2015. május 21., csütörtök

100 nap imádságban - 58

MASTER-Praying Man.png      58. nap - május 21. csütörtök 

A tanítványok nem önmaguk számára kértek áldást. A lelkekért érzett felelősség súlya nehezedett rájuk. Az evangéliumot el kellett vinni a föld végső határáig, ők pedig annak a hatalomnak a kitöltetését igényelték, amelyet Krisztus megígért.
Ezután történt, hogy a Szent Lélek kitöltetett, és ezrek tértek meg egyetlen nap alatt.”
 Tanácsok a gyülekezeteknek, 98. o.

IMACÉLOK:

1.          Imádkozzunk azért, hogy a késői eső kitöltessék Isten egyházára a GK ülésen. Mi nem ismerjük Isten menetrendjét, de ismerjük Isten ígéretét — Zak 10:1 (Bárcsak mielőbb bekövetkezne!)
2.          Imádkozzunk azért, hogy ne csak szokásos ügymenet legyen a GK-ülésen, hanem lelki megújulás, ami erővel ruház majd fel bennünket arra, hogy elérjük a világot Jézus nevében.
3.          Imádkozzunk azért, hogy annak eredményeként, ami ezen a nyáron a GK-ülésen történik, az egyház tagjai világszerte láthassák, hogy erő rejlik abban, amikor Isten népe komolyan és egyesült erővel keresi Őt... és hogy bármit tegyen is Isten, legyen nyilvánvalóvá, hogy erre a sok, komoly imára válaszul cselekedett. Istené a dicsőség!
4.          Imádkozzunk azért, hogy erőteljes megbecsülés és lélekből jövő lelkesedés ébredjen az egyház küldetése iránt, ami felülmúl majd minden más vitatémát.
5.          Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg és vezesse a különleges bizonyságtételeket, amelyek naponta elhangzanak majd. Imádkozzunk azért, hogy ezek a bizonyságtételek arra bátorítsák az embereket, hogy Jézusért éljenek és személyes, gyakorlati módon érjenek el embereket Isten nevében.
6.          Imádkozzunk azért, hogy Isten vezessen és áldjon meg minden a GK programjának lefolyásával kapcsolatos technikai és logisztikai kérdést.
7.          Imádkozzunk azért, hogy az audiovizuális és technikai felszerelések jól működjenek és hogy az emberek jól halljanak, függetlenül attól, hogy hol ülnek az épületben.
8.          Imádkozzunk azért, hogy a fordítások pontosak legyenek és a Szent Lélek adjon erőt hozzájuk.
9.          Imádkozzunk azért, hogy a késői eső kitöltessék a SID (Dél-afrikai – Indiai-óceáni Divízió) vezetőségére és küldötteire, hogy legyen bölcsességük a küszöbön álló GK ülésre.
10.       Imádkozzunk azért, hogy a Szent Lélek kitöltessék a SPD (Dél-Csendes-óceáni Divízió) vezetőségére és küldötteire, hogy Isten irányítsa majd a gondolataikat és terveiket amikor a soron következő ülésszakra készülnek.

A végigimádkozás ereje!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Mát. 18:18-20
·        Alapige: “Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” Mát. 18:19

Sohasem fogom elfelejteni azt a napot, amelyen közeli barátnőm, Julia felhívott telefonon. Apja, aki nem adta át az életét Krisztusnak, egy hirtelen jött, váratlan betegségben haldoklott. “Imádkozz velem kérlek” mondta, “hogy Isten tegyen csodát a szívében, mielőtt túl késő lenne!”

Régebben talán imádkoztam volna a barátnőmmel telefonon, azután visszatértem volna a munkámhoz, és nem sokat gondolkoztam volna ezen utána. (Végtére is Julia ugyan fontos volt nekem, de az apját nem ismertem személyesen.) Ezen a napon azonban Isten megszólított ezzel a gondolattal: “Nem lehetséges Melody, hogy ő ugyan nem a te apád, de az én gyermekem? Közben jársz-e a gyermekem érdekében?”

Így aztán miután telefonon imádkoztunk, és emlékeztettek, hogy minden lélek végtelen értékkel bír Isten szemében, az a meggyőződés ébredt bennem, hogy Isten azt kéri tőlem, hogy folytassam a böjtölést és imádkozást Juliaval amíg lelki áttörést nem látunk az apjánál.

Meglehetősen elfoglalt voltam abban az időben, de félretettem a munkámat, és imádkozni és böjtölni kezdtem. Azon az első estén azonban nem tartottam ki, mert a megalkuvás egy kicsiny területe ezt megakadályozta. Először vitatkoztam Istennel, hogy “ez nevetséges, milyen kis dologról van szó, és nem tudom elengedni!” De azután éreztem a Szentlélek meggyőző erejét a szívemben: “Ez értékesebb a számodra, mint egy lélek, akiért meghaltam?” Szégyenkezve adtam át a megalkuvást jelentő bűnömet Istennek, és mihelyt megtettem, új erő és hatalom töltötte meg az imáimat.

A következő estén és a rá következő néhány napon szüntelenül imádkoztunk Juliaval — szinte megállás nélkül — ezért a csodáért. Heves lelki közdelem volt, és olykor Julia is és én is csüggedtnek éreztük magunkat és fel akartuk adni. Isten azonban meghallgatta az egyetértésben mondott imáinkat és végül – hála Istennek – a lelki győzelem, amiért imádkoztunk és böjtöltünk, elérkezett, mielőtt az édesapja meghalt volna.

Isten ma mindannyiunkat mélyebb és kitartóbb, egyetértésben mondott imára hív. Nem csak arra hív, hogy imádkozzunk valamiért, hanem arra, hogy állhatatosan imádkozzuk végig.

Mindannyian tudjuk, hogy hogyan kell valamiért imádkozni; imádkozunk az ételért, imádkozunk a biztonságos utazásért, imádkozunk egy osztályért, vagy egy találkozóért, imádkozunk a barátainkért vagy a szeretteinkért, és imádkozunk bármi másért, ami véletlenül keresztezi az utunkat — és ez így is van rendjén. A végigimádkozás azonban szó szerint azt jelenti, hogy “odaszentelem magam állhatatos hittel való imádkozásra amíg el nem érem a győzelmet vagy választ nem kapok!” Nem könnyű végigimádkozni, mert hosszú távú odaszánást követel tőlünk — ami lehet, hogy évekig tart. Nekünk pedig készségesnek kell lenni arra, hogy félretegyünk minden ismert megalkuvást vagy bűnt. Amikor azonban készek vagyunk végigimádkozni átadott szívvel, Isten megadja az áttörést!

Az ihletett írás azt mondja nekünk, hogy “minden őszinte imára válasz érkezik. Lehetséges, hogy nem pont úgy érkezik, ahogyan szeretnéd, vagy akkor amikor várod; de olyan módon érkezik és abban az időben, ami legjobban megfelel a szükségleteidnek” (Evangélium szolgái, p. 258).

A végigimádkozás természetesen csak akkor lehet eredményes ha Isten Szavában gyökerezünk. Ez nem arról az eltökéltségünkről szól, hogy kitartóbbak vagyunk Istennél. Nem, ez az Isten hűségébe vetett bizalmunkról szól. „Istent nem azért kell kérnünk, hogy bizonyítsa be: megtartja ígéretét, hanem mert tudjuk, hogy beváltja azokat; és azért sem, hogy bebizonyítsa: szeret minket, hanem azért, mert szeret.” (Jézus élete, p. 125).

Ma kérjük azt, hogy Isten tanítson bennünket nem csak valamiért imádkozni, hanem arra is, hogy hogyan kell végigimádkozni, míg végül lelkeket látunk a mennyek országába bevitetni.

Szívből jövő imádság

Drága mennyi Atyánk, könnyű meglankadni a szeretteinkért mondott imádságban, amikor nem látjuk bizonyságát a változásnak az életükben, de segíts nekünk Beléd kapaszkodni és nem adni fel a küzdelmet amíg lélegeznek. Segíts, hogy ne adjuk fel a szolgálatunk megvalósításra váró célkitűzéseit, csupán mert a dolgok néha kétségbeejtő képet mutatnak. Segíts nekünk inkább hitben megkapaszkodni amíg meglátjuk az áttörést, mert Te megígérted, hogy a te királyi széked dicsősége a Szavad beteljesedésén alapul. Köszönjük, hogy meghallgatod ezeket az imákat. Köszönjük, hogy meghallgatod azt a sok imát, amit elmondunk az egyházunkért. Köszönjük Neked azt, ahogyan majd megválaszolod mindezeket a hitel mondott imákat. Szeretünk Téged és alig várjuk, hogy Veled lehessünk. Jézus nevében, Ámen!

Írta: Melody Mason
Fordította: Stramszki István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése