2015. április 15., szerda

100 nap imádságban 22

22. nap - 2015. április 15. szerda

“A trónt övező szivárvány záloga annak, hogy Isten hű, és hogy nála nincs változás, sem változásnak árnyéka... Megígérte, hogy ha méltatlanságunk és bűneink beismerésével hozzá fordulunk, figyelmez kiáltásunkra. Trónja becsülete múlik szava beváltásán.” (Krisztus példázatai, 98. oldal - angolban 148. oldal )

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy Isten olyan hatalmasan munkálkodjon a közelgő Generál Konferencián, hogy nyilvánvaló legyen mindenki számára, hogy Isten megáldja egyházát a sok imára való válaszként, amelyek felszállnak hozzá.

2.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia programjának minden aspektusát, hogy alázat és szolgáló lelkület nyilvánuljon meg közöttünk, beleértve a lerendezését annak, amit egymás ellen, vagy munkatársaink ellen elkövettünk. 

3.   Imádkozzunk azért, hogy a közelgő Generál Konferenciai ülésszak fordulópont legyen egyházunk történetében, és hogy a Szentlélek kiáradjon, felhatalmazva bennünket a munka bevégzésére, hogy végre haza mehessünk.

4.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették.

5.   Imádkozzunk azért, hogy Isten jelenléte betöltse az Alamodome-ot (az az épület, ahol a Generál Konferenciai összejöveteleket tartják), és azért, hogy amint az emberek az ajtókon belépnek, érezzék meg a Szentlélek hatalmát.   

6.   Imádkozzunk Isten vezetéséért a jelölő és választó bizottságokban.

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten találjon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövő számára; olyan vezetőket, akik Krisztus központú vezetést gyakorolnak, miközben az egyház betölti a Menny által kijelölt küldetését. 

8.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági, a tinédzser, a serdülő és a gyermek programok megújító tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára. Imádkozzunk azért, hogy Isten készítse fel azokat a testvéreket, akik velük foglalkoznak majd.

9.   Imádkozzunk a küldöttek és vezetők biztonságáért és egészségéért, amint a San Antonio-ba való utazásra készülnek.

10.               Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Ted N. C. Wilson elnökre és minden osztálytitkárra a Generál Konferencia székházában.

Taníts engem imádkozni!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Lk 11:1-8
·        Kulcs szakasz: “Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait.” Lk 11:1

Ha egy lettem volna Jézus tanítványai közül földi szolgálatának három és fél éve alatt, jó néhány dologra megkértem volna, hogy tanítson meg. Azonban a négy evangéliumban Jézus tanítványai csak egy dologra kérték, hogy tanítsa meg őket, valami olyanra, ami meglepően egyszerű.

Lk 11:1 mondja el a történetet:  “Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: "Uram, taníts minket imádkozni..." Ennyi az egész. Nem azt kérték, hogy tanítsa meg őket, hogyan kell 5000 embert megvendégelni, hogyan lehet a vízen járni, vagy hogyan kell halottakat feltámasztani. Egyikre sem kérték: Csak erre: "taníts minket imádkozni!"

Jézus tanítványai látták a hihetetlen eredményeket, a kiáradó erőt, amikor Jézus imádkozott. Ezért tudták, hogy honnan származik a munkája mögött rejlő erő. Vágytak arra, hogy meglássák ugyanazt az Istentől származó erőt megnyilvánulni saját életükben is.

Ellen White ezt írja: "A legnagyobb ajándék, amit Isten az embernek adhat, a buzgó imádság lelkülete. Az egész menny megnyílik az ima embere előtt. Az alázatos hittel elmondott ima meghallgatásra talál" (The Review & Herald, 1896. október 20.).

Minél inkább ki vagyok téve ennek, ebben az öreg, bűnnel telt világban, annál inkább érzem ezt a szükségletet. Nekem személyesen vannak olyan családtagjaim, akik még nem ismerik Jézust, közeli barátaim, akik rákban szenvednek, és milliárdok vannak, akiknek hallaniuk kell a Hármas angyali üzenetet. Az én erőmmel vajmi keveset tehetek, de amikor a világmindenség hatalmas Istenéhez fordulok, Ő örömmel meghallgat és kiárasztja rám hatalmát. Ő a Teremtő, aki minden problémára, amivel csak szembetalálom magam, megoldást tud teremteni. A legnagyobb áldás azonban az, hogy Isten buzgó imádságra tanít és ihlet.

Szívből jövő imádság

Mennyei Atyánk, kérünk bocsáss meg nekünk azért, hogy oly gyakran fél szívvel imádkozunk. Bocsásd meg büszkeségünket, amely arra késztet, hogy saját erőnkben bízzunk. Taníts minket arra, hogy a te hatalmadban bízzunk. Taníts minket imádkozni! Taníts minket arra, hogy túl tegyük magunkat jelentéktelen szükségleteinken és hatékonyan imádkozzunk a körülöttünk lévő világért. Vágyunk arra, hogy imaharcosaid legyünk. Vágyunk arra, hogy országok megmozduljanak imánkra való válaszként. Köszönjük, hogy az ima buzgó embereivé teszel bennünket. És köszönjük Jézus igazságát, amely elfedezi gyenge, erőtelen imáinkat, és elfogadhatóvá teszi azokat a te trónod előtt. Jézus drága nevében. Ámen.

Írta: Zac Page


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése