszakra.

9.   Imádkozzunk az egységért a világ minden gyülekezetében, egységekben és intézményekben, amely Isten Igéjének megbecsülésén, alázatos imán, a Szentlélek erején, az egyházi szabályzók tiszteletben tartásán, a teljes egyház részvételén alapul Jel 14 hármas angyali üzenetének és Jel 18 negyedik angyala üzenetének hirdetésében.  

10.               Imádkozzunk nagyobb érdeklődésért és támogatásért minden egyháztag és vezető részéről, hogy a Hetednapi Adventista oktatás megőrizhesse tisztaságát iskoláinkban.

Elhívás egészségügyi misszióba

Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Ésa 52:7-10
Alapige: “Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!” Ésa 52:7

Gondolkoztál-e már azon, hogy talán Isten elhívott téged, hogy misszionárius legyél? Nem csupán egy evangéliumot hirdető misszionárius, hanem egészségügyi misszionárius.  

Ellen White ezt írja: "Elérkeztünk egy olyan időhöz, amikor minden gyülekezeti tagnak egészségügyi misszionáriusi munkát kell vállalnia" (Counsels on Diet and Food, 455. oldal).

Hogy őszinte legyek, sokszor elolvastam már ezt a szakaszt, de valamilyen oknál fogva személy szerint nem vettem a szívemre ezt az üzenetet. Azonban egy évvel ezelőtt az udvarlóm (aki jelenleg a férjem) felnyitotta a szemem, hogy meglássam, hogy ez a szakasz Isten egyháza minden tagjának szól, beleértve engem is.

Ahogy a Bibliát és a Bizonyságtételeket komolyabban tanulmányoztuk, és ahogy egyre inkább észrevettük a sok beteget körülöttünk, akikről fogalmunk sem volt, hogy hogyan segíthetünk rajtuk, rájöttünk arra, hogy itt az ideje annak, hogy egészségügyi misszionáriusi képzésen vegyünk részt.

Természetesen ez nem azt jelentette, hogy nem voltunk aktívak a szolgálatban. Abban az időben komolyan dolgoztunk a bibliaórák adásában, imacsoportok vezetésében, utaztunk, előadásokat tartottunk különböző témákban. És ez fokozódott is annak ellenére, hogy újdonsült házasok voltunk. De Isten elkezdett meggyőzni arról, hogy kihagyunk egy nagyon fontos részt a misszióból, azt, hogy megfelelő képzésben részesüljünk és megfelelő felszerelést kapjunk az egészségügyi misszióra annak érdekében, hogy lelkileg és fizikailag is segíthessünk azokon, akiknek szolgálunk. Így 2015 tavaszán hitben előre léptünk, mindent otthagytunk Németországban és most éppen egy egészségügyi misszionáriusokat kiképző iskolában tanulunk itt az Egyesült államokban.  

Tanulás közben rájöttünk arra, hogy nem is olyan bonyolult folyamat egészségügyi misszionáriussá válni. Mindenki megtanulhatja, még akkor is, ha semmin egészségügyi háttere sincs. Azonban ez annyira fontos, mivel a jövőben ez lehet az egyetlen eszköz, amely által bizonyságot tehetünk másoknak.

Ellen White az Evangélizálás című könyvében azt írja, hogy "nemsokára lelkészi ágon már semmilyen munkát sem végezhetünk, hanem csak egészségügyi misszionáriusi munkát... Nem végezhetsz lelkészi munkát mindaddig, amíg nem mutatsz határozott érdeklődést az egészségügyi misszionáriusi munka iránt, ami a gyógyítás, áldás és helyrehozatal evangéliuma" (523. oldal).

Egy másik helyen ezt mondja: "Az orvosi missziómunka az evangélium úttörő munkája, az ajtó, amelyen át az evangélium bemenetelt talál sok otthonba. Isten gyermekei legyenek igazi orvosi misszionáriusok, és tanulják meg, hogyan szolgálják mind a test, mind a lélek szükségleteit! .... Midőn házról házra járnak, sok szívhez hozzáférnek. Sok embert megnyernek, akik máskülönben sohase hallották volna meg az evangélium üzenetét" (Tanácsok a gyülekezeteknek 308. oldal az angolban).

Képzeljük csak el, hogy milyen erőteljes bizonyságtevő munkát végezhetünk, ha nemcsak lelkileg tápláljuk az embereket, hanem a szenvedésüket is enyhítjük. Mennyivel több szív meg fog nyílni az evangélium előtt!

Ahogy Isten hívott bennünket, úgy hívunk mi is titeket, hogy imádkozzatok és kérdezzétek meg Istent, hogy hogyan válhattok egészségügyi misszionáriusokká, szolgálva embertársaitok fájdalmai és szenvedései enyhítésében. Legyünk mindannyian Krisztus kezei és lábai, amelyek reményt és gyógyulást hoznak.

Szívből jövő imádság

Drága Urunk, köszönjük, hogy megmutattad, hogyan érhetjük el az emberek szívét. Köszönjük Jézust, aki minden idők  legjobb és legnagyobb egészségügyi misszionáriusa volt. És köszönjük azokat az egyszerű gyógymódokat, amelyeket rendelkezésünkre bocsátottál. Köszönjük, hogy munkatársaiddá hívtál el bennünket a világ szenvedésének és fájdalmának enyhítésében, és hogy az embereket Hozzád vezethetjük. Taníts minket Atyánk arra, hogy hogyan dolgozzunk az emberekért úgy, ahogyan te dolgozol. Taníts minket arra, hogy hogyan segíthetünk a szenvedőknek, hogy fizikai, érzelmi és lelki gyógyulásban legyen részük. Segíts, hogy szíved szerinti misszionáriusok lehessünk. Jézus nevében. Ámen!

Írta: Raluca Rill


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése