2015. április 3., péntek

100 nap imádságban 10

10. nap - 2015. április 3. péntek

IMACÉLOK:
1.   Imádkozzunk azért, hogy a késői eső gazdagon kiáradjon egyházunkra, hogy Isten Lelke felhatalmazzon bennünket arra, hogy elérjük az egész világot, úgy, ahogy az apostolok is tették pünkösd után.
2.   Imádkozzunk azért, hogy a küldöttek és a résztvevők (és mindannyian) napi személyes kapcsolatban legyünk Jézussal, hogy ne engedjük meg azt, hogy az elfoglaltságunk elvegye az Istennek szánt időnket még a Generál Konferenciai ülésszakon sem.
3.   Imádkozzunk a gondolatok tisztaságáért a küldöttek számára a fontos összejöveteleken és a döntéshozatalban.
4.   Imádkozzunk azért, senki se manipulálja a programokat és a napirendi pontokat, és hogy Isten Lelke, szeretete és az egység domináljon még a személyes véleménykülönbségek közepette is.  
5.   Imádkozzunk azért, hogy az angyalok legyenek közöttünk, és szólaljanak fel az üléseken, amikor szükség lesz rá.
6.   Imádkozzunk a gyermek és ifjúsági programokért, hogy segítse fiataljainkat egy szorosabb Istennel való járásban.
7.   Imádkozzunk a San Antonio-i szállodák személyzetéért, hogy a szívüket megérintse a sok adventista a Generál Konferencia ülésszaka alatt.
8.   Imádkozzunk a Szentlélek különleges kitöltetéséért a Nyugat-Közép-Afrikai Divízió vezetőségére: Gilbert Wari, Onaolapo Ajibade, Emmanuel Manu és munkaközösségükre.
9.   Imádkozzunk a Nagyvárosi missziós kezdeményezésekért a Nyugat-Közép-Afrikai Divízió területén.
10.               Imádkozzunk a kiscsoportos misszió fókuszban helyezéséért, hogy minden gyülekezeti tag bekapcsolódjon a személyes bizonyságtevésbe, Isten nagy igazságának a hirdetésébe ezekben az utolsó napokban.

Végül megtaláltam az igazi otthonomat

Keresztény otthonban nőttem fel. A volt Szovjetunió területén születtem, és Németországba költöztünk, amikor 8 éves voltam.

Évekkel később a nővérem és édesanyám elkezdtek érdeklődni a kereszténység iránt, és elmondtak nekem is néhány bibliai történetet. Az ő befolyásukra elkezdtem járni egy független pünkösdi gyülekezetbe.  

Isten arra késztettet, hogy tegyem rendbe az életemet Vele, és valljam meg azt a sok rosszat, amit mások ellen elkövettem. Büszkeségem azonban visszatartott a teljes győzelemtől. Sajnos ennek az lett az eredménye, hogy az egyik dédelgetett bűnöm a másikhoz vezetett, és évek múltán is még mindig nagyon távol voltam Istentől. Eljártam klubokba, táncoltam, ittam és züllött életet éltem.

Istennek hála, hogy Ő nem mondott le rólam. Édesanyám és mások is imádkoztak értem, és Isten hangja folyton ezt mondta nekem: "Te nem ide tartozol." Meglepő módon még mindig vágytam arra, hogy közel kerüljek Istenhez, de mivel korábban kudarcot vallottam kísérletemben, hogy Neki éljek és rendbe tegyen a Vele való kapcsolatomat, reménytelennek éreztem az egészet.

A vágyam az Élő Víz után azonban egyre erősebb lett. Az egyik este azt mondtam egy közeli barátomnak, hogy már nem vágyok arra, hogy leigyam magam. Ezek után nem jártam többé klubokba, és elkezdtem komoly változásokat megtapasztalni, ahogy Isten tovább vezetett.

Ezután nem sokkal elkezdtem egy Adventista TV műsort nézni, és megragadott a tiszta üzenet, amit ott bemutattak. Ezt gondoltam magamban: "Ez biztosan igaz!"

Az egyik napon egy előadást néztem, amelyben a prédikátor felhívást intézett a nézőkhöz, hogy forduljanak el a világtól, és vessék alá magukat Istennek. Meggyőződtem róla, hogy világi életmódom távol tartott engem Istentől. És ott a hálószobámban, ahogy a prédikátor a felhívást intézte, döntöttem.  

Ezt mondtam: "Istenem, Te teremtetted az eget és a földet és Te új szívet tudsz adni nekem."

És tudjátok, mi történt? Ő megtette! Segített új életet kezdenem, amit nem adnék oda semmiért sem. Abban is segített, hogy leküzdjem büszkeségemet és helyrehozzam amit mások ellen elkövettem.

Az emberek gyakran mondják, hogy "ott van az otthon, ahol a szív van". És Péter szavaira gondolok: "Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad" (Jn 6:68). Ezzel teljesen egyetértettem. Nincs más hely, ahova mehetnék, csak Jézus Krisztus, az én Uram. Övé a szívem, és Ő az én otthonom, most és az örökkévalóságon át.

Szívből jövő imádság:
Drága Mennyei Atyám! Köszönöm az örök élet ajándékát. Köszönöm, hogy oltalom és menedék vagy és igazi otthon mindannyiunknak. Segíts, hogy ne éljünk tovább lelki megalkuvásban. Segíts, hogy ne vonakodjunk követni meggyőződésünket. Segíts, hogy ne ragaszkodjunk egyetlen dédelgetett bűnünkhöz sem, mert tudjuk, hogy ez fájdalmat okoz neked. Nem csupán arra vágyunk, hogy jöjj és lakj velünk, hanem haza akarunk menni, a mennyei igaz otthonunkba. Készíts fel bennünket a Te közeli eljöveteledre! Ámen.  

Írta: Roman Ril


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése