2015. május 20., szerda

100 nap imádságban - 57

MASTER-Praying Man.png      57. nap - május 20. szerda 

“Meg kell mutatnunk a világnak és a mennyben lakó minden értelmes lénynek, hogy becsüljük Isten csodálatos szeretetét az elbukott emberiség iránt és hogy nagyobb és még nagyobb áldásokat várunk az Ő végtelen teljességéből.”  Krisztus példázatai, p. 299

IMACÉLOK:

1.          Imádkozzunk, hogy a felház tapasztalatát élhessék meg azok, akik részt vesznek a GK-ülésen. Igen, ügyeket kell intézni, de imádkozzunk, hogy nagyon figyelemre méltó módon váljon nyilvánvalóvá, hogy Isten munkálkodik és jelen van a népe között.
2.          Imádkozzunk, hogy minden küldött és résztvevő (és mindegyikünk) személyesen, napi szinten járjunk Krisztussal, és ne engedjük, hogy az elfoglaltságok elvegyék az Istennel töltendő időnket, még a GK-ülés alatt sem, mert ha engedjük, hogy meglazuljon ez a kapcsolat, akkor nem rendelkezünk majd erővel a kísértések idején.
3.          Imádkozzunk, hogy Isten vezesse és áldja meg a döntéseket minden kérdésben, amely a napirenden szerepel, legyenek azok akár kisebb akár nagyobb horderejűek.
4.          Imádkozzunk azért, hogy senki ne próbálja majd manipulálni a programot vagy a találkozókat, hanem engedjék, hogy a Szent Lélek hasson a szívekre és irányítsa a folyamatokat. Isten olyan munkát végezhet, amelyet mi el sem tudunk képzelni, amennyiben teljesen átengedjük magunkat Neki!
5.          Imádkozzunk, hogy a GK-n hangzó zene Istent dicsőítse és embereket vonjon közelebb Jézushoz, felkészítve bennünket a mennyei imádat idejére, amikor a mennyei udvarokban gyűlünk majd egybe.
6.          Imádkozzunk Isten áldásaiért a női találkozókra és a különleges imaszemináriumokra, amelyeket a GK ülés szüneteiben tartanak.
7.          Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központban a kiállítási területen helyet kapjon Isten különleges munkája a szívekben és a gondviselés munkája a misszió és evangelizáció érdekében, ami örök hatással lesz életek millióira, világszerte.
8.          Imádkozzunk azért, hogy az Alamodome-ban dolgozó nem adventista személyzet minden adventistában érzékelje majd Isten szeretetét és jelenlétét, és hogy ez késztesse őket arra, hogy többet akarjanak megtudni.
9.          Imádkozzunk a Szent Lélek kitöltetéséért a MENA (Közel-keleti és Észak-afrikai Unió) vezetőségére és küldötteire, hogy Isten tegye képesség őket még nagyobb munka végzésére a világnak abban a régiójában, amelyben élnek.
10.       Imádkozzunk a Szent Lélek kitöltetéséért a SAD (Dél-amerikai Divízió) vezetőségére és küldötteire, hogy képesek legyenek még több tagot kiképezni a lélekmentésre.

Gyötrődni a lelkekért

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 2Móz 32:30-34
·        Alapige: “De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál.” 2Móz 32:32

Kész lennék-e meghalni azért, hogy valaki megváltásra leljen? Kész lennék-e meghalni azért, hogy egy lélek üdvözüljön? Vagy inkább az önző nyereség érdekel, ami abból ered, ha több ember csatlakozik az egyházamhoz?

Amikor az izraeliták egy aranyborjút készítettek, Isten azt mondta Mózesnek, hogy el fogja törölni őket, és Mózest fogja nagy néppé tenni (2Móz 32:10). Őszintén szólva el tudom képzelni, hogy Mózes helyében annyira hatalmába kerített volna az izraeliták ostobasága miatt érzett a csalódottság, hogy talán beleegyeztem volna Isten javaslatába. De Mózes olyan hihetetlenül mélyen gyökerező, szívbéli szeretettel rendelkezett kemény nyakú népe iránt, hogy elkezdett komolyan közbenjárni az érdekükben.

Elevenítsük fel a történetet:

Mózes éppen csak lejött a Sínai-hegyen élelem és víz nélkül töltött 40 nap után, de ahelyett, hogy személyes egészségének érdekeivel törődött volna, azonnal böjtölni és imádkozni kezd a népért. “És leborulék az Úr előtt azon a negyven napon és negyven éjjel, a melyeken leborultam vala; mert azt mondotta vala az Úr, hogy elveszt titeket… Én pedig ott állottam a hegyen, mint az előbbi napokban, negyven nap és negyven éjjel” (5Móz 9:25; 10:10).

Ez olyan komolyság, lelkekért viselt teher, amelyet alig tudok elképzelni! Ennek befejezésekor Mózes már 80 napot töltött böjtben és imában a hegyen, és csak egy rövid időre jött le, hogy összezúzza az aranyborjút.
De még megindítóbb Mózes imájának önfeláldozó természete. “De most bocsásd meg bűnöket; ha pedig nem: törölj ki engem a te könyvedből, a melyet írtál.” (2Móz 32:32). Hú! Mózes annyira szerette az izraelitákat, hogy kész volt lemondani örök életéről az üdvösségük érdekében, amennyiben ez segített volna. Amikor az elveszett lelkek iránti ilyen szeretetről olvasok, felismerem, hogy új szívre van szükségem, és Istenre, hogy megváltoztassa a szívemet a lelkek iránti önző indítékból a teljes mértékben önfeláldozó szeretetre! Csak ez után élhet majd bennem krisztusi törődés az elveszettekért.

"Izráel Istene figyelemmel kísér minden munkást, hogy lássa, komolyan fáradozik-e, szívén viseli-e a lelkek terhét.... Ha mindannyiukban az az érdeklődés élne, amit Knox érzett, amikor felkiáltott, ‘Adjátok nekem Skóciát, vagy meghalok!’— egy olyan küzdelem Istennel, amely meghallgatásra kell, hogy találjon,— az Úr együttműködne erőfeszítéseikkel, és lelkekkel ajándékozná meg őket munkájuk jutalmául" (Evangélium szolgái, p. 297).

Isten vágyakozik arra, hogy merjünk kérni tőle a lelkek javára! Kétmillió izraelitának adott új esélyt Mózes imájára válaszul, Skóciát pedig megváltoztatta John Knox imájára válaszul. Mit fog tenni, amikor te és én betelünk az elveszettekért érzett gyötrelemmel? Hogyan fog munkálkodni, amikor eléggé szeretünk majd másokat ahhoz, hogy igazán küzdjünk imában az üdvösségükért?

Szívből jövő imádság

Drága Atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy nem igazán küzdünk és gyötrődünk imádságban az elveszettekért. Bocsásd meg nekünk, hogy hiányzik belőlünk az önzetlen szeretet. Természetünknél fogva nem tudunk így szeretni vagy imádkozni. Alakítsd át kérünk a mi szívünket. Tölts be Krisztus szeretetével, amely kész lemondani mindenről, hogy akár egyetlen kemény nyakú bűnöst is megmentsen. Változtasd meg a szívünket ma, hogy úgy szerethessünk másokat, ahogyan Krisztus szeretett bennünket! Köszönjük, hogy betöltesz bennünket a Te Szentlelkeddel és átváltoztatod a mi szívünket amikor tovább imádkozunk az egyházunkért! Jézus nevében, Ámen.

Írta: Zac Page
Fordította: Stramszki István


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése