2015. április 19., vasárnap

100 nap imádságban 26

MASTER-Praying Man.png   26. nap - 2015. április 19. vasárnap

“Ha az erő birtokába akarsz jutni, megkaphatod; rád vár, csak kérned kell. Higgy Istenben, fogd Őt szaván, cselekedj hitben és az áldás érkezni fog.Prayer, 84. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek kiáradásáért a San Antonio-i Generál Konferenciai ülésszakra. Tudomásunk van arról, hogy a menny arra vár, hogy kiárassza ránk ezt az áldást. Ha nem kérjük, nem is kapjuk meg.

2.   Imádkozzunk a Krisztusban való egység lelkületéért a küldöttek és a résztvevők között, amely felülmúl minden véleménykülönbséget, és azért is imádkozzunk, hogy a jelenlevők fogadják el a végeredményt, bármi legyen is az, még akkor is, ha nem egyezik meg személyes meggyőződésükkel. 

3.   Imádkozzunk alázatért, hogy egységre jussunk az Isten vezetésének való alárendelődésünkben és a folyamatért, amelyben az egyház közös megegyezésen alapuló döntésre jut.

4.   Imádkozzunk azért, hogy a szónokok fel legyenek készülve, hogy a Szentlélek kenje fel őket, és hogy a résztvevők szíve készen legyen az üzenet fogadására.

5.   Imádkozzunk a Nők szolgálati osztályának üléseiért és az imaszemináriumokért a Generál Konferencia ülésszakán.

6.   Imádkozzunk azért, hogy a Generál Konferenciai ülésen ne csak szokásos ügyeket tárgyaljanak, hanem egy lelki ébredés legyen, amely alkalmassá tesz bennünket a világ elérésére Jézus számára. 

7.   Imádkozzunk azért, hogy az ifjúsági és gyermek programok lelkesítő tapasztalatot jelentsenek fiataljaink számára, és azért is, hogy a velük foglalkozók felkészültek legyenek.  

8.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon Dan Jacksonra (az Észak-Amerikai Divízió elnöke); Israel Leito-ra (a Közép-Amerikai Divízió elnöke) és Erton Kohler-re (a Dél-Amerikai divízió elnöke) valamint minden Unió, Egyházterület és Misszió elnökre divízióikban.

9.   Imádkozzunk nagyobb érdeklődésért és támogatásért minden egyháztag és vezető részéről, hogy a Hetednapi Adventista oktatás megőrizhesse tisztaságát iskoláinkban.  

10.               Imádkozzunk gyülekezeti tagjainkért és a vezetőkért, hogy elfogadják az egészségügyi üzenetet, nemcsak elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban is.


Erre tanítanak az otthoni növényeim!!

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 15:1-5
·        Alapige: “Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok.” Jn 15:4

Nemrég a nappalimban ültem és az egyik növény leveleinek a csúcsát néztem. Észrevettem, hogy némelyik levelén a levélcsúcs kezdett elszáradni és megbarnulni annak következtében, hogy nem voltak eléggé szoros kapcsolatban a szárral.

Miközben a leveleket néztem, Isten szólni kezdett hozzám. Megértettem, hogy hogyan kezd időnként a saját lelki életem is száradni és megbarnulni.
János evangéliuma így szól hozzánk: “Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15:4-5).

Igen, éppen úgy, ahogyan a leveleknek kapcsolatban kell maradniuk a növény szárával és éltető gyökérrendszerével, nekem is ugyanilyen napi kapcsolatban kell lennem a mennyei Atyámmal. Naponta merítenem kell az élet Nála lévő forrásából annak érdekében, hogy életben maradjak és jó gyümölcsöt teremjek.

Érdekes, hogy amikor egy levélnek megszakad a kapcsolata a gyökérrendszerével, először még mindig élőnek tűnik egy rövid ideig. Végül azonban elhal. Nem áll be fordulat a folyamatban vagy megújulás. Velünk, keresztényekkel is ez a helyzet, egyetlen különbséggel. Amikor megszakad a kapcsolatunk Jézussal, mi is élőnek tűnhetünk egy darabig mielőtt megszáradnánk és Krisztustól távol meghalnánk. Mi azonban mindig újra kapcsolódhatunk Hozzá és megelevenedhetünk. Isten képes csodát tenni és visszahozni bennünket az életbe! Hogyan teszi ezt? Egyetlen imába telik csupán.

Ellen White azt írja, hogy “Az imádság a lélek lélegzetvétele. Ez a lelki erő titka. A kegyelem egyetlen másik eszköze sem helyettesítheti, és tarthatja fenn a lélek egészségét. Az imádság közvetlen kapcsolatba hozza a szívet az élet forrásával és megerősíti a keresztény tapasztalat „izomzatát”. Ha elhanyagoljuk az imádságot, vagy csak alkalmanként, hébe-hóba imádkozunk, amikor éppen kedvünk tartja, akkor elveszítjük a kapaszkodónkat Istenben.” (Messages to Young People,  249. oldal).

Köszönöm Istennek, hogy még akkor is, amikor kezdek megszáradni és megbarnulni, Ő ott van, mindig készen arra, hogy megelevenítsen. Mindössze annyi a dolgom, hogy imában Hozzá forduljak.

Szívből jövő imádság:

Mennyei jó Atyánk, néha megszakad a kapcsolatunk Veled, és azt gondoljuk, hogy a saját erőnkből végezhetjük a dolgainkat. Elfelejtjük, hogy szükségünk van az “élet forrására” amely egyedül Tenálad van. Kérlek Uram, változtasd meg a szívünket, hogy vágyakozzunk Benned maradni, éppúgy, ahogyan a szőlővessző a szőlőtőkén marad. Azt is kérjük tovább imádkozva az egyházunkért, hogy segíts nekünk népként is megtanulni, hogy mit jelent személyes kapcsolatban maradni Veled. Tudjuk, hogy nem egyházként vagy csoportként üdvözülünk, hanem egyénileg üdvözülünk és újulunk meg. Ezért segíts nekünk naponta időt tölteni a lábaidnál imádságban, hogy bőségesen kiáraszthasd ránk a Te Szent Lelkedet. Jézus nevében kérjük ezt, Ámen. 

Írta: Kat Taylor

Fordította: Stramszki István

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése