2015. április 12., vasárnap

100 nap imádságban 19

MASTER-Praying Man.png   19. nap - 2015. április 12. vasárnap

“Olyan buzgón és sürgetően kell imádkoznunk, mint ahogyan a szükségben lévő barát könyörgött kenyérért éjfélkor. Minél többet kértek, lelki egységetek annál szilárdabb lesz. Lehetőségetek van az áldások nagyobb mértékét elnyerni, mivel nagyobb mértékben hisztek. Istené a menny minden áldása, és Ő ki akarja azt árasztani azokra, akik komolyan keresik azt a segítséget, melyet egyedül az Úr adhat.” (Christ Triumphant, 54. o.)

IMACÉLOK
1. Imádkozzunk a Szentlélek kitöltetéséért minden küldöttre és résztvevőre a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon, San Antonio-ban.

2. Imádkozzunk, hogy Krisztus vonzzon magához minden résztvevőt, a Vele való szoros együtt járásra, és hogy megújult figyelemmel tanulmányozzák Isten Szent Igéjét, és hogy ne ugyanúgy távozzanak a GK ülésszakról, ahogy odaérkeztek.

3. Imádkozzunk, hogy a GK ülésszak ne szokványos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, amely erővel tölt fel minket, hogy elérhessük a világot Jézus számára.

4. Imádkozzunk, hogy Isten támasszon istenfélő, tanítható és alázatos vezetőket a jövőre nézve; olyan vezetőket, akik Krisztus-központúan kormányozzák az Ő egyházát, hogy az betöltse mennyei megbízatását a világ felé.

5. Imádkozzunk a Generál Konferencia hírközlő és kommunikációs csapatáért, akik rendszeres és szükséges jelentést adnak majd az ülésszakról a világközösség tagjainak, akik figyelemmel kísérik az eseményeket.

6. Imádkozzunk minden hetednapi adventista média tevékenységért, hogy a világközösséggel összeolvadva még erősebb hangsúlyt adjanak a világszéles evangelizációnak.

7. Imádkozzunk, hogy az egész egyházban személyes és folyamatos hangsúlyt kapjon a naponkénti bibliaolvasás, a “Megújulás Isten Igéje által” c. program keretében.

8. Imádkozzunk, hogy szívből hálásak legyünk és tudjuk teljesen elfogadni a Prófétaság Lelkének írásait úgy, mint amely ma is alkalmazható, valamint hogy az egyház vezetősége és tagsága olvassa rendszeresen ezeket az írásokat.

9. Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Dél-csendes-óceáni Divízió és az Transz-Európai Divízió küldötteire,akik jelen lesznek a 2015-ös Generál Konferencián  - Isten név szerint ismeri őket.

10. Imádkozzunk, hogy iskoláinkban a hetednapi adventista oktatás tisztaságának megőrzése nagyobb támogatottságot és figyelmet kapjon, mind a tagok, mind a tisztségviselők részéről.

Isten nem halt meg és nem hazudott!

·        Elmélkedésre szánt bibliai szakasz: Ésa 55:8-11
·    Kulcs szakasz: “Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.” Ésa 55:11

4Móz  23:19 szívünkbe idézi, hogy “nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?”

Voltál már életedben igazán csüggedt? Előfordult már, hogy sötét felhők vettek körül? Volt már, hogy úgy tűnt, egy bizonyos helyzetből nincs kiút?

Azt mondják, Luther Márton életében is volt egy szakasz, amikor nagyon elcsüggedt. Úgy tűnt, tervei nem sikerülnek, amibe persze nehéz volt beletörődnie. Így Katlin, a felesége egy nap elhatározta, hogy tesz valamit. 

Felvett egy fekete ruhát, és bejött Luther szobájába.
“Asszony! Miért öltöztél gyászruhába?” kérdezte.
“Nem hallottad? Isten meghalt” hangzott a válasz.
Luther felcsattant: “Hogy Isten meghalt? Miféle istenkáromló beszéd ez? Dehogy halt meg!”
“Ó, bocsánat!”, mondta az asszony. “Csak azért gondoltam, mert az utóbbi napokban elég volt rád nézni, hogy azt higgyem, Isten meghalt.”

Szerencsére Luther Márton vette a lapot, és ebből nekünk is értenünk kell. Bár a körülmények olykor sötétnek tűnnek és rossz előérzetünk van, biztosak lehetünk abban (nem csak mi, hanem egész egyházunk is), hogy Isten mindenre gondot visel. Igen, mindenre!

Isten igen sok drága ígéretet adott nekünk az Ő Igéjében. Megígérte, hogy mindvégig velünk lesz. És azt is megígérte Ésaiás 43:1-2-ben, hogy “Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged.”

Jeremiás által azt mondja nekünk, hogy tudja az Ő terveit, gondolatait felőlünk: “békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek.” (Jer 29:11 ÚRK)

Ahogy Ellen White írja, “kiváltságunk, hogy Istent szaván fogjuk” (Az Evangélium szolgái, 370.o.). Amit Ő megígért, azt meg is cselekszi. Amikor sötét felhők gyűlnek körülöttünk, “ragadjuk meg Isten gazdag ígéreteit! Isten kertje tele van gazdag ígéretekkel. Gyűjtsük be és vigyük haza őket! Mutassuk meg, hogy hiszünk Istenben! Fogjuk Őt szaván! Egyikünk se találtasson bizalmatlannak és kétségeskedőnek Istennel szemben!” (Selected Messages, 3. kötet, 192.o.).

Isten nem halt meg és nem hazudott. Hihetünk az Ő Szavának!

Szívből jövő imádság: 
Mennyei Atyánk, taníts minket bízni Benned, a legnehezebb körülmények között is. Oly sok ígéretet adtál nekünk a Te Igédben. Taníts minket megragadni azokat, hogy valóban szavadon fogjunk Téged, hiszen Ésa 55:11 azt mondja, a Te Igéd nem tér vissza Hozzád üresen. Bocsásd meg nekünk kérünk, hogy olykor elcsüggedünk a körülöttünk lévő események miatt. Segíts megtanulnunk minden gondunkat Reád vetni, és bízni abban, hogy Te mindent kézben tartasz és mindent a javunkra fordítasz. Taníts minket, hogy mit jelent igazán a Te Igédre épített hit. Ámen.

Írta: By Raluca Ril
Fordította: Erdődi Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése