2015. május 9., szombat

100 nap imádságban 46

MASTER-Praying Man.png    46. nap - május 9. szombat

„Akarunk-e imában küzdeni Istennel? Szeretnénk-e elnyerni a Szentlélek keresztségét? Ez az, amire szükségünk van, és amit már most el is nyerhetünk. ... Ha alázatosan járunk Istennel, Isten is velünk fog járni.” Prayer, 87. o.
IMACÉLOK:

1.      Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a San Antonio-i Generál Konferencián. Tudjuk, hogy a menny arra vár, hogy kiárassza ránk ezt az áldást. Csak azért nem nyerjük el, mert nem kérjük.

2.      Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért a küldöttek és a résztvevők között, amely felülmúl minden véleménykülönbséget, és azért is imádkozzunk, hogy a jelenlévők fogadják el a végeredményt, bármi legyen is az, még akkor is, ha nem egyezik meg személyes meggyőződésükkel.

3.      Imádkozzunk alázatért, hogy egységre jussunk az Isten vezetésének való alárendelődésünkben, és a folyamatért, amelyben az egyház közös megegyezésen alapuló döntésre jut.

4.      Imádkozzunk azért, hogy az angyalok közöttünk legyenek, és felszólaljanak akkor, amikor erre szükség van.

5.      Imádkozzunk azért, hogy az angyalok őrizzék az ajtókat és a termeket, hogy semmi baleset és sérelem ne érje a küldötteket, vezetőket és résztvevőket. 

6.      Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központ minden területe Istennek a szíveken végzett különleges munkálkodásának a helye legyen, és a missziós lehetőségek helyszíne is ugyanakkor.  

7.      Imádkozzunk, hogy az időjárás elviselhető legyen és ne legyen túlságosan nagy a hőség a résztvevők számára, akik az Alamodome és a szálláshelyük között oda és vissza sétálnak.

8.      Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért az Észak-Amerikai Divízió vezetőségére: Daniel Jacksonra, Alexander Byrantra, Thomas Evansre és családjaikra. (Imádkozzunk a küldötteikért! ) 

9.      Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért az Észak-ázsia-Csendes-óceáni Divízió vezetőségére: Jairyong Leere, Akeri Suzukira, Kenneth Osbornra és családjaikra. (Imádkozzunk a küldötteikért! )

10.  Imádkozzunk egyházunk vezetőiért és tagjaiért egyaránt, hogy tegyék magukévá az egészségügyi üzenetet, nem csak elméletben, hanem a mindennapi élet gyakorlatában is.

A világ látványossága  
·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 1Kor 4:6-13
·        Alapige: „... mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.” 1Kor 4:9 

Amikor a bizonyságtevésre gondolunk, legtöbben egy bizonyos eseményre gondolunk, egy konkrét időpontban: kopogtattunk az ajtókon, elmondtuk bizonyságtételünket, bibliaórát tartottunk, stb., tehát bizonyságot tettünk. De mi van akkor, ha a bizonyságtevés ennél sokkal többet jelent? Mi van akkor, ha életünk minden pillanatában bizonyságot teszünk? Mi lenne akkor, ha felismernénk, hogy a világ látványossága vagyunk minden eges napunk minden meghozott döntésével? Ugyanúgy döntenénk? Ugyanazokat a szavakat szólnánk? Ugyanúgy viselkednénk?

Gondoljuk át az alábbi idézetet az egyik kedvenc könyvemből, a Keresztény szolgálatból: 

„A gyülekezeti tagok istenfélő élete jelenti Isten egyházának dicsőségét, ebben rejlik Krisztus hatalma. Isten őszinte gyermekeinek befolyását, meglehet, nem sokra becsülik, de az idők során mindig érezhető lesz, a megjutalmazás napján pedig egészen nyilvánvalóvá válik. Az igaz keresztény állhatatos vallásosságban és rendíthetetlen hitben kisugárzó világossága az élő Üdvözítő hatalmát fogja bizonyítani a világnak. ... Megmutatták nekem, hogy Krisztus tanítványai az Ő képviselői a Földön; Istennek pedig az a terve, hogy e világ erkölcsi sötétségének közepette világosságul szolgáljanak fénylő pontocskákként országszerte, városonként, kerületenként, falvanként, ’látványosságai a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek’.”

Lehetünk ilyen világosság és tanúbizonyság önmagunkban és magunktól? Nem!

Ellen White így folytatja: „Krisztus követői a világ világossága kell, hogy legyenek. Az Úr azonban nem azt kéri tőlük, hogy saját erőfeszítéseik eredményeként világítsanak. Ő nem helyesel semmilyen önfelmagasztaló törekvést bármilyen magasrendű jóság kimutatására. Arra vágyik, hogy lelkük telítődjön a menny elveivel. Majd ahogy kapcsolatba kerülnek a világgal, a bennük lévő világosság másokra árad. Az élet minden pillanatában tanúsított állhatatos hűségük a megvilágosítás eszközének bizonyul majd.” (Christian Service, 19. o. Keresztény szolgálat, 28-29. o.)

Nehéz felismerni azt, hogy milyen komoly időkben élünk, és hogy minden meghozott döntésünkkel valakinek az örök sorsát befolyásolhatjuk. Az emberek azonban figyelnek, az angyalok is figyelnek, és ami a legfontosabb, Isten is figyel. Hűségesek leszünk-e ahhoz a bizonysághoz, amit Ő adott nekünk?

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy Jézus példát mutatott nekünk, amikor itt a Földön élt. Bocsásd meg nekünk, hogy nem tettünk bizonyságot Rólad úgy, ahogyan kellett volna. Segíts, hogy ne felejtsük el, hogy látványossága vagyunk a világnak, hogy a döntéseinkkel valójában másokat befolyásolunk az örökkévalóságra. A magunk erejéből nem tudunk olyanok lenni, amilyenné Te elhívtál minket. Helyezd a Te szeretetedet a szívünkbe! Tanítsd meg nekünk, mit jelent szeretni másokat, és ami a legfontosabb, mit jelent szeretni Téged és engedelmeskedni Neked. Ahogy a mindennapi életünket éljük, az emberek ne minket lássanak, hanem a Te képmásodat. Jézus nevében! Ámen. 

Írta: Raluca Ril
Fordította: Gángó-Horváth Kitti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése