2015. április 13., hétfő

100 nap imádságban 20

MASTER-Praying Man.png   20. nap - 2015. április 13. hétfő
"Jákób győzött, mert állhatatos és határozott volt. Tapasztalata a kitartó ima hatalmát tanúsítja. Most kell megtanulnunk a győzelmes ima, a rendületlen hit leckéjét. Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagsággal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadótermében arat, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába." Pátriárkák és próféták, 203. old.

IMACÉLOK:
1.      Imádkozzunk, hogy  „Ami lehetett volna” 1901-ben, megtörténjen 2015-ben, hogy siettesse Jézus visszajövetelét.

2.      Imádkozzunk, hogy valóban a Szentlélek vezesse a Generál Konferencia ülésszakát minden tekintetben, és hogy sok ima szálljon fel, bűnvallomással, alázattal, megbékélve, önzetlen szolgálattal, és a misszióra koncentrálva, minden résztvevőért, és különösen a vezetőkért.

3.      Imádkozzunk, hogy általános, erőteljes megbecsülés és élő lelkesedés kísérje az egyház küldetését, hogy ez háttérbe szorítson minden egyéb vitatémát.

4.      Imádkozzunk, hogy Isten töltse be az Alamodome-ot jelenlétével, és hogy akik belépnek az ajtón, rögtön érzékeljék a Szentlélek erejét.

5.      Imádkozzunk, hogy a soron következő Generál Konferencia ülései fordulópontot jelentsenek egyházunk történelmében.

6.      Imádkozzunk azokért, akik most a színfalak mögött dolgoznak a San Antonio-i GK ülésszak tervezésében és logisztikáján.

7.      Imádkozzunk a San Antonio-i szállodák személyzetéért, hogy szívüket megérintse sok hetednapi adventista élete a GK ülésszaka idején.

8.      Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradjon a Dél-Ázsiai Divízió küldötteire, akik részt vesznek a GK ülésszakán – Isten név szerint ismeri őket.
9.  Imádkozzunk a világszerte zajló Nagyvárosi misszió kezdeményezéseiért, hogy milliókat érjünk el Krisztus számára.

10.  Imádkozzunk, hogy a világon minden hetednapi adventista férfi, nő és gyerek egységes evangélizációs és bizonyságtevő tevékenységekben vehessen részt, amihez a Szentlélek ad erőt, ha átengedjük Neki a vezetést az életünkben. 

A mennyei táplálék

•         Bibliai szakasz elmélkedésre: Zsolt. 34:7-10
•         Kulcs szakasz: "Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki benne bízik." Zsolt. 34:9

"A jóllakott ember még a lépesmézet is megtapodja; de az éhes embernek minden keserű édes." (Példabeszédek 27:7) 

Nincs semmi, ami jobban megvéd attól, hogy a gyorsételek után vágyakozzam, mint ha tele a hasam. Ha elég éhes vagyok, szinte bármit meg tudnék enni. De ha teljesen tele vagyok, még a kedvenc desszertem mellett is könnyen elmegyek.

Felfedeztem, hogy ez a keresztény életemre is igaz. Ha elég éhes vagyok, szinte bármit meg tudnék enni. De ha lelkileg feltöltődtem azzal, hogy időt töltöttem Jézussal az Ő Igéje által, akkor a világi dolgok közel sem olyan vonzóak.
Sajnos bár legjobb szándékom, hogy azt tegyem, ami helyes, a vágyaim gyakran legyőznek, mert nem töltődtem fel elég mennyei eledellel. Így az üres gyorsétel, amit az ellenség felkínál, tőrbe csal, bár tudom, hogy csak ártani fog.

Éppen ezért ad nekem olyan hihetetlenül sok erőt a következő ígéret: "Jézus pedig mondta nekik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha.” (János 6:35)  

Egy hihetetlen étrendről beszél! Jézus azt ígéri, hogy SOHA nem leszünk éhesek, és SOHA nem leszünk szomjasak, ha Hozzá jövünk.
Azok, akik Jézust hallgatták, azt gondolhatták, hogy a fizikai táplálékról beszél, ezért Jézusnak nagyon egyértelművé kellett tennie, hogyan tudunk vele táplálkozni: "…a beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet." (János 6:63) Jézus azt ígérte, hogy az Ő szavával fog táplálni, megelégíteni minket.

Most már értem, hogy miért volt időnként olyan nehéz ellenállnom az ellenség kísértéseinek. Túl gyakran engedtem, hogy eljussak addig a pontig, hogy éhezem. És ha nem szánok elég időt arra, hogy Krisztussal táplálkozzam az Ő Igéje által, akkor azt tapasztalom, hogy a mai kísértéseknek sokkal nehezebb ellenállni és nehezebb őket legyőzni. De ha Jézussal betöltekezem, ha az Ő szava megelégít, akkor nem vágyom többé evilági üres örömökre.

Csatlakozzatok ti is hozzám! Táplálkozzunk ma Krisztussal és az Ő Élő Igéjével! Ízleljük és lássuk meg, hogy Ő jó, mert az Ő Igéje nagyon-nagyon jó. 

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyánk! Szívünk kérése ma az, hogy adj nekünk többet Jézusból! Belefáradtunk már abba, hogy vonzónak találjuk ezt a világot. Kérünk, elégíts meg bennünket Jézussal annyira, hogy minden más üres legyen és elveszítse vonzerejét vele összehasonlítva! Add, hogy éhezzünk és szomjazzunk a Te Igédre, és az örök értékekre. Köszönjük, hogy ha Hozzád jövünk, akkor SOHA nem éhezünk meg és SOHA nem szomjazunk meg, mert megígérted, hogy életnek kenyerét adod nekünk. Valóban, ha ízlelünk és látunk, Te jó vagy. Köszönöm Atyám, hogy meghallgatod ezeket az imákat! Jézus nevében. Ámen.


Írta: Zac Page
Fordította: Gángó-Horváth Kitti

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése