2015. április 6., hétfő

100 nap imádságban 13
MASTER-Praying Man.png   13. nap - 2015. április 6. hétfő

A késői eső - A keresztények kérjék hittel a megígért áldást, és megkapják. A Lélek kitöltetése az apostolok idejében a korai eső volt, és dicsőséges volt az eredmény. A késői eső azonban sokkal bőségesebb lesz" (The Signs of the Times, 1914. Február 17.)

         IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek késői esőjének kitöltetéséért a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakra, amely bevezet a végső hangos kiáltásba, felhatalmaz a munka befejezésére és haza mehetünk.   

2.   Imádkozzunk azért, a Generál Konferencia ülésszaka ne csak szokásos ügyeket tárgyaljon, hanem egy lelki megújulás legyen, amely erőt ad nekünk ahhoz, hogy elérjük a világot Jézus számára.

3.   Imádkozzunk azért, hogy Isten olyan embereket hozzon el a Generál Konferencia ülésszakára, akiket Ő akar, és hogy a résztvevők (úgy a vezetők, mint a laikusok) igazán megtért, újra megtért emberek legyenek, vagy olyanok, akik az ülés alatt elfogadják a meghívást, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Krisztussal.  

4.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek lelkileg felkészültek legyenek a Generál Konferencia ülésszakára, hogy összhangban legyenek Isten akaratával a meghozandó döntésekben.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és a résztvevők naponta időt töltsenek Krisztussal és ne engedjék meg, hogy ügyek annyira telezsúfolják idejüket, hogy ne jusson idejük Istenre még a Generál Konferencia ülésszakán is.

6.   Imádkozzunk azért, hogy Isten gondoskodjon megfelelő vezetőkről a világ különböző tájaira a Generál Konferenciai választásokon, majd az év végi ülésen stb. (Sokan nyugdíjba vonulnak).

7.   Imádkozzunk azért, hogy Isten áldja meg a döntéseket minden napirendi ponttal kapcsolatosan.  

8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kitöltetéséért a Kelet-közép Afrikai Divízió és az Euro-Ázsiai Divízió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferenciai ülésszakon - Isten név szerint ismeri mindannyiukat.

9.   Imádkozzunk az egységért a világ minden gyülekezetében, egységekben és intézményekben, amely Isten Igéjének megbecsülésén, alázatos imán, a Szentlélek erején, az egyházi szabályzók tiszteletben tartásán, a teljes egyház részvételén alapul Jel 14 hármas angyali üzenetének és Jel 18 negyedik angyala üzenetének hirdetésében.   

10.               Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezeti tag felelőséget érezzen a lélekmentésben és rájöjjön arra, hogy a Menny azt kéri mindenkitől, hogy kövesse Jézus lábnyomát és tegyen bizonyságot hitéről.

Az Ige: Lelki megerősödésünk kulcsa

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Ef 6: 10-18
·        Kulcs szakasz: “Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde.” Ef 6:17

Ézsaiás 58:12 ezt mondja nekünk: "Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá."

Ebből a versből világosan kitűnik, hogy mi mint Isten népe arra hívattunk, hogy "a rések befalazói" legyünk. Lényegében ezért létezünk, hogy kijavítsuk azt, amit az ellenség lerombolt. Hogyan tesszük mi ezt? Úgy, hogy bemutatjuk a világnak Jézust, a Megváltót, hogy tanítjuk Isten Igéjének igazságait. Barátság evangélizáció, átfogó egészségügyi szolgálat, mások szükségleteinek való szolgálat által, és így tovább.

Igen, Isten elhívott bennünket, hogy álljunk a törésre egy szükségben levő világért. Arra is elhívott, hogy közbenjárói szolgálatot végezzünk azokért, akiknek szükségük van erre. A gond az, hogy a saját lelki falainkon olyan sok a luk, hogy nem tudunk eléggé erősek lenni abban, hogy másokért közbenjárjunk. Isten szomorúan kérdezi, hogy miért nincsenek közbenjárók (lásd: Ez 22:30; Ésa 59:16). Isten Igéje és az Ima ezen a ponton találkoznak.  

Az egyik legnagyobb áldás, amelyet saját életemben fedeztem fel a Biblia tanulmányozásával kapcsolatosan, az az erő, amelyet nekem ad, hogy lelkileg felvértezve legyek, hogy másokért is kiállhassak. Mit értek ezen? Azt, hogy amikor felfedezek egy területet az én életemben, ahol gyenge vagyok vagy küzdelmeim vannak (lehet negatív beállítottság, keresztényietlen magatartás másokkal szemben, valamilyen világi dolog szeretete, amely árthat nekem, egészségtelen ételtől való függőség vagy kívánság, vagy valami sokkal komolyabb - akkor imádkoznunk kell, és kérnünk Istent, hogy mutassa meg nekünk Isten ezeket a dolgokat - 2 Kor 13:5), veszem ezt a rést az én életemben és veszek egy ígéretet Isten Igéjéből, és elkezdem imádkozni ezt az ígéretet gyengeségi területem ellen egészen addig, míg Isten győzelmet nem ad. Természetesen azt is el kell döntenem, hogy alárendelem azt Istennek és irányt változtatok, de amikor ezeket a döntéseket meghozom és imádkozom azért, hogy Isten változtassa meg a szívemet, Ő mindig megteszi. Amikor időt szakítottam arra, hogy térdeimen küzdjek azért, hogy életem rései megjavuljanak, Isten sosem vallott kudarcot.  

Ezért mondja a Biblia, hogy "Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde” (Ef 6:17).

Isten Igéje igaz, a mi lelki megerősödésünknek a titka, és fegyverünk az ellenség ellen.

Tetszik nekem ez a bátorítás az ihletett írótól. Ellen White ezt írja: "Éberséggel és imával őrködhetünk a leggyengébb pontjaink felett, hogy azok a legerősebb pontjaink legyenek, hogy szembeszálljunk a kísértéseinkkel, hogy azok ne győzzenek le bennünket" (Pastoral Ministry, 24. oldal).     

Imádkozzunk az egyházért, hogy a Szentlélek kitöltessen, hogy megerősödjünk, hogy erőteljesen ki tudjunk állni a haldokló világunkért. Imádkozzunk azért is, hogy ne verjünk réseket, hanem Isten fel tudjon használni arra, hogy kijavítsuk azokat a réseket, amelyeket az ördög akar közénk verni.

Szívből jövő imádság

Mennyei édes Atyánk! Köszönjük, hogy nekünk adtad a Lélek kardját, hogy az a mi védelmünk legyen. Köszönjük, hogy a Te Igéd segít abban, hogy szilárd és megerősödött keresztényekké váljunk. Taníts minket imádkozni és arra, hogy a résre tudjunk állni azok érdekében, akik nem tudnak önmagukban megállni. Taníts minket a Te egyházadért imádkozni. Hisszük, hogy az Úr Jézus hamar eljön, és mi készen akarunk lenni, de segítened kell nekünk, mert az ellenség körülöttünk ólálkodik, és el akar pusztítani bennünket. Egyetlen oltalmunk és menedékünk Benned van és a Te Igédben. Ámen    

Írta: Melody Mason
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése