2015. április 23., csütörtök

100 nap imádságban 30

MASTER-Praying Man.png   30. nap - 2015. április 23. csütörtök
"Kérdeztem az angyalt, miért nincs több hit és erő az adventista egyházban? Így felelet: 'Ti nagyon hamar elengeditek a Mindenható karját. Szálljon fel fohászotok Isten királyiszékéhez és tartsanak ki erős hitben. Az ígéretek bizonyosak. Higgyétek, hogy elnyeritek azokat a dolgokat, amikért könyörögtök, s akkor mind meglesznek azok.' Ezután Illésre hívták fel figyelmemet. Ő hozzánk hasonló ember volt, de áhítattal és buzgón imádkozott. Hite kiállotta a próbát. Hétszer könyörgött az Úrhoz s végül megjelent a felhő. Láttam, hogy az Úr ígéreteiben kételkedünk s az Urat hitetlenségünkkel megsértettük." Tapasztalatok és látomások, 73. oldal az angolban.
IMACÉLOK:
1.      Imádkozzunk, hogy  „Ami lehetett volna” 1901-ben, megtörténjen 2015-ben, hogy siettesse Jézus visszajövetelét.

2.   Imádkozzunk, hogy valóban a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia ülésszakát minden tekintetben, és hogy sok ima szálljon fel, bűnvallomással, alázattal, megbékélve, önzetlen szolgálattal, és a misszióra koncentrálva, minden résztvevőért, és különösen a vezetőkért.

3.   Imádkozzunk, hogy általános, erőteljes megbecsülés és élő lelkesedés kísérje az egyház küldetését, hogy ez háttérbe szorítson minden egyéb vitatémát.

4.      Imádkozzunk, hogy Isten töltse be az Alamodome-ot jelenlétével, és hogy akik belépnek az ajtón, rögtön érzékeljék a Szentlélek erejét.

5.      Imádkozzunk, hogy a soron következő Generál Konferencia ülései fordulópontot jelentsenek egyházunk történelmében.

6.      Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján.

7.    Imádkozzunk a San Antonio-i szállodák személyzetéért, hogy szívüket megérintse sok hetednapi adventista élete a GK ülésszaka idején.

8.      Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért Alberto Gulfan-ra (Dél-Ázsia Csendes-Óceáni  Divízió), és Barry Oliver-ra (Dél-Csendes Óceáni Divízió elnöke) valamint minden unió, egyházterület és misszió elnökére divízióikban.

9. Imádkozzunk a világszerte zajló Nagyvárosi misszió kezdeményezéseiért, hogy milliókat érjünk el Krisztus számára.

10.   Imádkozzunk, hogy a világon minden hetednapi adventista férfi, nő és gyerek egységes evangélizációs és bizonyságtevő tevékenységekben vehessen részt, amihez a Szentlélek ad erőt, ha átengedjük Neki a vezetést az életünkben. 

Jézusunk menedék
•         Bibliai szakasz elmélkedésre: Lk 4:42-5:16
•         Alapige: " De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék." Lk 5:16

Éreztétek-e már valaha is a szabadságotok végén, hogy fáradtabbak vagytok, mint amikor elkezdődött? Én úgy emlékszem vissza egy szabadságomra a közelmúltban, hogy ‘Ez őrület! Mi értelme szabadságot kivenni, amikor az éppolyan kimerítő, mint a munkavégzés?'

A mindennapi életünk állandó rohanása, folyton növekvő stressze és nyomasztó elfoglaltsága miatt mindnyájunknak szüksége van egy igazi menedékre, de miféle menedéket keressünk? Először azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan birkózott meg mindezzel Jézus? Végtére is több nyomás, több potenciális stressz-forrás és nagyobb felelősség nehezedett rá, mint amivel te vagy én valaha is találkozni fogunk.

Lukács 5:15-ben bepillantást ad Jézus kimerítő programjába. “A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből.”

Az erős stressz és a hihetetlen nagy lehetőség idején beszélni! Lelkészként azt érezném, ha tömegek gyülekeznének a gyülekezetembe, hogy az evangéliumot hallgassák és szolgáljanak nekik, hogy ez a pillanat, amikor a túlhajszolás fokozatába kell kapcsolni! Egyértelmű, hogy ez nem annak az ideje, hogy visszavonuljak és távozzak a tömeg köréből. Vagy mégis?

A történet Lk 5:16-ban folytatódik: “De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék.” Hú! Jézus példája feltárja a visszavonulás fontosságát. Isten Fia számára pedig nem volt nagyobb öröm, sem pihentetőbb tevékenység, sem alkalmasabb módja az Őt minden felől ostromló szükségletek betöltésének, mint visszavonulni és imában tölteni egy kis időt. De miközben mindannyiunknak vannak olyan dolgai, amelyektől visszavonulnánk, amikor a nagyon szükséges megpihenésnek ez a pillanata elérkezik, úgy tűnik ritkán használjuk azt imádság céljára.

Nemrég eldöntöttük a feleségemmel, hogy megpróbáljuk Jézus példáját szó szerint követni. Volt néhány rugalmasan kezelhető nap a programunkban, és eldöntöttük, hogy ezt az időt arra használjuk, hogy visszavonuljunk és imádkozzunk. Az igazat megvallva ezt nehezebb volt elmagyarázni némely jó szándékú barátnak és családtagnak mint gondoltam volna. Mert ez egyszerűen nem olyasmi, amit a napjainkban tenni szokás. De őszintén mondhatom, jó ideje nem volt részem olyan felüdülésben, mint amit ez a néhány nap hozott. Amikor eltelt ez az időszak, azt mondtam a feleségemnek, “Miért nem erre használjuk a szabadságunkat minden évben?”

Ezért aztán azt kérdezem tőled, állásfoglalásra késztetve téged is és a saját szívemet is: Mi lenne, ha tényleg úgy élnénk, mint Jézus? Mi lenne, ha a végső menedékünk az lenne, hogy Istenhez futunk és imádkozunk? 

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy világi időtöltésekhez folyamodunk az erőnk megújítása érdekében ahelyett, hogy Hozzád fordulnánk, aki minden igazi megnyugvás és erő forrása vagy. Bocsásd meg nekünk, hogy elfeledkezünk arról, hogy a Te jelenlétedben teljes öröm van (Zsolt. 16:11).  Adj nekünk imádságos szívet! Taníts minket arra, hogy visszavonuljunk a bokros teendőinktől (beleértve még a szolgálattal járó feladatokat is) imádság céljából. Növeljed a mi hitünket a Te hatalmadban, amely nagyobb dolgokra képes az imára válaszul, mint amit mi tudnánk tenni erőtlen erőfeszítéseinkkel. Áraszd ki ránk kérünk a Te Lelkedet, az imádság Lelkét (Zak. 12:10). Áraszd ki a Te Szentlelkedet az Egyházunkra. Követni akarjuk Jézus példáját! Haza szeretnénk menni. A Te drága nevedben, Ámen.

Írta: Zac Page

Fordította: Stramszki István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése