2015. május 14., csütörtök

100 nap imádságban 51


MASTER-Praying Man.png    51. nap - május 14. csütörtök 
A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, mely megelőzi a világ aratásának befejezését, mely előkészíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. Az Írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hasonlítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a keresztények az aratás Urához a késői eső idején."
Az apostolok története, 36. oldal

IMACÉLOK: Írta: Ted N. C. Wilson

1.   Imádkozzunk a Szentlélek késői esőben való kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, hogy elkezdődjön a hangos kiáltás, amelyre Jézusra mutat, az Ő igazságára, erkölcsi törvényeire, kegyelmére és közeli második visszajövetelére.

2.   Imádkozzunk a nepáli emberekért és minden erőfeszítésért, beleértve a Dél-Ázsiai Divízió és az ARDA erőfeszítéseit a segítségnyújtásban ebben a csúnya tragédiában.

3.   Imádkozzunk annak felismeréséért, hogy a vég idején élünk és Isten prófétai üzenetének késlekedés nélkül hangoznia kell az egész világon.

4.   Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt.

5.   Imádkozzunk a misszió munka megbecsüléséért és lelki buzgalomért ezen a területen, hogy a misszió témája felülmúljon minden más témát és tárgyalást a Generál Konferencián.

6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a Menny által kijelölt küldetését.

7.   Imádkozzunk azért, hogy több időt tölthessünk bibliatanulmányozással és imádsággal, amely lehetővé teszi azt, hogy Isten teljes egészében vezesse népét az Ő akarata szerint, és nem a mi akaratunk szerint. Ez lehetővé teszi azt, hogy a Szentlélek munkálkodjon és visszafordítsa az elvilágiasodás trendjét, amely veszélyezteti Isten egyházát.

8.   Imádkozzunk fokozott odafigyelésért a Dániel és Jelenések könyve tanulmányozására és megértésére, valamint a szentély szolgálat áldásainak megértésére és hirdetésére.

9.   Imádkozzunk "befolyásközpontok" létrehozásáért, különösen a nagyobb városokban szerte a világon, amelyek segítik az embereket mindennapi életükben és bemutatják Krisztus szeretetét.

10.               Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezeti tag feladatának érezze a lélekmentés feladatát, és rájöjjön arra, hogy a menny mindenkitől elvárja, hogy kövesse Krisztus lábnyomát, hogy Isten útmutatását követve bizonyságot tegyen személyes hitéről.


Az újabb tíz nap témája: Szeretni az elveszetteket

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lukács 19:1-10 
·        Alapige: „Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” Lukács 19:10

Lehet, hogy Zákeus nem úgy élt, ahogy kellett volna, de egy dolgot helyesen tett. Mindenáron látni akarta Jézust, és hajlandó volt megtenni bármit, hogy elérje ezt a célt, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy fel kell menni egy fára, kimászni egy faágra, és az emberek furcsán néznek rá.

Mivel ennyire elszántan látni akarta Jézust, Jézus megállt, amikor odaért, és hívta, hogy jöjjön le. De Jézus nem csak annyit mondott, hogy: „Gyere le!”, hanem azt mondta: „Hamar gyere le!” Jézus alig várta, hogy vele lehessen.

A Biblia azt írja: „És [Zákeus] sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván hogy: Bűnös emberhez ment be szállásra.” (Lukács 19:6,7)

Zákeus nem élt erkölcsös életet. Adószedő és tolvaj volt! A tömeg ezért nem értette, hogy Jézus miért az ő otthonát választotta ki az összes ház közül. Jézus azonban ismerte Zákeus szívét. Látta az elszánt vágyakozást valami jobb után.

Éppen ezért Zákeust annyira meghatotta Krisztus szeretete azon a napon, hogy úgy döntött, visszafizeti mindenkinek, amit jogtalanul vett el. A mózesi törvény szerint nem csak azt kell megtéríteni, amit elvett, hanem az ötödét még hozzá kell tenni. (Ez 120 százalékos visszafizetés, 2 Móz 22:1szerint.) Miután azonban egy kevés időt Jézussal töltött, úgy döntött, hogy vagyonának a felét szétosztja a szegények között, és akit megkárosított valamivel, annak a négyszeresét téríti vissza. (Ez 400 százalékos visszatérítés!) Mi motiválta Zákeust, hogy ilyen nagy mértékben túlteljesítse a kötelességét? Találkozott egy személlyel. Nem egy fogalommal, elvvel vagy mintával, hanem egy személlyel ‒ Jézus Krisztus személyével!

Tegyük most személyesebbé a történetet: Mit fog tapasztalni Jézus, ha a mi közelünkbe jön? Szívesen megteszünk bármit, hogy segítsünk másoknak megtalálni a szerető, irgalmas Megváltót, aki megmentett minket bűnös életünkből? Kész vagyunk elmenni, ha arra van szükség, akkor fára mászni és elviselni, hogy furcsán néznek ránk az emberek, csakhogy valaki meghallja az evangéliumot? Akkor is hajlandók vagyunk követni Jézust, amikor olyan helyre hív, hogy szolgáljunk másoknak, ami a komfort zónánkon kívül esik? Készek vagyunk jóvá tenni, ha valakivel rosszat tettünk?

Az imádság következő 10 napján arra fogunk összpontosítani, hogy mit jelent őszintén szeretni az elveszetteket. Ne felejtsük el, Jézus nem tökéletes embereket vár, hogy munkatársai legyenek. Alázatos, az éntől mentes embereket keres, akik készek arra, hogy az Ő isteni ereje átalakítsa őket. Olyan embereket keres, mint Zákeus, akik lelkesen megosztják másokkal, hogy Krisztus mit tett értük, akik bőkezűen adakoznak Isten művére, nem számít, hogy mekkora áldozattal jár vagy mik lesznek a következmények. Készek vagyunk-e arra, hogy ilyen emberek legyünk?

Szívből jövő imádság:

Drága Urunk! Ahogy tovább imádkozunk egyházunkért, kérünk, áraszd ki ránk a Te Lelkedet olyan hatalmasan, hogy képesek legyünk elérni a világot Érted. Mi nem tudunk úgy szeretni másokat, ahogy kellene. A szívünk még mindig önző és hideg. Az igazság az, hogy nem vagyunk elég elszántak abban, hogy segítsünk másoknak megtalálni Téged. A gondolataink, terveink és céljaink túl korlátozottak és énközpontúak. Változtass meg minket, Urunk! Adj nekünk olyan szívet, mint a Tiéd, hogy készségesen tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az emberek megtaláljanak Téged. Segíts, hogy ne aggódjunk többé amiatt, hogy mások mit gondolnak rólunk. Segíts, hogy ehelyett csak a Te elismerésedért és a Te dicsőségedre éljünk. És ha tetteinkkel vagy életünkkel ártottunk másoknak, kérünk, mutasd meg nekünk, hogy Zákeushoz hasonlóan hogyan tudjuk helyrehozni. Azt szeretnénk, hogy ma a mi házunkba jöjj. Azt szeretnénk, hogy a mi otthonunk a Te otthonod legyen! Jézus nevében! Ámen.

Írta: Melody Mason
Fordította: Gángó-Horváth Kitti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése