2015. április 1., szerda

100 nap imádságban 8

8. nap – 2015. Április 1. kedd
IMACÉLOK
1.   Imádkozzunk a Szentlélek bőséges kiáradásáért a Generál Konferencia időszaka alatt, hogy olyan tapasztalatunk lehessen, mint a tanítványoknak a felső szobában pünkösdkor.
2.   Imádkozzunk azért, hogy a Isten Szentlelkét érezhesse mindenki érkezésükkor és ottlétükkor a termekben és a főépületben (még a nem Adventista személyzet és dolgozók is).
3.   Imádkozzunk azért, hogy ez ne csak egy átlagos ügyintézés legyen, hanem lelki megújulás, mert fel kell készülnünk varra, hogy a mi generációnk az egész világot elérje Jézusért számára.
4.   Imádkozzunk Istenhez olyan vezetőkért, akik istenfélők, könnyen tanulnak és alázatosak, hogy Krisztus központúan vezessék az egyházat a következő öt évben.
5.   Imádkozzunk a küldöttekért és vezetőkért, hogy időt  szánjanak az együtt imádkozásra és meglátogatják az Alamodome épületben található imatermet.
6.   Imádkozzunk Isten áldásáért és vezetéséért az erőteljes tapasztalatokon keresztül, melyeket minden nap megoszthatnak egymással a jelenlevők. Imádkozzunk, hogy ezek a tapasztalatok megerősítsék az embereket, hogy Jézusért éljenek, és más embereket Istenhez vezessenek.
7.   Imádkozzunk a küldöttek biztonságáért és egészségéért San Antonio-ba vezető utazásuk során.
8.   Imádkozzunk azért, hogy minden résztvevő Krisztushoz még közelebb kerüljün és megújuló erővel tanulmányozza Isten Igájét, és ne ugyanolyan állapotban hagyják el A Generál Konferenciát, mint ahogyan érkeztek.
9.   Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek kiáradjon a Dél_ásziai-csendes-óceáni Divízió vezetőségére: John Rathinaraj, Gordon Christo és Robert Clive testvéreken és csapatukra.
10.               Imádkozzunk a nagyvárosi evangélizációért ugyanebben a divízióban.
Merj még többet kérni, még ma!
Ha azt választottuk, hogy követjük Krisztust és engedelmeskedünk Neki, mi mindannyian kaptunk valamennyit Isten Lelkéből. Azonban ne elégedjünk meg ennyivel. Ne elégedjünk meg azzal a kiáradással, amit talán múlt héten, vagy múlt évben, vagy akár megtérésünkkor kaptunk. Legyünk Isten mellett ma is, és kérjünk Istentől még több Szentlelket még ma!
Ellen White ezt írja: “Az isteni hatalommal való kapcsolat minden pillanata lényeges az előmenetelünkhöz. Lehet, hogy rendelkezünk Isten Lelkének egy mértékével, de imádság és hit által folyamatosan többet akarunk a Lélekből" (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 508. oldal).
Lukács 11:13 emlékeztet minket: „Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.”
Ezért bátran kérjünk csak tovább. Kérjünk még többet!

Szívből jövő imádság
Drága Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy te mennyire szeretnél még többet tenni értünk emberekért és az egyházért, mint amit mi valaha is remélhetünk kérni. Segíts minket a Te keresésedben ma is, és ne elégedjünk meg a múltbéli áldásokkal. Adj nekünk új erőt Szentlelked által még ma. Ámen.
Fordította: Rajki Dávid


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése