2015. május 1., péntek

100 nap imádságban 38

MASTER-Praying Man.png   38. nap - május 1. péntek

„Amikor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltással felhangzik, és az egész Föld fényleni fog az Ő dicsőségétől, akkor a Szentlélek kitöltetik Isten népére. A dicsőség áradata felhalmozódott a harmadik angyal üzenetének befejezésére. Egyetlen ima sem veszett el, amely felszállt a mennybe az ígéret beteljesedését kérve, hogy a Szent Lélek kiáradjon. A sok ima felhalmozódott, készen arra, hogy a mennyei gyógyító befolyás és megnövekedett világosság kiáradjon az egész világra.” Levél Henry testvérnőhöz, 1899. július 19.

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek ereje kiáradjon Isten egyházára a GK ülésszakán. Nem tudjuk, hogy Isten mikor fogja elhozni a késői esőt, de tudjuk, hogy Isten megígérte. Kérjük tehát kitartóan, amíg el nem jön! (És inkább előbb jöjjön, mint később!)

2.   Imádkozzunk azért, hogy mindannyian felismerjük, hogy a végidőben élünk, és Isten prófétai üzenetének hangoznia kell az egész világon, késlekedés nélkül.

3.   Imádkozzunk azért, hogy mindannyian megvizsgáljuk a szívünket, és ne engedjük, hogy egyetlen bűn is elválasszon minket Krisztustól és a végidő feladatának elvégzésétől.

4.   Imádkozzunk, hogy őszinte alázat és csendes, Krisztushoz hasonló magatartás jellemezze az előadásokat és megbeszéléseket a Generál Konferencián, és hogy tudjunk mindenkit szeretni és tisztelni.

5.   Imádkozzunk, hogy Isten töltse be az Alamodome-ot jelenlétével, és hogy akik belépnek az ajtón, rögtön érzékeljék a Szentlélek erejét

6.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő közelebb kerüljön Krisztushoz, és jobban összpontosítson Isten szent Igéjének tanulmányozására, és ne úgy menjen el a konferenciáról, ahogy odament.

7.   Imádkozzunk, hogy az időjárás elviselhető legyen és ne legyen túlságosan nagy a hőség a résztvevők számára, akik az Alamodome és a szálláshelyük között oda-vissza sétálnak.

8.   Imádkozzunk a Generál Konferencia hírközlő és kommunikációs csapatáért, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak, akik figyelemmel kísérik az eseményeket.

9.   Imádkozzunk a lelkészi osztály küldötteiért és vezetőiért, valamint a kápláni szolgálatok küldötteiért és vezetőiért szerte a világon.

10.               Imádkozzunk azért, hogy felismerjük, hogy Krisztus keze és lába kell, hogy legyünk a szükségben levő világnak.

Békesség minden viharban

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Ésaiás 26:1-6
·        Alapige: „Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Benned bízik.” Ésaiás 26:3

Hudson Taylor, aki elsők között ment Kínába mint misszionárius, már sok éven keresztül szolgált az Úrnak misszionáriusként, amikor felismerte az evangélium személyes jelentőségét. Elcsüggedve a bűn súlya és állandó hiányosságai miatt, békességre vágyott, de csak sötétséget látott. Időnként azon is elgondolkodott, hogy vajon Krisztus meg tudja-e még menteni őt.
Egy nap azonban az evangélium igazsága házhoz jött hozzá, és teljesen megértette, hogy miért is jött el Krisztus. Levelet írt a nővérének, amelyben leírta felrázó tapasztalatát, és hogy ez milyen hatással volt az életére.

 „Hogyan lehet erősíteni a hitet? Nem azzal, ha törekszünk a hitre, hanem azzal, ha arra támaszkodunk, aki maga a Hűség.” – írta. „Hiába küzdöttem azért, hogy megpihenhessek Benne. Feladom a küzdelmet. Mert megígérte, hogy velem marad, nem igaz? Hogy soha nem hagy el és nem távozik el tőlem. ... A megnyugvás legszebb része, ha egyáltalán lehet arról beszélni, hogy egyik rész szebb, mint a másik, az a megnyugvás, amit a Krisztussal való teljes azonosulás eredményez. Már nem aggódom semmi miatt, mivel rájöttem valamire. Mert tudom, hogy Ő véghez tudja vinni az Ő akaratát, és az Ő akarata a sajátommá vált. Nem fontos az, hogy hova helyez engem, vagy ezt hogyan teszi. Mert a legegyszerűbb helyzetekben is Ő kell, hogy kegyelmét adja nekem, és az Ő kegyelme még a legnehezebb helyzetekben is elég.” (V. Raymond Edman, They Found the Secret, 20. old.)

Mások, akik tanúi voltak Hudson Taylor megváltozott életének, később hozzátették a saját bizonyságtételüket.

 „Hatalmas terheket viselt, mégis teljesen nyugodt és zavartalan volt. A csendesség mintaképe volt. Napi bevételének minden fillérét kivette a mennyei bankból: ’Az én békességemet adom nektek.’ Ami nem aggasztotta a Megváltót és nem zavarta az Ő lelkét, az őt sem nyugtalanította. Bár milliókkal foglalkozott, nem ismerte a sietséget és a rohanást, az idegeskedést és a bosszankodást. Tudta, hogy van olyan békesség, amely minden értelmet felülhalad, és amely nélkül nem létezhet.” (Edman, 20. old.)

Hudson Taylor élő példája lett annak, hogy hogyan lehet békességünk, még a viharban is. Ez az a béke, amit Jézus megélt, és ezt a békét akarja nekünk is adni.

A Krisztus példázatai című könyvben azt olvashatjuk: "Ne veszítsük el békességünket akkor sem, ha nem tudjuk próbáink miértjét! Bármilyen igazságtalanul bánnak is velünk, ne gerjedjünk haragra! A bosszúálló lelkülettel önmagunknak ártunk, Istenbe vetett bizalmunkat elveszítjük, és a Szentlelket megszomorítjuk. Mellettünk egy tanú áll – egy mennyei követ, – aki zászlót bont ellenségünk előtt, és az Igazság Napjának fényes sugaraival zár körül minket. Sátán ezen nem hatolhat át. E szent fénypajzsot nem tudja áttörni." ( 171.-172. old. az eredetiben, A hamis bíró és az özvegyasszony c. fej.).

Nem számít, hogy milyen stressz vagy milyen vihar ér minket ma, nem számít, hogy milyen sok feladat igényli azonnali figyelmünket, imádkozzunk, hogy Krisztus igazságának sugarai zárjanak körül minket!  

Szívből jövő imádság:

Drága mennyei Atyánk! Köszönjük azt az édes békességet, amit adsz nekünk, amikor szívünkben Hozzád fordulunk és Rád tekintünk! Megígérted, hogy soha nem fogsz elhagyni minket, és azt is ígéred, hogy hordod a mi terheinket, ha átadjuk őket Neked. Ahogy továbbra is imádkozunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon egyházunkra, kérjük, hogy áraszd ki szívünkbe egymás iránt a békesség, megbocsátás és szeretet lelkületét. Segíts minket, hogy türelmesek és megbocsátóak legyünk egymás hibái iránt, és ha valamiben nem értünk egyet, segíts, hogy akkor is szeretettel tudjunk egymás felé fordulni, képmutatás nélkül. Védj meg az ellenség támadásaival szemben és ne engedd, hogy elvegye tőlünk azt a békességet, amit Tőled kapunk ajándékba. Köszönjük, Atyánk! Jézus nevében! Ámen.

Írta: Melody Mason
Fordította: Gángó-Horváth Kitti


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése