2015. április 10., péntek

100 nap imádságban 17

MASTER-Praying Man.png   17. nap - 2015. április 10. péntek

Az Úr csalódik, mikor népének a tagjai kevésre értékelik önmagukat. Az Úr azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat érettük a Golgotán lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, kívánja őket, különben nem küldötte volna el Fiát azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa meg őket. Az Úrnak feladata van számunkra és nagyon tetszik néki, ha gyermekei a legmagasabb igényekkel lépnek eléje, csak azért, hogy minél nagyobb mértékben megdicsőíthessék az Ő nevét. Nagy dolgokat várhatnak el az Úrtól, ha hisznek az Ő ígéreteiben" (Jézus élete 573. oldal).

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk egy "Felház" tapasztalatért azok számára, akik részt vesznek a Generál Konferencia ülésszakán. Igen, ügyeket tárgyalni kell, de imádkozzunk azért, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy Isten az Ő népe között van.

2.   Imádkozzunk azért, az egyházi vezetők és laikusok több időt szánjanak bibliatanulmányozásra, és imádkozásra, ezzel lehetővé téve azt, hogy Istennek teljesen átadjuk a vezetést az Ő akarata szerint.  

3.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és vezetők több időt szánjanak az egymással való imádkozásra, és hogy meglátogassák az Imaszobát az Alamodome F termében.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az audio-vizuális és technikai eszközök jól működjenek, hogy mindenki jól hallhasson mindent, akárhol is üljön a teremben.   

5.   Imádkozzunk azért, hogy a fordítások pontosak és a Szentlélektől áthatottak legyenek.

6.   Imádkozzunk azért, hogy a zenei szolgálatok a Generál Konferencia ülésszakán Istent dicsőítsék és a résztvevőket közelebb vonják Jézushoz.

7.   Imádkozzunk azért, hogy az ételek egészségesek és jó ízűek legyenek, hogy a vezetőknek egészségük és erejük legyen az ülések alatt.

8.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a Dél-Amerikai Divízió és a Dél-Ázsia Cendes-Óceáni Divízió küldötteire, akik részt vesznek a Generál Konferencián - Isten név szerint ismeri őket.

9.   Imádkozzunk "befolyásközpontok" létrehozásáért, különösen a nagyobb városokban szerte a világon, amelyek segítik az embereket mindennapi életükben és bemutatják Krisztus szeretetét!

10.               Imádkozzunk a hatalmas ingyen klinikáért, amelyet ma helyeznek üzembe a San Antonio-i Alamodome-ban. Imádkozzunk azért, hogy az evangélium érintse meg az emberek szívét.  

Szívembe rejtettem a Te beszédedet!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsolt 119:9-11
·        Kulcs szakasz: “Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsolt 119:11

Nagyon könnyen megbántódom, ha valaki olyan dolgot mond nekem, ami nem tetszik vagy ha megkritizálnak valamit, amit tettem, ilyenkor egy darabig durcáskodom. "Miért mondta ő ezt nekem?" vagy "Miért nem a maga bajával törődik, ahelyett hogy engem bántana?" - gondolom ilyenkor magamban. De Isten fokozatosan megváltoztatta a szívemet az Ige ereje és következetes tanulmányozása által, és örömmel fogadtam a helyreigazításokat, még akkor is, ha sértették büszkeségemet.  

Volt azonban két kulcs Igevers, amelyek nagyon sokat jelentettek és segítettek abban, hogy helyesen lássam a dolgokat. Ezek ma is őrködnek felettem. 

Az első Igevers Zsolt 119:71, amely ezt mondja: "Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet." Ez igen! Ebben a szakaszban tisztán megláttam azt, hogy Isten megenged próbákat és még talán a mások részéről érkező kritikát is, hogy segítsen a jellemünk fejlődésében, hogy közelebb kerüljünk Őhozzá. Szerettem volna növekedni, ezért úgy gondoltam, hogy talán jó, ha ilyen próbákat átélek.  

A második szakasz, amely valóban hatással volt gondolkodásomra, ugyanabban a fejezetben található a Zsolt 119:165-ben, és egyszerűen ezt mondja: "A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk."

Amikor először olvastam, ezt gondoltam magamban, hogy "Semmi! Komolyan gondolod, hogy semmi bántódásuk sincs?" Nehéz volt elhinnem.

Most mindig felidézem magamban ezt a szöveget, mivel meggyőzött engem arról, hogy ha összhangban vagyok Istennel és az Ő törvényével (Igéjével), semmi sem fog bántani, ami velem vagy körülöttem történik. Természetesen nem mondom azt, hogy már sosem bántódom meg, de amikor beleesek abba a kísértésbe, hogy duzzogjak és panaszkodjak, vagy amikor úgy tűnik, hogy a bajok összetornyosulnak felettem, csak emlékeztetem magam erre az Igeszakaszra, és a sértődöttségem azonnal szó szerint elillan. Ez a szépsége és hatalma Isten Igéjének. Meg tudja változtatni a gondolkodásodat.

Ellen White ezt írja: "Bezárhatjuk az ajtót sok kísértés előtt, ha megjegyzünk Igeverseket. Torlaszoljuk el az utat Sátán előtt azzal, hogy "Meg van írva" (The Faith I Live By, 8. oldal).

Zsolt 119:11 ezt mondja: “Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.”  

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Taníts minket erős hitet építenünk a Te Igéd fundamentumára. Taníts minket arra, hogyan hagyatkozzunk a Te Igédre a szívünkben és hogyan alkalmazzuk azt a mindennapi gyakorlati életben. Taníts minket arra, hogy hogyan erősítsük meg az elménket az ellenség támadásai ellen, hogy ezt mondjuk neki: "Meg van írva". A Te Igéd hatalom! És amikor minden kudarcot vall az életünkben, a Te Igéd maradjon meg nekünk. Ezért segíts Urunk. Segíts minket egyénileg és mint egyházat is, hogy erősen megálljunk, és meggyökerezzünk a Te Élő Igédben. Ámen.

Írta: Melody Mason


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése