2015. május 19., kedd

100 nap imádságban 56

MASTER-Praying Man.png      56. nap - május 19. kedd 
 „Ha fejlődni akarunk a hívő életben, sokat kell imádkoznunk. Mennyit imádkoztunk, amikor először hirdettük az igazságot! Hányszor hangzott a közbenjáró ima hangja a szobákban, pajtákban, kertekben és ligetekben! Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman az ígéretekre hivatkozva. Gyakran hallatszott sírás, majd hálaadás szava és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben. A veszélyek is fenyegetőbbek, mint akkor.” (Testimonies for the Church, 5. kötet, 161-162. oldal)

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk, hogy készen álljunk arra, hogy a Szentlélek különleges módon kitöltessen a GK ülésszakra San Antonioban. Tudjuk, hogy az egész menny az áldás kitöltetésére vár. Azért nem nyerhettük el eddig, mert nem kerestük és nem álltunk készen rá.
2.   Imádkozzunk, hogy az egység lelkülete nyilvánuljon meg a küldöttek és a jelenlévők között, mely átlép minden véleménykülönbséget; hogy a jelenlévők alázattal el tudjanak fogadni minden végeredményt, akkor is, ha az nincs összhangban személyes meggyőződésükkel, hogy Isten egyházának egysége megmaradjon.
3.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok közöttünk legyenek, és felszólaljanak akkor, amikor erre szükség van, bölcsességet és tisztánlátást hozva a kérdések megvitatásához.
4.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok őrizzék az ajtókat és a termeket, hogy semmi baleset és sérelem ne érje a küldötteket, vezetőket és résztvevőket.
5.   Imádkozzunk azért, hogy az ételek egészségesek és ízletesek legyenek, és hogy a vezetők egészségesek és jó erőben legyenek az összejövetelek során.
6.   Imádkozzunk, hogy az időjárás elviselhető legyen, és ne legyen túlságosan nagy a hőség a résztvevők számára, akik az Alamodome és a szálláshelyük között oda és vissza sétálnak.
7.   Imádkozzunk, hogy Isten áldja meg a kommunikációs csapatot és az Advent Review-t, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak.
8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért az NSD (Észak-Ázsiai - Csendes-Óceáni Divízió) vezetőire és küldötteire, hogy Isten által ihletett döntéseket hozzanak (Isten dicsőségére) a közelgő ülésszakon.
9.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kiáradásáért az EUD (Inter-Európai Divízió) vezetőire és küldötteire, hogy Isten által ihletett döntéseket hozzanak (Isten dicsőségére) a közelgő ülésszakon.
10.               Imádkozzunk egyházunk vezetőiért és tagjaiért egyaránt, hogy tegyék magukévá az egészségügyi üzenetet, nem csak elméletben, hanem a mindennapi élet gyakorlatában is, hogy teljes mértékben szolgálhassuk az Urat teljes szívünkkel, értelmünkkel és testünkkel.

Legkisebbként elhívatva, a legkisebbekért való szolgálatra

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Mát 25:31-40
·        Alapige: „A király pedig azt mondja majd nekik: Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” Mát 25:40 (ÚRK)

Jézus teljesen világosan beszél, amikor így szól hozzánk Máté 28:19-ben: „Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet...” Világossá teszi, hogy követőinek - nem csak egynéhánynak, hanem mindegyiknek - követniük kell az Ő nyomdokait és elmenni.

Milyen képzettség kell tehát ahhoz, hogy lelkeket mentsek Jézusnak? Ez a kérdés gyakran felkavart, mert annyira alkalmatlannak éreztem magamat Krisztus munkájára. Hiszen vámszedő vagyok - szó szerint. De azután eszembe jutottak azok a férfiak és nők, akiket Jézus kiválasztott, hogy Őt kövessék, hogy tőle tanuljanak, és hogy őt szolgálják. Kiválasztotta a prostituáltat, a halászokat, a tisztátalant és a vámszedőt... igen, még engem is!

Néhányunknak van képzettsége, másoknak nincs, de Ő mindenképp fel akar minket használni, ha készségesek vagyunk.

„Mindennel, ami előnyt jelent számunkra másokkal szemben - legyen az műveltség, finomság, nemes jellem, keresztény nevelés, vallási tapasztalat - adósak vagyunk a hátrányosabb helyzetben élőknek, és amennyire csak erőnkből telik, szolgálnunk kell őket. Ha erősek vagyunk, emeljük föl a gyengék kezét.” (Jézus élete 440. oldal az angolban).

De nem arra hívott minket, hogy saját kényelmünk érdekében megmentsen. Azért hívott, hogy elérjünk minden embert, akit csak elénk helyez életünk ösvényén. Ebbe a legkisebbek is beletartoznak. Ahogyan a körülöttünk lévő szegényekre, mezítelenekre, éhezőkre és szűkölködőkre reagálunk, az mutatja be a világnak, hogy mennyire szeretjük Jézust. Máté 25:40 azt mondja nekünk, hogy amikor Jézus visszatér, elválasztja egymástól a juhokat és a kecskéket. (Ez azt jelenti, hogy elválasztja a hűségeseket a hűtlenektől.) Mi dönti el, hogy melyik csoport mehet be? Az, hogy mennyire törődünk az Ő gyermekeivel.

„A király pedig azt mondja majd nekik: Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Mát 25:40)

Így hát akár legkisebbnek érzed magad, vagy arra hívattál el, hogy elérd a legkisebbet, tiszteld Istent azzal az ajándékkal, amit neked adott. Kérjük Őt, hogy segítsen hűségeseknek lennünk.

Szívből jövő imádság:

Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy mire hívtál el minket. Tudjuk, hogy szolgálnunk kell Téged azáltal, hogy tápláljuk az éhezőt, öltöztetjük a mezítelent, börtönében meglátogatjuk a száműzöttet, és még annyi terület van. De Istenünk, ez nem könnyű. Szükségünk van a Te Szentlelkedre, hogy vezessen minket, hogy adja nekünk a Tőled származó hitet, reményt és szeretetet, és hogy erősítsen minket, amint Neked dolgozunk. Ez a világ egyre sötétebb és sötétebb, és mi haza akarunk menni. Így hát Urunk, most itt vagyunk. A legkisebbek közül, hogy elérjük a legkisebbet, arra kérünk, adj nekünk munkaeszközöket, hogy a Te dicsőségedre dolgozhassunk. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.

Írta: Kat Taylor

Fordította: Erdődi Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése