2015. április 30., csütörtök

100 nap imádságban 37.

MASTER-Praying Man.png   37. nap - 2015. április 30. csütörtök

“Isten igéjének összes ígérete alapul szolgálhat imánkhoz. Bármilyen lelki áldásra van szükségünk, előjogunk, hogy Jézus nevében kérjük" Gondolatok a hegyibeszédről, 133. o.

IMACÉLOK

1.   Imádkozzunk egy "Felház" tapasztalatért azok számára, akik részt vesznek a Generál Konferencia ülésszakán. Igen, ügyeket tárgyalni kell, de imádkozzunk azért, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy Isten az Ő népe között van.

2.   Imádkozzunk annak megértéséért, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egy prófétai mozgalom, prófétai üzenettel, amelyet a Menny bízott ránk egy prófétai küldetéssel együtt . Ezért nem szunnyadjunk a föld történelmének eme kritikus időszakában.

3.   Imádkozzunk azért, hogy több időt szenteljünk a Biblia tanulmányozására és imádságra a vezetőkért és laikusokért, hogy teljesen átengedjük Istennek az egyház vezetését, az Ő akarata szerint.

4.   Imádkozzunk a Krisztusban való egységért a küldöttek között és a jelenlevők között is, hogy ez felül kerekedjen minden vélemény különbségen, és hogy a résztvevők alázattal fogadjanak el minden eredményt, amely talán nincs összhangban az ő személyes meggyőződésükkel.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a programok és minden program vezető, beleértve a bizottsági üléseket is a Szentlélektől vezettettek legyenek, és ezek az összejövetelek életet megváltoztató események legyenek, nem csupán ügyek intézése. 

6.   Imádkozzunk azért, hogy a zenei szolgálatok a Generál Konferencia ülésszakán Istent dicsőítsék és a résztvevőket közelebb vonják Jézushoz. Imádkozzunk azért, hogy a panasz helyett inkább a dicsőítés lelkülete uralkodjon Isten iránt életünk minden aspektusában, legyen az istentisztelet, vagy munkánk.

7.   Imádkozzunk a küldöttek és vezetők biztonságáért és egészségéért, amint a San Antonio-ba való utazásra készülnek.

8.   Imádkozzunk azokért, akik a színfalak mögött dolgoznak, akik logisztikai terveket készítenek a San Antonio-i Generál Konferenciai ülésszakra.

9.   Imádkozzunk a Kommunikációs osztály küldötteiért, és az Archívum és statisztikai osztály küldötteiért, akik a jövő nemzedéke számára készítenek értékes dokumentumokat

10.               Imádkozzunk "befolyásközpontok" létrehozásáért, különösen a nagyobb városokban szerte a világon, amelyek segítik az embereket mindennapi életükben és bemutatják Krisztus szeretetét.

Először az Ő országa

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Mát 6:33-34
·        Kulcs szakasz: “Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6:33)

Sok időt töltöttem az autizmus tanulmányozásával, fejlesztettem diagnosztikus képességeimet, különböző kezeléseket terveztem a rendellenességgel küzdő gyermekeknek, és támogatást nyújtottam a családjaik számára. Az igazat megvallva mindig is arról álmodoztam, hogy egy nap lehetőségem nyílik előadást tartani az egész nemzet előtt a témakörben.

Így elképzelhetitek, milyen izgalommal töltött el, amikor néhány hete egy e-mailt kaptam az Amerikai Nemzeti Autizmus Társaságtól. Ebben arról értesítettek, hogy a jelentkezésemet elfogadták, tarthatok egy előadást a következő nemzeti konferencián, Denverben, 2015. július 8-11 között. Imameghallgatás volt, és egy álom beteljesülése. Ám az örömöm hirtelen elhomályosult, hiszen rájöttem, hogy ez egy időben lesz a Generál Konferencia következő ülésszakával. Lelkesedem az ima szolgálatért, és már felajánlottam a szolgálatomat, mint imacsoport-tag a 10 napos ülésszakra.

Ebben a pillanatban az Úr emlékeztetett az Ő ígéretére: “Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6:33) Tudtam, hogy nem változtathatom meg az Úr iránti gondolataimat. Nem választhatom e világ dolgait - legyenek azok bármilyen nemes célok - az Ő szolgálatra való elhívásával szemben.

Naponta kell megütköznünk ilyen döntéshelyzetekkel. Mit választunk akkor, amikor az Istennek való szolgálat ütközik saját földi érdekeinkkel?

Én meghoztam a döntésemet! Az Úr időről-időre megtartotta nekem adott szavát, így nekem is meg kell tartanom a Neki adott szavamat. Azt ígéri, hogy “nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek” (Zsid 6:10). Azt választottam, hogy hiszek az Úrnak. És te?

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! A teljes odaszentelődés nem könnyű. Bár szeretünk Téged, nem mindig könnyű feladni e világ dolgait, amikor szolgálatra hívsz bennünket. Ahogy ezt a 100 napot imádságban töltjük, kérünk, segíts naponként újra odaszánnunk mindenünket Neked, és szavadon fognunk Téged. Segíts, hogy legyen hitünk abban, hogy Te minden ígéretedet megtartod a mi életünkben, ha mi minden más fölé Téged helyezünk. De akár megtisztelsz minket azzal, hogy úgy válaszolsz, amint reméltük, akár nem, mi akkor is lemondunk Érted egyéni álmainkról és önző világi ambícióinkról, még ma. Bárcsak William Cowper hittel teli éneke lenne a mi naponkénti imádságunk is: “Ha bálványt hordok lelkemben - legyen az bármilyen -, ne üljön többé székedben: csak Téged áld szívem.” Ámen.

Írta: Shanter Alexander

Fordította: Erdődi Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése