2015. április 28., kedd

100 nap imádságban 35

  
MASTER-Praying Man.png   35. nap - 2015. április 28. kedd

Könyörögjenek Szentlélekért! Isten állja minden ígéretét. Bibliáddal a kezedben mondd: ígéretedre hivatkozom: "Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek." Krisztus példázatai, 79. oldal 147. az angolban

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferencia idején részünk legyen egy "felház tapasztalatban", ahogy a tanítványok is részesültek pünkösd előtt, hogy erőt kapjunk elérni a világot Krisztus számára, ahogyan ők is tették. Itt az idő, hogy haza menjünk!

2.   Imádkozzunk, hogy Krisztus vonzzon magához minden résztvevőt, a Vele való szoros együtt járásra, és hogy megújult figyelemmel tanulmányozzák Isten Szent Igéjét, és hogy ne ugyanúgy távozzanak a GK ülésszakról, ahogy odaérkeztek.

3.   Imádkozzunk a gondolatok tisztaságáért és a figyelem összpontosításáért a küldöttek számára a fontos üléseken és a döntéshozatalban.

4.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok legyenek közöttünk és szólaljanak fel az üléseken, amikor szükség lesz rá.

5.   Imádkozzunk alázatért, hogy egységesek legyünk az Isten vezetésének való alárendelésben, és azokban a folyamatokban, amelyekben közös megegyezésen alapuló döntéseket hozunk.

6.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok őrizzék az ajtókat, hogy semmi baleset vagy sérelem nem érje a küldötteket, vezetőket vagy a résztvevőket.

7.   Imádkozzunk azért, hogy a kongresszusi központ minden területe olyan hely legyen, ahol Isten különleges módon munkálkodik a szíveken és  lehetőséget biztosít a misszióra és bizonyságtevésre.  

8.   Imádkozzunk a Generál Konferencia Szombatiskolai és a Személyes szolgálatok osztályának küldötteiért valamint a fordító munkacsoportért. 

9.   Imádkozzunk a Generál Konferencia Nevelési és oktatási osztályának küldötteiért.

10.               Imádkozzunk fiataljaink védelméért az egyre növekvő világi befolyás ellen az által, hogy Isten Igéjére és a másoknak való szolgálatra összpontosítanak.

A megbocsátás szabadsága

Bibliai szakasz elmélkedésre: Kol 3:12-17

Alapige: “Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is.” Kol 3:13

Miután adventista barátaimmal egy néhány hónapig tanulmányoztuk a Bibliát, érezni kezdtem Isten hívását, hogy változtassak életemen az Ő javára. Az egyik változás az volt, hogy eltávolítottam testem különböző részeiről az ékszereket. Bár szerettem ezeket az ékszereket, és úgy gondoltam, hogy jól állnak nekem, rájöttem arra, hogy Isten nem akarja, hogy piercingem legyen (3 Móz 19:28).   

Amikor azonban meghoztam a végső döntésemet, az utolsó darab ékszert is eltávolítottam, elmondhatom, hogy Sátán mérges volt, mert két nappal később egy régi barátom megjelent az ajtómnál és beszélni akart velem. Azt mondta, hogy ki akar békülni velem, és esélyt akart kérni magának, hogy rendbe hozza dolgait, de valóban csak be akart jutni a lakásomba (amit naivan megengedtem neki), így lehetőséget adtam neki, hogy erőszakoskodjon velem.

Ennek a tragikus eseménynek eredményeként ismét megharagudtam Istenre. Épp most rendeltem alá magam neki. Hogyan engedhette, hogy ez megtörténjen velem?

Egy ideig áldozat voltam, és eldöntöttem, hogy soha nem bocsátok meg. De hála az Úrnak, már nem vagyok áldozata a múltamnak, mert Isten szívátültetést végzett rajtam. Megbocsátó szívet adott nekem az (azok) iránt, akik bántottak engem. Most azért imádkozom azokért, akik ártottak nekem, hogy érintse őket az a Valaki, Aki megbocsátott nekem.

Ért olyan sérelem az életben, amit nehéznek találsz megbocsátani? Áldozata vagy a múltból valaminek? A megbocsátás nem olyan dolog, amit mi ki tudunk termelni. Ez egy Istentől jövő ajándék. Ha a mennybe akarunk jutni, megbocsátó szívre van szükségünk embertársaink iránt - ami magába foglalja azokat, akik nem tudják jobban és azokat is, akik igen, mint például keresztény testvéreink, akik időnként bántanak bennünket. A megbocsátás nagyon nehéz ez iránt az utóbbi csoport iránt, de Jézus ilyen szívet ad nekünk, ha kérjük. A megbocsátás igazi szabadságot hoz számunkra.

Szívből jövő imádság:

Mennyei Atyánk, teremts bennünk egy tiszta szívet, és vedd el a kőszívet tőlünk. Bár szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus, de emberek vagyunk és gyengék. Amint egyházunkért imádkozunk, adj nekünk megbocsátó lelkületet azok iránt, akik bántottak bennünket. Te mondtad azt, hogy ha nem tudunk megbocsátani másoknak, Te sem tudsz megbocsátani nekünk. Ezért kérünk bocsáss meg nekünk azért, hogy visszatartottuk ezt az ajándékot. Tölts be bennünket a Te Szentlelkeddel, és vezess minket a helyes úton. Jézus nevében, Ámen.

Írta: Kat TaylorNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése