2015. április 7., kedd

100 nap imádságban 14

14. nap - 2015. április 7. kedd

“A Szentlélek alászállását az egyházra úgy tekintik sokan, mint egy jövőbeni eseményt; de az egyház előjoga, hogy már most rendelkezhet Vele. Várjuk, imádkozzunk Érte és higgyünk Benne. Rendelkeznünk kell Vele, és a Menny arra vár, hogy adhassa."   Review and Herald, 1895. március 19.

IMACÉLOK:

1.   Imádkozzunk a Szentlélek olyan bőséges kiáradásáért a Generál Konferenciai ülésszakon, hogy mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy Isten dolgozik az Ő egyházában.

2.   Imádkozzunk azért, hogy minden nap, amikor az emberek elhagyják az ülést, ahelyett, hogy a nézeteltérésekről és egyéb ügyekről beszélgetnének, dicsőítsék Istent azért, ahogyan Ő dolgozik, és arról beszélgessenek, hogy Isten mit tesz saját szívükben és életükben.  

3.   Imádkozzunk azért, hogy mindenki alárendelje magát Isten akaratának, és komolyan imádkozzon azért, hogy Isten akarata valósuljon meg.

4.   Imádkozzunk azért, hogy Isten Lelke vezesse a tárgyalásokat és a döntéseket a kényes témákban, mint a teremtésről szóló hitelvünk, nők felszentelése, szabályzók és a gyülekezeti kézikönyvvel kapcsolatos témák.

5.   Imádkozzunk azért, hogy a különleges imaalkalmak az üléseken mély jelentőséggel bírjanak és hasznosak legyenek minden résztvevő számára.

6.   Imádkozzunk a jelenlévő fiatalokért és fiatal felnőttekért, hogy megláthassák Jézust vezetőink életében és vágyódjanak jobban ismerni és követni Jézust.

7.   Imádkozzunk a küldöttek és vezetők biztonságáért és egészségéért, ahogy a San Antonio-ba való utazásukra készülnek.

8.   Imádkozzunk a késői eső kiáradására az Inter-Európai Divízió és a Közel-keleti és Észak-Afrikai unió küldötteire, akik részt vesznek a 2015-ös Generál Konferencia döntéshozatalában - Isten név szerint ismeri őket.

9.   Imádkozzunk a gyülekezeti lelkészekért és egyházi vezetőkért, hogy a Szentlélek kiáradjon rájuk, és falhatalmazza őket feladataik ellátására.

10.               Imádkozzunk azért, hogy az egyház minden intézménye egyre jobban elkötelezze magát a misszióra és arra, hogy az egyház missziós tevékenységeit támogassa.

Mi határozza  meg a te igazságodat és a valóságot?

·        Bibliai szakasz elmélkedésre: 2 Tim 3:15-17
·        Kulcs szakasz: “A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” 2 Tim 3:16

“Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az õ szavát, És kijönnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására” (Jn 5:28-29).

Lehet, hogy a fenti szakasz nem egy életet átformáló igehely a számodra, ha egy adventista gyülekezetben nőttél fel, de az volt nekem, amikor felfedeztem.

Miközben felnőttem, mindig arra tanítottak, hogy amikor egy ember meghal, elmegy a purgatóriumba, és utána vagy a mennybe megy, vagy a pokolba. De amikor édesapám meghalt azt mondta nekem a katolikus pap, hogy mivel ő megölte magát, egyenesen a pokolba megy... és én hittem a papomnak.

Évekkel később azonban, ahogy a Bibliát tanulmányoztam egy adventista barátommal, megtudtam az igazságot a mennyről, pokolról és az örökké égésről. Ezzel a tudattal az én hitem egy szerető és igaz Istenben helyreállt, amint rájöttem arra, hogy abban kell hinnem, amit az Ige mond, és ne bízzak abban, amit ember mond. Ez a felfedezés Istenről csodálatos bátorítást jelentett számomra.

A te félreértésed Istennel és az Ő jellemével kapcsolatosan talán nem egy örökké égő pokollal kapcsolatos, mint az enyém, de talán valami más, ami az életedben történt, amit nem értesz. Talán egy megmagyarázhatatlan veszteség, egy betegség vagy egy üzleti bukás. Vagy talán egy bibliai hitelv, amelyet nem egészen értesz. A szükséges válasz azonban ott van a Bibliában.  

A Nagy küzdelem című könyvben ezt olvashatjuk: "De Istennek lesz egy népe a földön, amely minden tanítás normájának és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok hitvallásai és határozatai - amelyekből oly sok és sokféle van, mint az általuk képviselt egyházakból - külön-külön és együttvéve sem tekinthetők bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr! Sátán az emberek figyelmét Isten helyett folyvást emberekre igyekszik terelni. Ráveszi őket, hogy a Szentírás kutatása helyett püspököktől, lelkészektől, teológiai professzoroktól kérdezzék meg, mi a kötelességük. E vezetők befolyásolásával pedig úgy irányítja a tömegeket, ahogy neki tetszik.” (529. olda).

A Biblia ezt mondja nekünk: "A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” (2 Tim. 3:16,17).

A kérdés tehát az, hogy hol találjuk meg az igazságot? Hol találhatjuk meg a valóságot? A szomszédoktól vagy a barátainktól, esetleg egy paptól vagy lelkésztől, vagy Isten Igéjéből?

Szívből jövő imádság

Drága mennyei Atyám! Köszönöm, hogy Te egy jó és igaz Isten vagy. Köszönöm, hogy nem hagysz bennünket ide-oda sodródni a különböző tanítások szele által. Nekünk adtad a Te Igédet. Biztos fundamentumunk van. Segíts a Te Igédre alapozzunk, hogy újra a Könyv népe lehessünk, az a nép, amely a Bibliára alapoz és csakis a Bibliára. Bármi történjék körülöttünk, vagy bármit érezzünk, segíts, hogy erősen meggyökerezzünk a Te Igédben. Ámen.

Írta: Kat TaylorNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése