2015. április 8., szerda

100 nap imádságban 15

MASTER-Praying Man.png   15. nap - 2015. április 8. szerda

“Az ima a siker menny által kijelölt eszköze. Kérések, kérelmek,  esedezések ember és ember között megindítják az embereket és szerepet játszanak a nemzetek közötti ügyekben, de az IMA A MENNYORSZÁGOT MOZGATJA MEG." In Heavenly Places, 75. oldal

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk azért, hogy egy "Felház tapasztalatban" legyen részünk a Generál Konferencián, mint a tanítványoknak pünkösdkor, hogy erőt kapjunk az egész világ eléréséhez Krisztus számára, az apostolokhoz hasonlóan. Már épp ideje, hogy haza menjünk!

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő közelebb kerüljön Krisztushoz, és jobban összpontosítson Isten szent Igéjének a tanulmányozására, és azért hogy a résztvevők ne úgy jöjjenek el a konferenciáról, ahogy oda mentek.

3.   Imádkozzunk azért, hogy az előadók felkészültek és a Szentlélek hatalmával felkentek legyenek, és azért, hogy a részvevők is felkészültek legyenek arra, hogy meghallják az üzenetet.  

4.   Imádkozzunk azért, hogy senki se próbálja meg manipulálni a napirendet vagy az üléseket, hanem engedjük meg a Szentléleknek, hogy hasson a szívünkre.   

5.   Imádkozzunk a küldöttek gondolatainak tisztaságáért a fontos üléseken és a döntéshozatalban.

6.   Imádkozzunk azért, hogy a résztevők megtalálják az imaszobát az Alamodome épületének F termében.

7.   Imádkozzunk a késői eső kiáradásáért a Dél-Afrika Indiai Óceáni Divízió és az Észak-Ázsia Csendes Óceáni Divízió küldötteire, akik részt vesznek a döntéshozatalban a 2015-ös Generál Konferencián - Isten név szerint ismeri őket.  

8.   Imádkozzunk fiataljaink védelméért az egyre növekvő világi befolyás ellen az által, hogy Isten Igéjére és a másoknak való szolgálatra összpontosítanak.

9.   Imádkozzunk a szoros együttműködésért és egységért az egyház szervezete és a támogató szolgálatok között az egyház evangélizációs törekvéseiben.

10.               Imádkozzunk a hatalmas ingyenes klinikáért, amelyet a következő három napban üzemelnek be a San Antonio-i Alamodome-ban. Adventista egészségügyi dolgozók azt remélik, hogy ezreket fognak elérni ezen a héten.  

Az Ő Szava teremt és újjá teremt

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: Jn 1:1-13
·        Kulcs szakasz: “Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.” Jn 1:12

Isten az Ő gondviselésében nekünk adta az Ő Igéjét, hogy alkalmazzuk azt az élet minden körülményei közepette. Kezdetben az Ő Szava létrehozott valamit a semmiből. És az Ő hatalmas Szava volt az, amely mindent "Igen jónak" teremtett. Ősszüleink azt a tanácsot kapták, hogy mindent őrizzenek meg a "nagyon jó" állapotban az által, hogy engedelmeskednek Isten Igéjének. Az ember engedetlensége által azonban a világ többé már nem "igen jó".

Hála Istennek, Ő nem változik. Ezért az a Szó, amely szépséget teremtett a káoszból, fényt áraszt szívünk sötétjébe is. Ugyanaz a Szó tart fenn bennünket, ugyanaz a Szó ad reményt és bátorít bennünket; ugyanaz a Szó teremt újjá bennünket és ad erőt, hogy újra Isten fiaivá váljunk.

Jn 1:12 ezt mondja nekünk: "Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében."

Ellen White ezt üzeni: "Isten elhatározta, hogy mindenkinek, aki engedelmeskedik akaratának, az Ő örömét, békéjét és megőrző erejét adja. Az ilyen embereket folyamatosan közelebb vonja magához, nemcsak akkor, amikor térdükön imádkoznak, hanem akkor is, amikor mindennapi feladataikat végzik. Helyet készített nekik Önmagánál, ahol az élet megtisztul minden gorombaságtól, és minden szeretetlenségtől. Ez által a szoros kapcsolat által az Ő munkatársaivá válnak teljes életükben" (Heavenly Places 53. oldal).

Micsoda kiváltáság számomra, hogy Isten fiának neveztetem. Valamikor a világ fia voltam, de most Jézus golgotai áldozata és Isten Igéjének hatalma által új emberré, új teremtéssé lettem. Önmagamban nem lehetek jó, de befedez engem Krisztus jósága, és az "igen jó". Ahogy időt töltök Isten Igéjével, és meg akarom érteni és engedelmeskedni akarok az Ő szerető Szavának, munkatársa lehetek mások megmentésében.

Isten kihívott minket a sötétségből, az értelmetlenségből, hogy csatornái legyünk az Ő örömének és megváltásának, hogy hirdessük a világnak az Élő Igét. Elfogadjuk ezt a kihívást ma?

Szívből jövő imádság

Drága Urunk! Segíts meglátnunk ma a Te világod szépségét. Nyisd meg a szemünket, hogy meglássunk Téged a Te világodban. Tégy bennünket hajlandóvá, hogy örömmel engedelmeskedjünk a Te Igédnek és megbízzunk benne, bárhova is vezess bennünket. Segíts bennünket, ahogy tovább imádkozunk a te egyházadért. Nélküled össze vagyunk törve. A Te hatalmadra van szükségünk, hogy megteremts és újjá teremts bennünket, hogy azok legyünk, akinek elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod. Ámen.

Írta:  Roman Ril


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése