2015. május 6., szerda

100 nap imádságban 43

MASTER-Praying Man.png    43. nap - május 6. szerda
“A késői eső — A keresztények kérjék hittel a megígért áldást, és az el fog jönni. A Lélek kitöltetése az apostolok idején a korai eső volt, és dicső eredményt hozott. A késői eső azonban még kiadósabb lesz.”
The Signs of the Times/Az idők jelei, 1914. február 17.

IMACÉLOK:

1.        Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia 2015-ös ülésszakára a Szent Lélek késői esője hulljon, amely bevezeti majd a végső hangos kiáltást és képessé tesz bennünket a munka befejezésére, hogy haza érhessünk.
2.        Imádkozzunk azért, hogy ne csak a szokásos ügyintézés folyjon ezen a GK ülésen, hanem lelki megújulás történjen, amely képessé tesz bennünket arra, hogy elérjük a világot Jézusért.
3.        Imádkozzunk azért, hogy Isten azokat az embereket hozza el az ülésszakra, akiket ott szeretne látni, és hogy azt ott megjelenők (vezetők és laikus testvérek egyaránt) igazán megtértek, újra megtértek legyenek, vagy megszólítva érezzék magukat, hogy az ülésszak ideje alatt mélyebb közösségben járjanak Krisztussal.
4.        Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészültek legyenek a GK ülésszakra, a döntések tekintetében pedig, amelyeket majd meg kell hozniuk, ráhangolódjanak Isten akaratára.
5.        Imádkozzunk azért, hogy minden küldött és résztvevő (és mi is mindnyájan) napi személyes közösségben járjunk Krisztussal, és még a generálkonferenciai ülés alatt se engedjük, hogy a teendők megrövidítsék az Istennel töltendő időnket.
6.        Imádkozzunk azért, hogy világszerte Isten helyezze majd megbízatásukba minden választáson azokat a vezetőket, akiket Ő akar, a generálkonferenciai ülésen és az év végi ülésen, stb. (Sok vezető vonul most nyugdíjba!)
7.        Imádkozzunk azért, hogy a napirenden szereplő minden témakörben Isten irányítsa majd a döntéseket és Ő áldja meg azokat.
8.        Imádkozzunk azért, hogy a Szent Lélek különlegesen töltessék ki az ECD (Kelet-közép Afrikai Divízió) vezetőségére amikor a GK-ülésre készülnek: Blasious Ruguri-ra, Nathaniel Walemba-ra, Jerome Habimana-ra és családjaik. (Imádkozzunk a küldöttekért!)
9.        Imádkozzunk a Szent Lélek áldásáért az ESD (Euro-Ázsia Divízó) vezetőségére, amikor a GK-ra készülnek: Guillermo Biaggi, Vladimir Krupskyi, Brent Burdick és családjaik. (Imádkozzunk a küldöttekért!)
10.    Imádkozzunk minden gyülekezet és egység világszéles egységéért, amelyek az Isten Szava iránti tiszteleten, alázatos imádságon, a Szent Lélek erején, az elfogadott gyülekezeti szabályzók  tiszteletben tartásán alapulnak, és teljes mértékben elkötelezettek az egyház missziója iránt a hármas angyali üzenet hirdetésében, ahogy azt Jel. 14. fejezetében olvassuk, és Jel. 18. negyedik angyalának üzenete iránt.

Saulus vagyok … tégy Uram Pállá!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Apcs. 22:1-16
·        Alapige: “Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából.” Apcs. 22:14

Mindannyian ismerjük a történetet. Saulus a keresztények nagy üldözője volt, aki sokakat halálra adott. Egy nap azonban minden megváltozott. Egy nap találkozott Jézussal és ennek eredményeként Krisztus legodaadóbb követőinek egyikévé vált, gyógyulást és reményt hozva oda, ahova korábban halált és szenvedést vitt.

Sokszor olvastam már ezt a történetet, de egészen a közelmúltig, a szó szoros értelmében a mai napig, nem úgy gondolkodtam erről a történetről, hogy milyen tanulsággal szolgál a saját életemre nézve.

Nem, én nem adtam halálra keresztényeket úgy, mint Saulus, viszont büszke voltam és ítélkeztem és megsebeztem testvéreimet sok más módon. A kritizálás szavait szóltam, amikor csendben kellett volna maradnom és imádkoznom. Keményen és elítélően nyilatkoztam meg akkor, amikor együttérzésre és szeretetre lett volna szükség. Romboltam, amikor építenem kellett volna. Ezek a bűnök Isten szemében nem kevésbé súlyosak, mint Sauluséi voltak.

Hálát adok azért, hogy mindezen dolgok ellenére, amiket tettem, hallom Isten hangját amint hív engem. Téged is hív. Azt mondja nekünk, hogy “Isten, a mi Atyánk választott ki téged különleges feladatra. Magasabb rendű elhívása van az életedre nézve. A múltban az ellenség használt fel téged, hogy rombolj és pusztíts, de most Isten akar használni téged arra, hogy építs és gyógyulást hozz.

De hogyan változzunk meg? Hogyan váljunk Saulusból Pállá?
Ellen White azt írja, hogy “A parancsolatok formai betartása nem foglalhatja el a gyermeki hit és az "én" teljes megtagadásának helyét. A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát.” (Krisztus példázatai, A farizeus és a vámszedő imája).

Így tehát az imám az ihletés szavait visszhangozza:

“Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom odaadni! A szívem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni! Ments meg akkor is, ha ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek! Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag árja átjárhatja lelkem!” (Krisztus példázatai, A farizeus és a vámszedő imája).

Ellen White így folytatja: “Énünket nemcsak keresztény életünk kezdetén kell megtagadnunk. A menny felé tett minden lépésünkkor újra és újra meg kell ezt tennünk. Minden jó cselekedetünk rajtunk kívül álló erő függvénye. Ezért állandóan Isten felé kell fordítanunk szívünket, mélységes, töredelmes bűnbánattal és alázattal. Csak akkor lehetünk biztonságban, ha énünket megtagadjuk, és Krisztusra támaszkodunk.” (Krisztus példázatai, A farizeus és a vámszedő imája).

Mit fogok tehát tenni a mai naptól kezdve? És te mit fogsz tenni? Maga Jézus teszi fel nekünk pontosan ezeket a kérdéseket. Ő azzal bíz meg téged és engem, hogy legyünk a követői. Azt akarja, hogy Saulusból Pállá legyünk. Válaszolunk erre a hívásra?

Szívből jövő imádság:

Kegyelmes Atyánk, köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy elküldted Jézust meghalni a bűneinkért. Elismerjük, hogy még keresztényekként is túl gyakran voltunk hasonlóak Saulushoz, rombolva és üldözve keresztény testvéreinket. Változtasd meg kérünk a szívünket. Most átadjuk a szívünket neked Atyánk. Amikor folytatjuk az egyházunkért való imádságot, mutasd meg nekünk kérünk, hogyan lehetünk tanúbizonyságaid, amire elhívtál bennünket azokhoz, akik a közvetlen szomszédságunkban élnek, azokhoz, akik mellettünk ülnek a gyülekezeti padban, és legfőként azokhoz, akik az otthonunkban laknak. Ez nem könnyű, de Te meg tudsz változtatni bennünket. Fogj és formálj bennünket és tégy olyan edényekké, amelyek téged szolgálnak és dicsőséget hoznak a Te nevedre. Jézus nevében kérjük ezt. Ámen.


Írta Kat Taylor
Fordította: Stramszki István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése