2015. május 3., vasárnap

100 nap imádságban 40

MASTER-Praying Man.png   40. nap - május 3. vasárnap
“Készséggel állták ki a nehézségeket és nélkülözést, miközben figyelemmel és imádsággal kísérték a mű eredményességét. Adományaik és áldozataik kifejezték szívük mélységes háláját az iránt, aki elhívta őket a sötétségből az Ő csodálatos világosságára. Ennél jobb illatú befolyás nem szállhat fel a mennybe. Imáik és áldozataik emlékoszlopként állnak Isten előtt.” Szemelvények 2. kötet 196. oldal - 212. oldal az angolban

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy Isten olyan hatalmasan munkálkodjon a közelgő Generál Konferencián, hogy nyilvánvaló legyen mindenki számára, hogy Isten megáldja egyházát a sok imára való válaszként, amelyek felszállnak hozzá.

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden küldött ismét megtapasztalja az "első szeretetet" és késztetést érezzen arra, hogy mélyebb kapcsolatra jusson Jézus Krisztussal ezen az ülésen.

3.   Imádkozzunk az egységért a világ minden gyülekezetében, egységekben és intézményekben, amely Isten Igéjének megbecsülésén, alázatos imán, a Szentlélek erején, az egyházi szabályzók tiszteletben tartásán, a teljes egyház részvételén alapul Jel 14 hármas angyali üzenetének és Jel 18 negyedik angyala üzenetének hirdetésében.

4.   Imádkozzunk világosságért és bölcsességért a küldöttek és vezetők számára, akik olyan döntéseket hoznak a Generál Konferencia ülésszakán, amelyek hatással vannak egyházunk jövőjére. Isten megígérte, hogy bölcsességet ad és megmutatja az utat, amelyen járjunk (Ésa 30:21). Bárcsak meglátnánk ezt az utat, miközben együtt imádkozunk és tanulmányozunk.

5.   Imádkozzunk a  Nagyvárosi misszióért, amelyet tárgyalni fognak a GK ülésszakán.

6.   Imádkozzunk a szoros együttműködésért és egységért az egyház szervezete és a támogató szolgálatok között a GK ülésszakán.

7.   Imádkozzunk a Divíziók, Uniók, Egyházterületek és helyi gyülekezetek minden küldötteiért, a laikusokért és a meghívott vendégekért. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk.   

8.   Imádkozzunk az ADRA-ért, az Adventista Misszióért, az Adventist Review-ért és a kiadók küldötteiért, ahogy ők gyakorlati módon terjesztik az evangéliumot.

9.   Imádkozzunk a vallásszabadsági osztály küldötteiért és vezetőiért a Generál Konferenciánál és a különböző országokban, akik a vallásszabadságért küzdenek.

10.               Imádkozzunk minden hetednapi adventista férfi, nő, gyermek összefogott evangélizációs és bizonyságtevési tevékenységéért szerte a világon, hogy a Szentlélek hatalma alatt történjék, hogy alávessük magunkat az Ő vezetésének.

A menny borának felfedezése

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 15:1-12
·        Alapige: És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel (Ef 5:18)

Középiskolás éveim alatt sokat szenvedtem, így elkezdtem inni, mert boldog akartam lenni. Jól akartam érezni magamat. Sajnos ez oda vezetett, hogy csak még több fájdalmam és bánatom lett, mint ami valaha volt.

Természetesen az élet nem könnyű, még nekünk, keresztényeknek sem. A Biblia figyelmeztet: Sok baja van az igaznak” (Zsolt. 34:20), és arra is felhívja a figyelmet, hogy ne rémüljünk meg, ha megpróbáltatások jönnek. (1Pt 4:12).

Ahogy egyre teljesebbé vált életemben a megtérés folyamata, gyakran gondoltam, hogy csak mosolyogva kell tűrnöm az élet nehézségeit, tudván, hogy egy napon megtapasztalom majd a menny örömét és boldogságát.

De Jakab szerint „teljes örömnek tartsátok”, amikor kísértéseken, próbákon megyünk keresztül. (Jak 1:2). El tudod képzelni, hogy letépik rólad a ruháidat, pálcával „sok ütést” mérnek rád, és ezt követően egy sötét, gondosan őrzött tömlöcbe vetnek és a lábaidat kalodába zárják? Nehéz próba, amiről szó van. Ha valakinek valaha is szüksége volt alkoholra, hogy tompítsa fájdalmát, ez annak a helyzetnek tűnik. Hogyan lehetséges, hogy Pál és Silás ilyen szélsőséges körülmények között képes volt jókedvűen imádkozni és Istent dicsőítve énekelni?

Krisztus valami hihetetlent ígér nekünk Jn 15:11-ben: “Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.” (Károli)

Ez az ígéret azzal van összefüggésben, hogy Krisztusban maradjunk. Hogy az élet viharai során szüntelenül menedéket találjunk Krisztus szerető jelenlétében – ez ad valódi boldogságot! Mert teljes öröm van tenálad (Zsolt 16:11). Nem csoda, hogy az Efézusbeliekhez írt levél 5:18 szembeállítja a bortól való részegséget a Szent Lélekkel való beteljesedéssel. „Egyedül Krisztus jelenléte tudja boldoggá tenni az embert és az asszonyt. Krisztus az életnek mindennapi vizét át tudja változtatni a menny édes borává.” (Boldog otthon 27. o.)

Többé már nincs szükségem arra, hogy alkoholt igyak, azért hogy boldoggá próbáljak válni. Csupán jobban beteljesedve kell „igyam” a Szent Lelket. Ez a menny bora. És ez olyasvalami, amiből végtelen mennyiséget fogyaszthatunk. Krisztus jelenlétében maradni a tapasztalás általi tanulás örömét jelenti.

Szívből jövő imádság:

Mennyei Atyánk, örömmel teltek akarunk lenni! Nem szeretnénk pusztán csak színlelni, hogy a keresztény élet boldogságot jelent, mi valóban az öröm drága gyümölcsével színültig teltek akarunk lenni. Kérünk téged, segíts nekünk jobban beteljesedve inni a Szent Lelket. Kérünk, bocsáss meg, hogy üres tárolókból ittunk, amikor a menny tiszta borát is fogyaszthatjuk. Segíts a szerető jelenlétedben maradni, hogy megmutathassuk a világnak, hogy mekkora boldogság és öröm kereszténynek lenni. Köszönjük, hogy örömmel töltesz be minket ma.

Írta: Zac Page
Fordította: Gősi Csaba


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése